Φίλτρα νερούΜεγάλη σειρά φίλτρων νερού οχημάτων, βιομηχανίας και οικιακής χρήσης. Ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφαρμογές οχημάτων, με ή χωρίς χημικά πρόσθετα ανάλογα με τις προδιαγραφές. Φίλτρα από 10 έως 10.000 λίτρα την ώρα για βιομηχανική χρήση σε διάφορες διατομές. Φίλτρα οικιακής χρήσης σε ποικιλία υλικών από χαρτί, νήμα, συνθετικό υλικό, ενεργό άνθρακα, και κρυστάλλους αποσκλήρυνσης. Υψηλή κατακράτηση έως και 0,1 micron και απορρόφηση οσμών και χημικών ουσιών. Συστήματα αναστροφής όσμωσης και άλλα.

Βρέθηκαν 205 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
4CH-19 UNICEL WV166 0,00
4CH-20 UNICEL WV127 0,00
4CH-21 UNICEL WV174 0,00
4CH-23 UNICEL WV175 0,00
4CH-30 UNICEL WV205 0,00
4CH-35 UNICEL WV084 0,00
4CH19 UNICEL WV166 0,00
4CH20 UNICEL WV127 0,00
4CH21 UNICEL WV174 0,00
4CH23 UNICEL WV175 0,00
4CH30 UNICEL WV205 0,00
4CH35 UNICEL WV084 0,00
5CH-35 UNICEL WV176 0,00
5CH-402 UNICEL WV200 0,00
5CH-502 UNICEL WV208 0,00
5CH35 UNICEL WV176 0,00
5CH402 UNICEL WV200 0,00
5CH502 UNICEL WV208 0,00
6CH-26 UNICEL WV189 0,00
6CH-47 UNICEL WV183 0,00
6CH-502 UNICEL WV180 0,00
6CH-940 UNICEL WV188 0,00
6CH-941 UNICEL WV181 0,00
6CH-942 UNICEL WV182 0,00
6CH-961 UNICEL WV099 0,00
6CH*960 UNICEL WV087 0,00
6CH26 UNICEL WV189 0,00
6CH47 UNICEL WV183 0,00
6CH502 UNICEL WV180 0,00
6CH940 UNICEL WV188 0,00
6CH941 UNICEL WV181 0,00
6CH942 UNICEL WV182 0,00
6CH960 UNICEL WV087 0,00
6CH961 UNICEL WV099 0,00
7CH-90 UNICEL WV097 0,00
7CH50 UNICEL WV079 0,00
7CH50 UNICEL WV079 0,00
7CH90 UNICEL WV097 0,00
8CH-502 UNICEL WV168 0,00
8CH502 UNICEL WV168 0,00
C-3302 UNICEL WV160 0,00
C-3310AM UNICEL WV167 0,00
C-4301 UNICEL WV081 0,00
C-4310 UNICEL WV162 0,00
C-4320 UNICEL WV202 0,00
C-4326 UNICEL WV216 0,00
C-4332 UNICEL WV203 0,00
C-4335 UNICEL WV185 0,00
C-4401 UNICEL WV164 0,00
C-4428 UNICEL WV193 0,00
C-4600 UNICEL WV173 0,00
C-4602 UNICEL WV179 0,00
C-4605 UNICEL WV177 0,00
C-4607 UNICEL WV172 0,00
C-4637 UNICEL WV212 0,00
C-4950 UNICEL WV215 0,00
C-4975 UNICEL WV133 0,00
C-4995 UNICEL WV141 0,00
C-5351 UNICEL WV154 0,00
C-5396 UNICEL WV136 0,00
C-5397 UNICEL WV093 0,00
C-5601 UNICEL WV196 0,00
C-5615 UNICEL WV128 0,00
C-5624 UNICEL WV204 0,00
C-5625 UNICEL WV214 0,00
C-6430 UNICEL WV195 0,00
C-6620 UNICEL WV178 0,00
C-6640 UNICEL WV101 0,00
C-6660 UNICEL WV151 0,00
C-7367 UNICEL WV201 0,00
C-7400 UNICEL WV078 0,00
C-7402 UNICEL WV199 0,00
C-7407 UNICEL WV150 0,00
C-7417 UNICEL WV217 0,00
C-7417 UNICEL WV217 0,00
C-7442 UNICEL WV074 0,00
C-7447 UNICEL WV069 0,00
C-7448 UNICEL WV080 0,00
C-7455 UNICEL WV131 0,00
C-7465 UNICEL WV086 0,00
C-7491 UNICEL WV095 0,00
C-7494 UNICEL WV158 0,00
C-7604 UNICEL WV209 0,00
C-7605 UNICEL WV139 0,00
C-7606 UNICEL WV157 0,00
C-7625 UNICEL WV190 0,00
C-7626 UNICEL WV191 0,00
C-7641 UNICEL WV077 0,00
C-7650 UNICEL WV130 0,00
C-7656 UNICEL WV131 0,00
C-7676 UNICEL WV152 0,00
C-7678 UNICEL WV206 0,00
C-7680 UNICEL WV137 0,00
C-7699 UNICEL WV138 0,00
C-8320 UNICEL WV096 0,00
C-8341 UNICEL WV170 0,00
C-8350 UNICEL WV169 0,00
C-8409 UNICEL WV091 0,00
C-8411 UNICEL WV092 0,00
C-8413 UNICEL WV148 0,00
C-8416 UNICEL WV147 0,00
C-8417 UNICEL WV149 0,00
C-8448 UNICEL WV194 0,00
C-8465 UNICEL WV198 0,00
C-8475 UNICEL WV211 0,00
C-8499 UNICEL WV102 0,00
C-8600 UNICEL WV090 0,00
C-8610 UNICEL WV140 0,00
C-9405 UNICEL WV184 0,00
C-9475 UNICEL WV073 0,00
C-9475 UNICEL WV073 0,00
C-9478 UNICEL WV142 0,00
C-9480 UNICEL WV083 0,00
C-9481 UNICEL WV135 0,00
C-9650 UNICEL WV192 0,00
C-9699 UNICEL WV103 0,00
C3302 UNICEL WV160 0,00
C3310AM UNICEL WV167 0,00
C4301 UNICEL WV081 0,00
C4310 UNICEL WV162 0,00
C4320 UNICEL WV202 0,00
C4326 UNICEL WV216 0,00
C4332 UNICEL WV203 0,00
C4335 UNICEL WV185 0,00
C4401 UNICEL WV164 0,00
C4428 UNICEL WV193 0,00
C4600 UNICEL WV173 0,00
C4602 UNICEL WV179 0,00
C4605 UNICEL WV177 0,00
C4607 UNICEL WV172 0,00
C4637 UNICEL WV212 0,00
C4950 UNICEL WV215 0,00
C4975 UNICEL WV133 0,00
C4995 UNICEL WV141 0,00
C5351 UNICEL WV154 0,00
C5374 UNICEL WV076 0,00
C5396 UNICEL WV136 0,00
C5397 UNICEL WV093 0,00
C5601 UNICEL WV196 0,00
C5615 UNICEL WV128 0,00
C5624 UNICEL WV204 0,00
C5625 UNICEL WV214 0,00
C6430 UNICEL WV195 0,00
C6620 UNICEL WV178 0,00
C6640 UNICEL WV101 0,00
C6660 UNICEL WV151 0,00
C7367 UNICEL WV201 0,00
C7400 UNICEL WV078 0,00
C7402 UNICEL WV199 0,00
C7407 UNICEL WV150 0,00
C7442 UNICEL WV074 0,00
C7447 UNICEL WV069 0,00
C7448 UNICEL WV080 0,00
C7455 UNICEL WV131 0,00
C7465 UNICEL WV086 0,00
C7475 UNICEL WV153 0,00
C7491 UNICEL WV095 0,00
C7494 UNICEL WV158 0,00
C7604 UNICEL WV209 0,00
C7605 UNICEL WV139 0,00
C7606 UNICEL WV157 0,00
C7625 UNICEL WV190 0,00
C7626 UNICEL WV191 0,00
C7641 UNICEL WV077 0,00
C7650 UNICEL WV130 0,00
C7656 UNICEL WV131 0,00
C7676 UNICEL WV152 0,00
C7678 UNICEL WV206 0,00
C7680 UNICEL WV137 0,00
C7699 UNICEL WV138 0,00
C8320 UNICEL WV096 0,00
C8341 UNICEL WV170 0,00
C8350 UNICEL WV169 0,00
C8380 UNICEL WV075 0,00
C8399 UNICEL WV088 0,00
C8409 UNICEL WV091 0,00
C8411 UNICEL WV092 0,00
C8413 UNICEL WV148 0,00
C8416 UNICEL WV147 0,00
C8417 UNICEL WV149 0,00
C8448 UNICEL WV194 0,00
C8465 UNICEL WV198 0,00
C8474 UNICEL WV082 0,00
C8475 UNICEL WV211 0,00
C8499 UNICEL WV102 0,00
C8600 UNICEL WV090 0,00
C8610 UNICEL WV140 0,00
C9405 UNICEL WV184 0,00
C9407 UNICEL WV089 0,00
C9478 UNICEL WV142 0,00
C9480 UNICEL WV083 0,00
C9481 UNICEL WV135 0,00
C9650 UNICEL WV192 0,00
C9699 UNICEL WV103 0,00
UHD-SR100 UNICEL WV146 0,00
UHD-SR135 UNICEL WV159 0,00
UHD-SR35 UNICEL WV187 0,00
UHD-SR50 UNICEL WV213 0,00
UHD-SR70 UNICEL WV094 0,00
UHDSR100 UNICEL WV146 0,00
UHDSR135 UNICEL WV159 0,00
UHDSR137 UNICEL WV156 0,00
UHDSR35 UNICEL WV187 0,00
UHDSR50 UNICEL WV213 0,00
UHDSR70 UNICEL WV094 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης