Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 366 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
113171 WORTHINGTON SC010 0,00
11317100 WORTHINGTON SC010 0,00
113190 WORTHINGTON SC058 0,00
113198 WORTHINGTON SC059 0,00
113308 WORTHINGTON SB116 0,00
11351400 WORTHINGTON SC058 0,00
113520 WORTHINGTON SC010 0,00
11352000 WORTHINGTON SC010 0,00
113658 WORTHINGTON SA008 0,00
113659 WORTHINGTON SA009 0,00
113663 WORTHINGTON SA002 0,00
11366313 WORTHINGTON SA002 0,00
11366413 WORTHINGTON SA003 0,00
11367900 WORTHINGTON SB308 0,00
113682 WORTHINGTON SA017 0,00
113692 WORTHINGTON SB011 0,00
11369200 WORTHINGTON SB307 0,00
113693 WORTHINGTON SB019 0,00
11369300 WORTHINGTON SB309 0,00
113694 WORTHINGTON SB030 0,00
113699 WORTHINGTON SB027 0,00
113703 WORTHINGTON SC024 0,00
113703 WORTHINGTON SC023 0,00
11370300 WORTHINGTON SC024 0,00
113704 WORTHINGTON SB114 0,00
11370400 WORTHINGTON SB114 0,00
113841 WORTHINGTON SA073 0,00
11384100 WORTHINGTON SA073 0,00
113842 WORTHINGTON SA074 0,00
113843 WORTHINGTON SA025 0,00
113844 WORTHINGTON SA026 0,00
113850 WORTHINGTON SA039 0,00
113851 WORTHINGTON SA040 0,00
113852 WORTHINGTON SA027 0,00
113880 WORTHINGTON SB011 0,00
11388000 WORTHINGTON SB307 0,00
113888 WORTHINGTON SB027 0,00
113888 WORTHINGTON SE008 0,00
113889 WORTHINGTON SB065 0,00
113890 WORTHINGTON SB066 0,00
113891 WORTHINGTON SE008 0,00
113892 WORTHINGTON SB068 0,00
113893 WORTHINGTON SB069 0,00
113918 WORTHINGTON SC053 0,00
113935 WORTHINGTON SA018 0,00
13657C WORTHINGTON SA027 0,00
1631050200 WORTHINGHTON SE054 0,00
1631105500 WORTHINGTON SE053 0,00
1631105590 WORTHINGTON SE053 0,00
19/544 WORTHINGTON SC010 0,00
19544 WORTHINGTON SC010 0,00
21/80201 WORTHINGTON SC046 0,00
213025 WORTHINGTON SB011 0,00
21302500 WORTHINGTON SB307 0,00
213026 WORTHINGTON SB019 0,00
21302600 WORTHINGTON SB309 0,00
213028 WORTHINGTON SE008 0,00
213029 WORTHINGTON SB068 0,00
213030 WORTHINGTON SB069 0,00
213031 WORTHINGTON SC053 0,00
213135 WORTHINGTON SB320 0,00
213147 WORTHINGHTON SC083 0,00
213195 WORTHINGTON SA095 0,00
21319500 WORTHINGTON SA095 0,00
21372600 WORTHINGHTON SF033 0,00
21372650 WORTHINGHTON SF033 0,00
2180201 WORTHINGTON SC046 0,00
2200640593 WORTHINGHTON SF019 0,00
2200641142 WORTHINGHTON SF033 0,00
220080010 WORTHINGTON SC012 0,00
220080030 WORTHINGTON SA074 0,00
220090002 WORTHINGTON SC048 0,00
220090002 WORTHINGTON SC018 0,00
220090003 WORTHINGTON SC007 0,00
220090004 WORTHINGTON SC014 0,00
220090005 WORTHINGTON SC054 0,00
220090006 WORTHINGTON SC023 0,00
220090007 WORTHINGTON SC007 0,00
220090008 WORTHINGTON SC024 0,00
220090009 WORTHINGTON SC011 0,00
220090010 WORTHINGTON SC012 0,00
220090011 WORTHINGTON SC020 0,00
220090012 WORTHINGTON SB027 0,00
220090013 WORTHINGTON SB030 0,00
220090014 WORTHINGHTON SC058 0,00
220090017 WORTHINGTON SB074 0,00
220090018 WORTHINGTON SA002 0,00
220090019 WORTHINGTON SC010 0,00
220090021 WORTHINGTON SC104 0,00
220090021 WORTHINGTON SB011 0,00
220090022 WORTHINGTON SB019 0,00
220090022 WORTHINGTON SB309 0,00
220090024 WORTHINGTON SA003 0,00
220090025 WORTHINGTON SA008 0,00
220090026 WORTHINGTON SA009 0,00
220090027 WORTHINGTON SB308 0,00
220090028 WORTHINGTON SB010 0,00
220090029 WORTHINGTON SA073 0,00
220090030 WORTHINGTON SA074 0,00
220090031 WORTHINGTON SA025 0,00
220090032 WORTHINGTON SA026 0,00
220090033 WORTHINGTON SA027 0,00
220090035 WORTHINGTON SE008 0,00
220090036 WORTHINGTON SA039 0,00
220090037 WORTHINGTON SB068 0,00
220090038 WORTHINGTON SB114 0,00
220090039 WORTHINGTON SA114 0,00
220090041 WORTHINGTON SC083 0,00
220090042 WORTHINGTON SA095 0,00
220090043 WORTHINGTON SC104 0,00
220090044 WORTHINGTON SC241 0,00
220090072 WORTHINGTON SB019 0,00
220090700 WORTHINGTON SF033 0,00
220091002 WORTHINGHTON SC048 0,00
220091003 WORTHINGTON SC007 0,00
220091009 WORTHINGHTON SC011 0,00
220091019 WORTHINGTON SC010 0,00
220091021 WORTHINGTON SC104 0,00
220091022 WORTHINGTON SB309 0,00
220091026 WORTHINGTON SA009 0,00
220091027 WORTHINGTON SB308 0,00
220091035 WORTHINGTON SE008 0,00
220091041 WORTHINGTON SC083 0,00
220091042 WORTHINGTON SA095 0,00
220091044 WORTHINGTON SC241 0,00
220092002 WORTHINGHTON SC048 0,00
220092009 WORTHINGHTON SC011 0,00
220092019 WORTHINGTON SC010 0,00
220092021 WORTHINGTON SC104 0,00
220092041 WORTHINGTON SC083 0,00
220092044 WORTHINGTON SC241 0,00
22009235 WORTHINGTON SE008 0,00
220093001 WORTHINGTON SF019 0,00
2202773001 WORTHINGTON SC104 0,00
2204154100 WORTHINGTON SF115 0,00
2204154150 WORTHINGTON SF115 0,00
220920022 WORTHINGTON SB309 0,00
22092027 WORTHINGTON SB308 0,00
29/3528 WORTHINGTON SC024 0,00
29/80143 WORTHINGTON SC054 0,00
2901905600 WORTHINGHTON SE054 0,00
2980143 WORTHINGTON SC054 0,00
316/43109 WORTHINGTON SC018 0,00
31643109 WORTHINGTON SC018 0,00
348 WORTHINGTON SC014 0,00
348/19544 WORTHINGTON SC010 0,00
34819544 WORTHINGTON SC010 0,00
362 WORTHINGTON SC014 0,00
381/292211 WORTHINGTON SC023 0,00
381/412211 WORTHINGTON SC023 0,00
381292211 WORTHINGTON SC023 0,00
381412211 WORTHINGTON SC023 0,00
383/293528 WORTHINGTON SC024 0,00
383/413528 WORTHINGTON SC024 0,00
397 WORTHINGTON SC012 0,00
397/296024 WORTHINGTON SC012 0,00
397/416024 WORTHINGTON SC012 0,00
397296024 WORTHINGTON SC012 0,00
397416024 WORTHINGTON SC012 0,00
400 WORTHINGTON SC020 0,00
400/2980153 WORTHINGTON SC020 0,00
400/298049 WORTHINGTON SC020 0,00
400/418048 WORTHINGTON SC020 0,00
4002980153 WORTHINGTON SC020 0,00
400298049 WORTHINGTON SC020 0,00
400418048 WORTHINGTON SC020 0,00
41/10287 WORTHINGTON SB019 0,00
41/113520A WORTHINGTON SC010 0,00
41/2211 WORTHINGTON SC023 0,00
41/3029 WORTHINGTON SC024 0,00
41/3528 WORTHINGTON SB113 0,00
41/3585 WORTHINGTON SB114 0,00
41/3701 WORTHINGTON SB030 0,00
41/5113 WORTHINGTON SB013 0,00
41/544 WORTHINGTON SC010 0,00
41/6024 WORTHINGTON SB053 0,00
4110286 WORTHINGTON SB011 0,00
4110287 WORTHINGTON SB019 0,00
4110287 WORTHINGTON SB309 0,00
411029 WORTHINGTON SB011 0,00
411088 WORTHINGTON SB027 0,00
4110887 WORTHINGTON SB027 0,00
41113520A WORTHINGTON SC010 0,00
41113676 WORTHINGTON SB010 0,00
41113679 WORTHINGTON SB308 0,00
41210 WORTHINGTON SB125 0,00
412211 WORTHINGTON SC023 0,00
413029 WORTHINGTON SC024 0,00
41302900 WORTHINGTON SC024 0,00
413528 WORTHINGTON SB113 0,00
413585 WORTHINGTON SB114 0,00
413701 WORTHINGTON SB030 0,00
414003 WORTHINGTON SB052 0,00
4151113 WORTHINGTON SB056 0,00
415113 WORTHINGTON SB013 0,00
4151133 WORTHINGTON SB047 0,00
41544 WORTHINGTON SC010 0,00
416024 WORTHINGTON SB053 0,00
417099 WORTHINGTON SB112 0,00
418049 WORTHINGTON SC020 0,00
418049 WORTHINGTON SC020 0,00
43/109 WORTHINGTON SB079 0,00
43109 WORTHINGTON SB079 0,00
43210 WORTHINGTON SB125 0,00
433561 WORTHINGTON SC059 0,00
43544 WORTHINGTON SC014 0,00
540911 WORTHINGTON SB019 0,00
590129 WORTHINGTON SA002 0,00
590136 WORTHINGTON SA073 0,00
590181 WORTHINGTON SA002 0,00
590336 WORTHINGTON SA073 0,00
590337 WORTHINGTON SA074 0,00
590409 WORTHINGTON SB011 0,00
590673 WORTHINGTON SA074 0,00
590674 WORTHINGTON SA095 0,00
590834 WORTHINGHTON SC083 0,00
6211317100 WORTHINGTON SC010 0,00
6211351400 WORTHINGHTON SC058 0,00
6211352000 WORTHINGTON SC010 0,00
6211365900 WORTHINGTON SA009 0,00
6211367600 WORTHINGTON SB010 0,00
6211367900 WORTHINGTON SB308 0,00
6211369200 WORTHINGTON SB307 0,00
6211369300 WORTHINGTON SB309 0,00
6211388000 WORTHINGTON SB307 0,00
6211388800 WORTHINGTON SE008 0,00
6211388900 WORTHINGTON SB065 0,00
6211389100 WORTHINGTON SE008 0,00
6211389100 WORTHINGTON SE008 0,00
6211391700 WORTHINGHTON SC053 0,00
6211391800 WORTHINGHTON SC053 0,00
6211393400 WORTHINGTON SA114 0,00
6217900700 WORTHINGTON SF033 0,00
6219028800 WORTHINGTON SC104 0,00
6219070300 WORTHINGTON SC284 0,00
6219098200 WORTHINGTON SC279 0,00
6221302500 WORTHINGTON SB307 0,00
6221302600 WORTHINGHTON SB019 0,00
6221302600 WORTHINGTON SB309 0,00
6221302700 WORTHINGTON SB308 0,00
6221302700 WORTHINGTON SB308 0,00
6221302800 WORTHINGTON SE008 0,00
6221303100 WORTHINGHTON SC053 0,00
6221314700 WORTHINGTON SC083 0,00
6221319100 WORTHINGTON SC095 0,00
6221319500 WORTHINGTON SA095 0,00
6221326900 WORTHINGTON SC104 0,00
6221338300 WORTHINGTON SC241 0,00
6221338300 WORTHINGTON SC284 0,00
6221347800 WORTHINGTON SF005 0,00
6221347810 WORTHINGTON SF005 0,00
6221347850 WORTHINGTON SF005 0,00
6221347950 WORTHINGTON SC279 0,00
6221357850 WORTHINGTON SF009 0,00
6221357850 WORTHINGTON SF025 0,00
6221363500 WORTHINGTON SC284 0,00
6221367900 WORTHINGTON SC279 0,00
6221367950 WORTHINGTON SC279 0,00
6221372400 WORTHINGHTON SF009 0,00
6221372500 WORTHINGTON SF004 0,00
6221372550 WORTHINGTON SF004 0,00
6221372600 WORTHINGTON SF033 0,00
6221372650 WORTHINGTON SF033 0,00
6221372700 WORTHINGTON SF005 0,00
6221372750 WORTHINGTON SF005 0,00
6221372800 WORTHINGTON SF019 0,00
6221372850 WORTHINGTON SF019 0,00
6221373050 WORTHINGTON SF026 0,00
6221373100 WORTHINGTON SF006 0,00
6221373150 WORTHINGTON SF006 0,00
6221373200 WORTHINGTON SB009 0,00
6221373450 WORTHINGHTON SB017 0,00
6221374000 WORTHINGTON SC241 0,00
6221374050 WORTHINGTON SC241 0,00
6221374100 WORTHINGTON SC104 0,00
6221374150 WORTHINGTON SC104 0,00
6221374300 WORTHINGTON SB188 0,00
6221374350 WORTHINGTON SB318 0,00
6221374350 WORTHINGTON SB188 0,00
6221374400 WORTHINGTON SC188 0,00
6221374500 WORTHINGTON SC188 0,00
6221375000 WORTHINGTON SC284 0,00
6221375050 WORTHINGTON SC284 0,00
6229046800 WORTHINGTON SC104 0,00
6229046900 WORTHINGTON SC104 0,00
6259033600 WORTHINGTON SA191 0,00
6259033700 WORTHINGTON SA074 0,00
6259040900 WORTHINGTON SC197 0,00
62590411 WORTHINGTON SB019 0,00
6259041100 WORTHINGHTON SB019 0,00
6259066200 WORTHINGTON SA197 0,00
6259066300 WORTHINGTON SA198 0,00
6259067300 WORTHINGTON SA192 0,00
6259067400 WORTHINGTON SA095 0,00
6259067400 WORTHINGTON SA193 0,00
6259078300 WORTHINGTON SE030 0,00
6259083400 WORTHINGTON SC196 0,00
6259092100 WORTHINGTON SC241 0,00
6259092300 WORTHINGTON SE008 0,00
6259092300 WORTHINGTON SA194 0,00
6271330700 WORTHINGHTON SC012 0,00
6271330800 WORTHINGTON SC020 0,00
655043 WORTHINGTON SB068 0,00
71317100 WORTHINGTON SC014 0,00
713172 WORTHINGTON SB125 0,00
71317200 WORTHINGTON SB125 0,00
713173 WORTHINGTON SB079 0,00
71317300 WORTHINGTON SB079 0,00
713206 WORTHINGTON SB052 0,00
713306 WORTHINGTON SB052 0,00
713307 WORTHINGTON SB053 0,00
71330800 WORTHINGTON SB116 0,00
71340800 WORTHINGTON SC023 0,00
713411 WORTHINGTON SB113 0,00
71341100 WORTHINGTON SB113 0,00
71342000 WORTHINGTON SB013 0,00
713421 WORTHINGTON SB112 0,00
71342100 WORTHINGTON SB112 0,00
713427 WORTHINGTON SB112 0,00
71342700 WORTHINGTON SB112 0,00
713477 WORTHINGTON SB113 0,00
770421 WORTHINGTON SB116 0,00
FIR30443210 WORTHINGTON SC007 0,00
FIR316/43109 WORTHINGTON SC018 0,00
FIR31643109 WORTHINGTON SC018 0,00
FIR381292211 WORTHINGTON SC023 0,00
FIR381412211 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR233 WORTHINGTON SB004 0,00
FLR304 WORTHINGTON SC007 0,00
FLR30443210 WORTHINGTON SC007 0,00
FLR316 WORTHINGTON SC018 0,00
FLR316/43109 WORTHINGTON SC018 0,00
FLR31643109 WORTHINGTON SC018 0,00
FLR343 WORTHINGTON SC014 0,00
FLR348 WORTHINGTON SC014 0,00
FLR348/19/544 WORTHINGTON SC010 0,00
FLR34819544 WORTHINGTON SC010 0,00
FLR362 WORTHINGTON SC011 0,00
FLR362 WORTHINGTON SC011 0,00
FLR362 WORTHINGTON SC014 0,00
FLR381 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR381/292211 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR381/412211 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR381292211 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR381412211 WORTHINGTON SC023 0,00
FLR383/29/3528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR383/293528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR383/41/3528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR383/413528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR383293528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR383413528 WORTHINGTON SC024 0,00
FLR395/41/4003 WORTHINGTON SB052 0,00
FLR395414003 WORTHINGTON SB052 0,00
FLR397 WORTHINGTON SC012 0,00
FLR397/296024 WORTHINGTON SC012 0,00
FLR397/41/6024 WORTHINGTON SC012 0,00
FLR397/416024 WORTHINGTON SC012 0,00
FLR400 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400/29/8049 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400/2980153 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400/298049 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400/41/8048 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400/418048 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400298049 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR400418048 WORTHINGTON SC020 0,00
FLR427 WORTHINGTON SC009 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης