Φίλτρα νερούΜεγάλη σειρά φίλτρων νερού οχημάτων, βιομηχανίας και οικιακής χρήσης. Ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφαρμογές οχημάτων, με ή χωρίς χημικά πρόσθετα ανάλογα με τις προδιαγραφές. Φίλτρα από 10 έως 10.000 λίτρα την ώρα για βιομηχανική χρήση σε διάφορες διατομές. Φίλτρα οικιακής χρήσης σε ποικιλία υλικών από χαρτί, νήμα, συνθετικό υλικό, ενεργό άνθρακα, και κρυστάλλους αποσκλήρυνσης. Υψηλή κατακράτηση έως και 0,1 micron και απορρόφηση οσμών και χημικών ουσιών. Συστήματα αναστροφής όσμωσης και άλλα.

Βρέθηκαν 206 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
ASR988701AA002 JURA WJU103964 0,00
ASR989003AG011 JURA WJU103967 0,00
EA 23620 PCN JURA WV227 0,00
EA 51620 PCN JURA WV225 0,00
EA23605PCN JURA WV230 0,00
EA23620PCN JURA WV227 0,00
EA25405PCN JURA WV229 0,00
EA51305PCN JURA WV231 0,00
EA51650PCN JURA WV226 0,00
EAP09078 JURA WV160 0,00
EAP10110 JURA WV161 0,00
EAP10210 JURA WV162 0,00
EAP12140 JURA WV163 0,00
EAP12720 JURA WV164 0,00
EAP13700 JURA WV165 0,00
EAP15120 JURA WV166 0,00
EAP17098 JURA WV167 0,00
EAP17117 JURA WV127 0,00
EAP17900 JURA WV168 0,00
EAP18210 JURA WV169 0,00
EAP18700 JURA WV170 0,00
EAP20000 JURA WV171 0,00
EAP20010 JURA WV172 0,00
EAP20114 JURA WV173 0,00
EAP20124 JURA WV174 0,00
EAP20138 JURA WV175 0,00
EAP20145 JURA WV176 0,00
EAP20200 JURA WV177 0,00
EAP20201 JURA WV178 0,00
EAP20220 JURA WV223 0,00
EAP20221 JURA WV224 0,00
EAP20300 JURA WV179 0,00
EAP20317 JURA WV180 0,00
EAP21150 JURA WV181 0,00
EAP21151 JURA WV182 0,00
EAP21152 JURA WV183 0,00
EAP21254 JURA WV184 0,00
EAP23127 JURA WV185 0,00
EAP23152 JURA WV186 0,00
EAP24000 JURA WV187 0,00
EAP24100 JURA WV188 0,00
EAP24150 JURA WV189 0,00
EAP24801 JURA WV190 0,00
EAP25000 JURA WV191 0,00
EAP25001 JURA WV192 0,00
EAP25124 JURA WV193 0,00
EAP25227 JURA WV194 0,00
EAP26000 JURA WV195 0,00
EAP26144 JURA WV196 0,00
EAP26180 JURA WV197 0,00
EAP26700 JURA WV198 0,00
EAP26900 JURA WV199 0,00
EAP28014 JURA WV200 0,00
EAP29200 JURA WV201 0,00
EAP30000 JURA WV202 0,00
EAP30001 JURA WV203 0,00
EAP30002 JURA WV204 0,00
EAP30120 JURA WV205 0,00
EAP30190 JURA WV206 0,00
EAP30215 JURA WV207 0,00
EAP31013 JURA WV208 0,00
EAP32000 JURA WV209 0,00
EAP32117 JURA WV210 0,00
EAP32200 JURA WV211 0,00
EAP32203 JURA WV126 0,00
EAP33700 JURA WV212 0,00
EAP33800 JURA WV213 0,00
EAP34000 JURA WV214 0,00
EAP34001 JURA WV215 0,00
EAP34002 JURA WV216 0,00
EAP35120 JURA WV070 0,00
EAP35200 JURA WV069 0,00
EAP35500 JURA WV071 0,00
EAP35917 JURA WV072 0,00
EAP36000 JURA WV073 0,00
EAP36001 JURA WV074 0,00
EAP37000 JURA WV075 0,00
EAP37135 JURA WV076 0,00
EAP37180 JURA WV077 0,00
EAP37182 JURA WV078 0,00
EAP37185 JURA WV079 0,00
EAP37191 JURA WV104 0,00
EAP37192 JURA WV105 0,00
EAP37500 JURA WV080 0,00
EAP37617 JURA WV106 0,00
EAP37800 JURA WV081 0,00
EAP37822 JURA WV082 0,00
EAP37825 JURA WV083 0,00
EAP38100 JURA WV084 0,00
EAP38180 JURA WV085 0,00
EAP38190 JURA WV086 0,00
EAP39170 JURA WV107 0,00
EAP39182 JURA WV108 0,00
EAP39200 JURA WV109 0,00
EAP39317 JURA WV087 0,00
EAP41205 JURA WV088 0,00
EAP41256 JURA WV089 0,00
EAP42203 JURA WV110 0,00
EAP43306 JURA WV111 0,00
EAP44000 JURA WV090 0,00
EAP44100 JURA WV091 0,00
EAP44230 JURA WV092 0,00
EAP45190 JURA WV112 0,00
EAP45300 JURA WV093 0,00
EAP46000 JURA WV094 0,00
EAP47178 JURA WV095 0,00
EAP47210 JURA WV096 0,00
EAP47211 JURA WV113 0,00
EAP48017 JURA WV097 0,00
EAP48110 JURA WV114 0,00
EAP48150 JURA WV098 0,00
EAP48152 JURA WV099 0,00
EAP48178 JURA WV115 0,00
EAP48214 JURA WV116 0,00
EAP48215 JURA WV117 0,00
EAP48260 JURA WV100 0,00
EAP49190 JURA WV118 0,00
EAP49191 JURA WV119 0,00
EAP49192 JURA WV120 0,00
EAP49193 JURA WV121 0,00
EAP49194 JURA WV122 0,00
EAP49195 JURA WV123 0,00
EAP49200 JURA WV101 0,00
EAP49227 JURA WV102 0,00
EAP49500 JURA WV103 0,00
EAP49800 JURA WV130 0,00
EAP50000 JURA WV131 0,00
EAP50215 JURA WV132 0,00
EAP51000 JURA WV133 0,00
EAP51180 JURA WV134 0,00
EAP52254 JURA WV135 0,00
EAP54140 JURA WV136 0,00
EAP56200 JURA WV137 0,00
EAP56201 JURA WV138 0,00
EAP57000 JURA WV139 0,00
EAP58900 JURA WV140 0,00
EAP60128 JURA WV141 0,00
EAP61000 JURA WV142 0,00
EAP62220 JURA WV143 0,00
EAP62221 JURA WV144 0,00
EAP63180 JURA WV145 0,00
EAP65300 JURA WV146 0,00
EAP71227 JURA WV147 0,00
EAP72225 JURA WV148 0,00
EAP72400 JURA WV149 0,00
EAP74178 JURA WV150 0,00
EAP74500 JURA WV151 0,00
EAP74501 JURA WV152 0,00
EAP74502 JURA WV153 0,00
EAP76135 JURA WV154 0,00
EAP76180 JURA WV155 0,00
EAP79500 JURA WV156 0,00
EAP81200 JURA WV157 0,00
EAP83000 JURA WV158 0,00
EAP87500 JURA WV159 0,00
EAS51420PCN JURA WV228 0,00
EZ03045-400 JURA W0001 0,00
EZ03045400 JURA W0001 0,00
EZ08544 JURA WV222 0,00
MO1019 JURA WD723 0,00
PL1571 JURA WV009 0,00
SC70043 JURA WCA23720ST 0,00
SC8113 JURA WP2022 0,00
SH57358 JURA WP603 0,00
SN30019 JURA WK10003 0,00
SN40551 JURA WK82 0,00
SN554 JURA WK78 0,00
SN70167 JURA WK943 0,00
SN99123 JURA WFU335353 0,00
SO696 JURA WOU102016 0,00
WA1002 JURA WD001 0,00
WE1000 JURA WV221 0,00
WE2001 JURA WD008 0,00
WE2003 JURA WV014 0,00
WE2004 JURA WV006 0,00
WE2006 JURA WV219 0,00
WE2015 JURA WD428 0,00
WE2022 JURA WD429 0,00
WE2052 JURA WD072 0,00
WE2054 JURA WD073 0,00
WE2055 JURA WV003 0,00
WE2056 JURA WV010 0,00
WE2059 JURA WD071 0,00
WE2060 JURA WD073 0,00
WE2067 JURA WD074 0,00
WE2069 JURA WD071 0,00
WE2070 JURA WV002 0,00
WE2071 JURA WD071 0,00
WE2072 JURA WD072 0,00
WE2073 JURA WD073 0,00
WE2074 JURA WD074 0,00
WE2075 JURA WD075 0,00
WE2076 JURA WV001 0,00
WE2077 JURA WD070 0,00
WE2091 JURA WV011 0,00
WE2096 JURA WD196 0,00
WE2101 JURA WD087 0,00
WE2108 JURA WD114 0,00
WE2122 JURA WD083 0,00
WE2128 JURA WD090 0,00
WE2129 JURA WD091 0,00
WE2142 JURA WD142 0,00
WE2145 JURA WD157 0,00
WE7000 JURA WV218 0,00
WE7001 JURA WV220 0,00
WE7002 JURA WV015 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης