Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 282 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
00183 SULLAIR SB009 0,00
00314 SULLAIR SB012 0,00
00743 SULLAIR SB020 0,00
01075 SULLAIR SB020 0,00
01085 SULLAIR SB027 0,00
02250047734 SULLAIR SV015 0,00
02250047734 SULLAIR SV015 0,00
02250048-734 SULLAIR SC293 0,00
02250048-734 SULLAIR SC293 0,00
02250048-734 SULLAIR SC293 0,00
02250048-734 SULLAIR SC293 0,00
02250106-645 SULLAIR SA216 0,00
02250106-645 SULLAIR SA216 0,00
02250121-500 SULLAIR SB527 0,00
02250121500 SULLAIR SB527 0,00
0225100-753 SULLAIR SC290 0,00
0225100-753 SULLAIR SC290 0,00
0225100-754 SULLAIR SC291 0,00
0225100-754 SULLAIR SC291 0,00
0225100-755 SULLAIR SC290 0,00
0225100-755 SULLAIR SC290 0,00
0225100-756 SULLAIR SC291 0,00
0225100-756 SULLAIR SC291 0,00
0225100-757 SULLAIR SC291 0,00
0225100-757 SULLAIR SC291 0,00
03124 SULLAIR SB021 0,00
040670 SULLAIR SB020 0,00
1072S SULLAIR SB012 0,00
1073 SULLAIR SB012 0,00
1074 SULLAIR SB012 0,00
1075 SULLAIR SB020 0,00
1085 SULLAIR SB027 0,00
1086 SULLAIR SB004 0,00
1087 SULLAIR SB030 0,00
1087 SULLAIR SB221 0,00
1089 SULLAIR SA159 0,00
1098 SULLAIR SB221 0,00
1098 SULLAIR SB030 0,00
11001 SULLAIR SB012 0,00
11018 SULLAIR SB012 0,00
11088 SULLAIR SB030 0,00
11101 SULLAIR SB006 0,00
11101 SULLAIR SB006 0,00
1114 SULLAIR SB030 0,00
1114 SULLAIR SB012 0,00
1114 SULLAIR SB221 0,00
11145 SULLAIR SB221 0,00
11145 SULLAIR SB030 0,00
11148 SULLAIR SV035 0,00
11200 SULLAIR SB020 0,00
11320 SULLAIR SB012 0,00
1136 SULLAIR SA205 0,00
1136KIT SULLAIR SA205 0,00
11399 SULLAIR SB030 0,00
1145 SULLAIR SC142 0,00
1148 SULLAIR SV035 0,00
1148 SULLAIR SB812 0,00
11544 SULLAIR S3216 0,00
11544KIT SULLAIR S3216 0,00
1191 SULLAIR SB006 0,00
14396 SULLAIR SB003 0,00
1799 SULLAIR SB006 0,00
183 SULLAIR SB009 0,00
2250044-197 SULLAIR SA448 0,00
2250044197 SULLAIR SA448 0,00
2250047-734 SULLAIR SC293 0,00
2250047-734 SULLAIR SC293 0,00
2250047-808 SULLAIR SC293 0,00
2250047-808 SULLAIR SC293 0,00
2250047808 SULLAIR SB218 0,00
2250048-712 SULLAIR SB365 0,00
2250048712 SULLAIR SB365 0,00
2250048734 SULLAIR SC141 0,00
2250049889 SULLAIR SC140 0,00
2250050-604 SULLAIR SA143 0,00
2250050604 SULLAIR SA143 0,00
2250059191 SULLAIR SB226 0,00
2250060463 SULLAIR SC111 0,00
2250061-137 SULLAIR SB365 0,00
2250061137 SULLAIR SB365 0,00
2250061138 SULLAIR SC221 0,00
2250061138 SULLAIR SC221 0,00
2250078-029 SULLAIR SB486 0,00
2250078-029 SULLAIR SB486 0,00
2250078-029 SULLAIR SB486 0,00
2250078-031 SULLAIR SB486 0,00
2250078-031 SULLAIR SB486 0,00
2250078-031 SULLAIR SB486 0,00
2250083659 SULLAIR SA216 0,00
2250091-241 SULLAIR SB124 0,00
2250091241 SULLAIR SB124 0,00
2250091385 SULLAIR SA216 0,00
2250106-645 SULLAIR SA216 0,00
2250106-791 SULLAIR SA143 0,00
2250106645 SULLAIR SA216 0,00
2250106706 SULLAIR SA216 0,00
2250106791 SULLAIR SA143 0,00
2250109319 SULLAIR SC140 0,00
2250109319 SULLAIR SC142 0,00
2250109321 SULLAIR SB226 0,00
2250121-500 SULLAIR SB527 0,00
2250121500 SULLAIR SB527 0,00
2250145-368 SULLAIR SC293 0,00
2250145-368 SULLAIR SC293 0,00
2250145-897 SULLAIR SC293 0,00
2250145-897 SULLAIR SC293 0,00
225100-753 SULLAIR SC290 0,00
225100-753 SULLAIR SC290 0,00
225100-754 SULLAIR SC291 0,00
225100-754 SULLAIR SC291 0,00
225100-755 SULLAIR SC290 0,00
225100-755 SULLAIR SC290 0,00
225100-756 SULLAIR SC291 0,00
225100-756 SULLAIR SC291 0,00
225100-757 SULLAIR SC291 0,00
225100-757 SULLAIR SC291 0,00
241503 SULLAIR SB006 0,00
249092 SULLAIR SB012 0,00
24942 SULLAIR SB012 0,00
249492 SULLAIR SB012 0,00
250001213 SULLAIR SV046 0,00
250001213 SULLAIR SV046 0,00
250002-077 SULLAIR SB486 0,00
250002065 SULLAIR SC142 0,00
250002077 SULLAIR SB486 0,00
250005974 SULLAIR SB221 0,00
250005974 SULLAIR SB030 0,00
250024034 SULLAIR SA6946 0,00
250025-264 SULLAIR SA112 0,00
250025264 SULLAIR SA112 0,00
250028-033 SULLAIR SA112 0,00
250028-244 SULLAIR SA156 0,00
250028033 SULLAIR SA112 0,00
250028244 SULLAIR SA156 0,00
250028247 SULLAIR SA217 0,00
250034-085 SULLAIR SB573 0,00
250034-085 SULLAIR SB573 0,00
250034-112 SULLAIR SB200 0,00
250034-113 SULLAIR SB527 0,00
250034-113 SULLAIR SB201 0,00
250034-114 SULLAIR SB527 0,00
250034-115 SULLAIR SB198 0,00
250034-116 SULLAIR SB198 0,00
250034-118 SULLAIR SB020 0,00
250034-123 SULLAIR SB223 0,00
250034-123 SULLAIR SB528 0,00
250034-123 SULLAIR SB528 0,00
250034-124 SULLAIR SB528 0,00
250034-124 SULLAIR SB528 0,00
250034-134 SULLAIR SC114 0,00
250034-134 SULLAIR SC114 0,00
250034-153 SULLAIR SB486 0,00
250034085 SULLAIR SB219 0,00
250034086 SULLAIR SB299 0,00
250034112 SULLAIR SB200 0,00
250034113 SULLAIR SB527 0,00
250034113 SULLAIR SB201 0,00
250034114 SULLAIR SB527 0,00
250034114 SULLAIR SB006 0,00
250034115 SULLAIR SB198 0,00
250034116 SULLAIR SB198 0,00
250034116 SULLAIR SB198 0,00
250034118 SULLAIR SB020 0,00
250034119 SULLAIR SB221 0,00
250034120 SULLAIR SB221 0,00
250034122 SULLAIR SB030 0,00
250034123 SULLAIR SB223 0,00
250034124 SULLAIR SB223 0,00
250034126 SULLAIR SC142 0,00
250034127 SULLAIR SC138 0,00
250034128 SULLAIR SC138 0,00
250034129 SULLAIR SC139 0,00
250034130 SULLAIR SC139 0,00
250034132 SULLAIR SB226 0,00
250034133 SULLAIR SC114 0,00
250034134 SULLAIR SC114 0,00
250034152 SULLAIR SB006 0,00
250034152 SULLAIR SB006 0,00
250034153 SULLAIR SB486 0,00
250034153 SULLAIR SB486 0,00
250034154 SULLAIR SB006 0,00
250034155 SULLAIR SB486 0,00
250034862 SULLAIR SC111 0,00
250035-132 SULLAIR SA448 0,00
250035-239 SULLAIR SA143 0,00
250035132 SULLAIR SA448 0,00
250035239 SULLAIR SA143 0,00
250041-703 SULLAIR SA448 0,00
250041703 SULLAIR SA448 0,00
250042862 SULLAIR SC111 0,00
250048-712 SULLAIR SB198 0,00
250048-712 SULLAIR SB198 0,00
250049889 SULLAIR SC142 0,00
29143 SULLAIR SA205 0,00
314 SULLAIR SB012 0,00
3196 SULLAIR SB004 0,00
3359 SULLAIR SA028 0,00
350048712 SULLAIR SB198 0,00
40071 SULLAIR SB012 0,00
40192 SULLAIR SB006 0,00
402351012 SULLAIR SB034 0,00
40259 SULLAIR SB030 0,00
40635 SULLAIR SB012 0,00
40635 SULLAIR SB012 0,00
40636 SULLAIR SB012 0,00
40670 SULLAIR SB020 0,00
408-167-005 SULLAIR SB198 0,00
408-167-005 SULLAIR SB198 0,00
408063 SULLAIR SB812 0,00
408167-007 SULLAIR SB528 0,00
408167-007 SULLAIR SB528 0,00
408167-009 SULLAIR SB200 0,00
408167-012 SULLAIR SC114 0,00
408167-012 SULLAIR SC114 0,00
408167001 SULLAIR SB030 0,00
408167001 SULLAIR SB221 0,00
408167002 SULLAIR SB287 0,00
408167003 SULLAIR SC142 0,00
408167003ES SULLAIR SC142 0,00
408167004 SULLAIR SB226 0,00
408167005 SULLAIR SB198 0,00
408167005ES SULLAIR SB198 0,00
408167006 SULLAIR SB020 0,00
408167006ES SULLAIR SB020 0,00
408167007 SULLAIR SB223 0,00
408167008 SULLAIR SC139 0,00
408167009 SULLAIR SB004 0,00
408167009 SULLAIR SB200 0,00
408167010 SULLAIR SB006 0,00
408167011 SULLAIR SC111 0,00
40853 SULLAIR SA6881 0,00
409805007 SULLAIR SA156 0,00
410333 SULLAIR SB486 0,00
410333ES SULLAIR SB486 0,00
41077 SULLAIR S3216 0,00
43065 SULLAIR SA205 0,00
43334 SULLAIR SA6868 0,00
440001 SULLAIR SA112 0,00
440589 SULLAIR SC111 0,00
440647 SULLAIR SB030 0,00
440725 SULLAIR SA143 0,00
45645 SULLAIR SA159 0,00
45647 SULLAIR SA159 0,00
47043 SULLAIR SB004 0,00
47044 SULLAIR SB012 0,00
47044 SULLAIR SB012 0,00
47284 SULLAIR SB030 0,00
47542 SULLAIR SA6953 0,00
47543 SULLAIR SA6954 0,00
49159 SULLAIR SC142 0,00
49805001 SULLAIR SV047 0,00
49805001 SULLAIR SV047 0,00
49907 SULLAIR SB004 0,00
49956 SULLAIR SV035 0,00
49956 SULLAIR SB812 0,00
5221 SULLAIR SB030 0,00
527645 SULLAIR SB009 0,00
529246 SULLAIR SB131 0,00
529385 SULLAIR SB108 0,00
529884 SULLAIR SB062 0,00
529884 SULLAIR SB105 0,00
561857 SULLAIR SE031 0,00
5722 SULLAIR SA001 0,00
667 SULLAIR SB018 0,00
68520690 SULLAIR SB012 0,00
68527645 SULLAIR SB009 0,00
68528037 SULLAIR SB024 0,00
68560439 SULLAIR SB072 0,00
68561064 SULLAIR SE017 0,00
68562200 SULLAIR SV075 0,00
68562640 SULLAIR SF005 0,00
68562815 SULLAIR SB162 0,00
68562815 SULLAIR SB089 0,00
88290015-567 SULLAIR SA452 0,00
88290015567 SULLAIR SA452 0,00
88290019-362 SULLAIR SV113 0,00
88290019362 SULLAIR SV113 0,00
88292005-979 SULLAIR SB124 0,00
88292005979 SULLAIR SB124 0,00
93623759 SULLAIR SA028 0,00
954 SULLAIR SB030 0,00
WGOS2862 SULLAIR SC111 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης