Φίλτρα νερούΜεγάλη σειρά φίλτρων νερού οχημάτων, βιομηχανίας και οικιακής χρήσης. Ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφαρμογές οχημάτων, με ή χωρίς χημικά πρόσθετα ανάλογα με τις προδιαγραφές. Φίλτρα από 10 έως 10.000 λίτρα την ώρα για βιομηχανική χρήση σε διάφορες διατομές. Φίλτρα οικιακής χρήσης σε ποικιλία υλικών από χαρτί, νήμα, συνθετικό υλικό, ενεργό άνθρακα, και κρυστάλλους αποσκλήρυνσης. Υψηλή κατακράτηση έως και 0,1 micron και απορρόφηση οσμών και χημικών ουσιών. Συστήματα αναστροφής όσμωσης και άλλα.

Βρέθηκαν 203 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
ASR988701AA002 HIFI WJU103964 0,00
ASR989003AG011 HIFI WJU103967 0,00
EA23605PCN HIFI WV230 0,00
EA23620PCN HIFI WV227 0,00
EA25405PCN HIFI WV229 0,00
EA51305PCN HIFI WV231 0,00
EA51620PCN JURA WV225 0,00
EA51650PCN HIFI WV226 0,00
EAP09078 HIFI WV160 0,00
EAP10110 HIFI WV161 0,00
EAP10210 HIFI WV162 0,00
EAP12140 HIFI WV163 0,00
EAP12720 HIFI WV164 0,00
EAP13700 HIFI WV165 0,00
EAP15120 HIFI WV166 0,00
EAP17098 HIFI WV167 0,00
EAP17117 HIFI WV127 0,00
EAP17900 HIFI WV168 0,00
EAP18210 HIFI WV169 0,00
EAP18700 HIFI WV170 0,00
EAP20000 HIFI WV171 0,00
EAP20010 HIFI WV172 0,00
EAP20114 HIFI WV173 0,00
EAP20124 HIFI WV174 0,00
EAP20138 HIFI WV175 0,00
EAP20145 HIFI WV176 0,00
EAP20200 HIFI WV177 0,00
EAP20201 HIFI WV178 0,00
EAP20220 HIFI WV223 0,00
EAP20221 HIFI WV224 0,00
EAP20300 HIFI WV179 0,00
EAP20317 HIFI WV180 0,00
EAP21150 HIFI WV181 0,00
EAP21151 HIFI WV182 0,00
EAP21152 HIFI WV183 0,00
EAP21254 HIFI WV184 0,00
EAP23127 HIFI WV185 0,00
EAP23152 HIFI WV186 0,00
EAP24000 HIFI WV187 0,00
EAP24100 HIFI WV188 0,00
EAP24150 HIFI WV189 0,00
EAP24801 HIFI WV190 0,00
EAP25000 HIFI WV191 0,00
EAP25001 HIFI WV192 0,00
EAP25124 HIFI WV193 0,00
EAP25227 HIFI WV194 0,00
EAP26000 HIFI WV195 0,00
EAP26144 HIFI WV196 0,00
EAP26180 HIFI WV197 0,00
EAP26700 HIFI WV198 0,00
EAP26900 HIFI WV199 0,00
EAP28014 HIFI WV200 0,00
EAP29200 HIFI WV201 0,00
EAP30000 HIFI WV202 0,00
EAP30001 HIFI WV203 0,00
EAP30002 HIFI WV204 0,00
EAP30120 HIFI WV205 0,00
EAP30190 HIFI WV206 0,00
EAP30215 HIFI WV207 0,00
EAP31013 HIFI WV208 0,00
EAP32000 HIFI WV209 0,00
EAP32117 HIFI WV210 0,00
EAP32200 HIFI WV211 0,00
EAP32203 HIFI WV126 0,00
EAP33700 HIFI WV212 0,00
EAP33800 HIFI WV213 0,00
EAP34000 HIFI WV214 0,00
EAP34001 HIFI WV215 0,00
EAP34002 HIFI WV216 0,00
EAP35120 HIFI WV070 0,00
EAP35200 HIFI WV069 0,00
EAP35500 HIFI WV071 0,00
EAP35917 HIFI WV072 0,00
EAP36000 HIFI WV073 0,00
EAP36001 HIFI WV074 0,00
EAP37000 HIFI WV075 0,00
EAP37135 HIFI WV076 0,00
EAP37180 HIFI WV077 0,00
EAP37182 HIFI WV078 0,00
EAP37185 HIFI WV079 0,00
EAP37191 HIFI WV104 0,00
EAP37192 HIFI WV105 0,00
EAP37500 HIFI WV080 0,00
EAP37617 HIFI WV106 0,00
EAP37800 HIFI WV081 0,00
EAP37822 HIFI WV082 0,00
EAP37825 HIFI WV083 0,00
EAP38100 HIFI WV084 0,00
EAP38180 HIFI WV085 0,00
EAP38190 HIFI WV086 0,00
EAP39170 HIFI WV107 0,00
EAP39182 HIFI WV108 0,00
EAP39200 HIFI WV109 0,00
EAP39317 HIFI WV087 0,00
EAP41205 HIFI WV088 0,00
EAP41256 HIFI WV089 0,00
EAP42203 HIFI WV110 0,00
EAP43306 HIFI WV111 0,00
EAP44000 HIFI WV090 0,00
EAP44100 HIFI WV091 0,00
EAP44230 HIFI WV092 0,00
EAP45190 HIFI WV112 0,00
EAP45300 HIFI WV093 0,00
EAP46000 HIFI WV094 0,00
EAP47178 HIFI WV095 0,00
EAP47210 HIFI WV096 0,00
EAP47211 HIFI WV113 0,00
EAP48017 HIFI WV097 0,00
EAP48110 HIFI WV114 0,00
EAP48150 HIFI WV098 0,00
EAP48152 HIFI WV099 0,00
EAP48178 HIFI WV115 0,00
EAP48214 HIFI WV116 0,00
EAP48215 HIFI WV117 0,00
EAP48260 HIFI WV100 0,00
EAP49190 HIFI WV118 0,00
EAP49191 HIFI WV119 0,00
EAP49192 HIFI WV120 0,00
EAP49193 HIFI WV121 0,00
EAP49194 HIFI WV122 0,00
EAP49195 HIFI WV123 0,00
EAP49200 HIFI WV101 0,00
EAP49227 HIFI WV102 0,00
EAP49500 HIFI WV103 0,00
EAP49800 HIFI WV130 0,00
EAP50000 HIFI WV131 0,00
EAP50215 HIFI WV132 0,00
EAP51000 HIFI WV133 0,00
EAP51180 HIFI WV134 0,00
EAP52254 HIFI WV135 0,00
EAP54140 HIFI WV136 0,00
EAP56200 HIFI WV137 0,00
EAP56201 HIFI WV138 0,00
EAP57000 HIFI WV139 0,00
EAP58900 HIFI WV140 0,00
EAP60128 HIFI WV141 0,00
EAP61000 HIFI WV142 0,00
EAP62220 HIFI WV143 0,00
EAP62221 HIFI WV144 0,00
EAP63180 HIFI WV145 0,00
EAP65300 HIFI WV146 0,00
EAP71227 HIFI WV147 0,00
EAP72225 HIFI WV148 0,00
EAP72400 HIFI WV149 0,00
EAP74178 HIFI WV150 0,00
EAP74500 HIFI WV151 0,00
EAP74501 HIFI WV152 0,00
EAP74502 HIFI WV153 0,00
EAP76135 HIFI WV154 0,00
EAP76180 HIFI WV155 0,00
EAP79500 HIFI WV156 0,00
EAP81200 HIFI WV157 0,00
EAP83000 HIFI WV158 0,00
EAP87500 HIFI WV159 0,00
EAS51420PCN HIFI WV228 0,00
EZ03045-400 HIFI W0001 0,00
EZ03045400 HIFI W0001 0,00
EZ08544 HIFI WV222 0,00
MO1019 HIFI WD723 0,00
PL1571 HIFI WV009 0,00
SC70043 HIFI WCA23720ST 0,00
SC8113 HIFI WP2022 0,00
SH57358 HIFI WP603 0,00
SN554 HIFI WK78 0,00
SN70167 HIFI WK943 0,00
SN99123 HIFI WFU335353 0,00
SO696 HIFI WOU102016 0,00
WA1002 HIFI WD001 0,00
WE1000 HIFI WV221 0,00
WE2001 HIFI WD008 0,00
WE2003 HIFI WV014 0,00
WE2004 HIFI WV006 0,00
WE2006 HIFI WV219 0,00
WE2015 HIFI WD428 0,00
WE2022 HIFI WD429 0,00
WE2052 HIFI WD072 0,00
WE2054 HIFI WD073 0,00
WE2055 HIFI WV003 0,00
WE2056 HIFI WV010 0,00
WE2059 HIFI WD071 0,00
WE2060 HIFI WD073 0,00
WE2067 HIFI WD074 0,00
WE2069 HIFI WD071 0,00
WE2070 HIFI WV002 0,00
WE2071 HIFI WD071 0,00
WE2072 HIFI WD072 0,00
WE2073 HIFI WD073 0,00
WE2074 HIFI WD074 0,00
WE2075 HIFI WD075 0,00
WE2076 HIFI WV001 0,00
WE2077 HIFI WD070 0,00
WE2091 HIFI WV011 0,00
WE2096 HIFI WD196 0,00
WE2101 HIFI WD087 0,00
WE2108 HIFI WD114 0,00
WE2122 HIFI WD083 0,00
WE2128 HIFI WD090 0,00
WE2129 HIFI WD091 0,00
WE2142 HIFI WD142 0,00
WE2145 HIFI WD157 0,00
WE7000 HIFI WV218 0,00
WE7001 HIFI WV220 0,00
WE7002 HIFI WV015 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης