Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 241 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
NSF4001102 NUVOFIL SA050 0,00
NSF4001103 NUVOFIL SA051 0,00
NSF4001104 NUVOFIL SA022 0,00
NSF4001106 NUVOFIL SA120 0,00
NSF4001107 NUVOFIL SA013 0,00
NSF4001108 NUVOFIL SA014 0,00
NSF4001109 NUVOFIL SA111 0,00
NSF4001110 NUVOFIL SA015 0,00
NSF4001111 NUVOFIL SA047 0,00
NSF4001111 NUVOFIL SA203 0,00
NSF4001112 NUVOFIL SA086 0,00
NSF4001113 NUVOFIL SA020 0,00
NSF4001114 NUVOFIL SA048 0,00
NSF4001115 NUVOFIL SA030 0,00
NSF4001116 NUVOFIL SA049 0,00
NSF4001116/V With Valve NUVOFIL SA054 0,00
NSF4001116/V With Valve NUVOFIL SA388 0,00
NSF4001117/V With Valve NUVOFIL SA052 0,00
NSF4001118/V With Valve NUVOFIL SA061 0,00
NSF4001118/V With Valve NUVOFIL SA157P 0,00
NSF4001119 NUVOFIL SA094 0,00
NSF4001120/V With Valve NUVOFIL SA091 0,00
NSF4001121/V With Valve NUVOFIL SA053 0,00
NSF4001121/V With Valve NUVOFIL SI41508 0,00
NSF400501 NUVOFIL SC005 0,00
NSF400504 NUVOFIL SC001 0,00
NSF400505 NUVOFIL SC032 0,00
NSF400507P NUVOFIL SA084 0,00
NSF400511X NUVOFIL SC065 0,00
NSF4005121 NUVOFIL SC021 0,00
NSF400514X NUVOFIL SC099 0,00
NSF400515 NUVOFIL SB006 0,00
NSF400515 NUVOFIL SB033 0,00
NSF400516 NUVOFIL SB012 0,00
NSF400517 NUVOFIL SB099 0,00
NSF400517 NUVOFIL SB089 0,00
NSF400517 NUVOFIL SB022 0,00
NSF400517 NUVOFIL SB131 0,00
NSF400518 NUVOFIL SA004 0,00
NSF400521 NUVOFIL SA002 0,00
NSF400522 NUVOFIL SV013 0,00
NSF400522 NUVOFIL SA237 0,00
NSF400530 NUVOFIL SB002 0,00
NSF400532 NUVOFIL SB003 0,00
NSF400533 NUVOFIL SB009 0,00
NSF400535 NUVOFIL SB043 0,00
NSF400536 NUVOFIL SB020 0,00
NSF400537 NUVOFIL SB027 0,00
NSF400540 NUVOFIL SB024 0,00
NSF400540 NUVOFIL SV021 0,00
NSF400540 NUVOFIL SV051 0,00
NSF400542 NUVOFIL SB221 0,00
NSF400542 NUVOFIL SB030 0,00
NSF400543X NUVOFIL SB055 0,00
NSF400544X NUVOFIL SB147 0,00
NSF400545 NUVOFIL SB058 0,00
NSF400546 NUVOFIL SB038 0,00
NSF400547 NUVOFIL SB040 0,00
NSF400551 NUVOFIL SB061 0,00
NSF400552 NUVOFIL SB037 0,00
NSF400553X NUVOFIL SB041 0,00
NSF400553X NUVOFIL SB046 0,00
NSF400559X NUVOFIL SB086 0,00
NSF400560X NUVOFIL SB088 0,00
NSF400571X NUVOFIL SC074 0,00
NSF400572 NUVOFIL SB004 0,00
NSF400581X NUVOFIL SB102 0,00
NSF400581X NUVOFIL SB492 0,00
NSF400589X NUVOFIL SB026 0,00
NSF400590 NUVOFIL SB029 0,00
NSF400591 NUVOFIL SB051 0,00
NSF400592 NUVOFIL SB067 0,00
NSF400593 NUVOFIL SB018 0,00
NSF400594X NUVOFIL SC133 0,00
NSF400595X NUVOFIL SC110 0,00
NSF400597X NUVOFIL SB091 0,00
NSF400600X NUVOFIL SC186 0,00
NSF400601X NUVOFIL SA142 0,00
NSF400602X NUVOFIL SA122 0,00
NSF400608X NUVOFIL SB013 0,00
NSF400609X NUVOFIL SB062 0,00
NSF400615X NUVOFIL SB479 0,00
NSF400615X NUVOFIL SB082 0,00
NSF400620X NUVOFIL SB072 0,00
NSF400621 NUVOFIL SB041 0,00
NSF400622 NUVOFIL SA001 0,00
NSF400630 NUVOFIL SB031 0,00
NSF400633 NUVOFIL SA009 0,00
NSF400641 NUVOFIL SA021 0,00
NSF400644 NUVOFIL SA393 0,00
NSF400647 NUVOFIL SA028 0,00
NSF400650 NUVOFIL SB135 0,00
NSF400654X NUVOFIL SC082 0,00
NSF400656X NUVOFIL SC259 0,00
NSF400657X NUVOFIL SE033 0,00
NSF400660X NUVOFIL SA181 0,00
NSF400661 NUVOFIL SC027 0,00
NSF400662X NUVOFIL SB137 0,00
NSF400663X NUVOFIL SB060 0,00
NSF400664 NUVOFIL SB144 0,00
NSF400666X NUVOFIL SC270 0,00
NSF400669X NUVOFIL SB637 0,00
NSF400671X NUVOFIL SB087 0,00
NSF400677 NUVOFIL SC017 0,00
NSF400681X NUVOFIL SB078 0,00
NSF400682X NUVOFIL SB104 0,00
NSF400686 NUVOFIL SB094 0,00
NSF400686 NUVOFIL SB107 0,00
NSF400687 NUVOFIL SB242 0,00
NSF400687 NUVOFIL SB472 0,00
NSF400690X NUVOFIL SB185 0,00
NSF400691X NUVOFIL SB107 0,00
NSF400693 NUVOFIL SA059 0,00
NSF400696X NUVOFIL SA133 0,00
NSF400698 NUVOFIL SA067 0,00
NSF400700 NUVOFIL SB001 0,00
NSF400702X NUVOFIL SE052 0,00
NSF400703X NUVOFIL SC098 0,00
NSF400704 NUVOFIL SA254 0,00
NSF400707 NUVOFIL SA079 0,00
NSF400708 NUVOFIL SA080 0,00
NSF400711 NUVOFIL SA083 0,00
NSF400712 NUVOFIL SA078 0,00
NSF400714 NUVOFIL SC292 0,00
NSF400720 NUVOFIL SA092 0,00
NSF400721 NUVOFIL SA093 0,00
NSF400723X NUVOFIL SE045 0,00
NSF400728X NUVOFIL SB049 0,00
NSF400734X NUVOFIL SB484 0,00
NSF400734X NUVOFIL SB486 0,00
NSF400739X NUVOFIL SA270 0,00
NSF400742X NUVOFIL SV019 0,00
NSF400742X NUVOFIL SV016 0,00
NSF400750X NUVOFIL SA239 0,00
NSF400752X NUVOFIL SC219 0,00
NSF400753 NUVOFIL SB131 0,00
NSF400753 NUVOFIL SB021 0,00
NSF400754 NUVOFIL SB023 0,00
NSF400755 NUVOFIL SB025 0,00
NSF400757 NUVOFIL SB035 0,00
NSF400760X NUVOFIL SV068 0,00
NSF400764 NUVOFIL SB056 0,00
NSF400769X NUVOFIL SB074 0,00
NSF400769X NUVOFIL SV061 0,00
NSF400772 NUVOFIL SA003 0,00
NSF400778X NUVOFIL SB084 0,00
NSF400784 NUVOFIL SB097 0,00
NSF400790 NUVOFIL SB103 0,00
NSF400791 NUVOFIL SB105 0,00
NSF400793X NUVOFIL SB108 0,00
NSF400795X NUVOFIL SB118 0,00
NSF400802X NUVOFIL SC010 0,00
NSF400807X NUVOFIL SB132 0,00
NSF400808X NUVOFIL SB134 0,00
NSF400808X NUVOFIL SB424 0,00
NSF400809X NUVOFIL SB089 0,00
NSF400824X NUVOFIL SB115 0,00
NSF400825X NUVOFIL SV006 0,00
NSF400826X NUVOFIL SE039 0,00
NSF400827X NUVOFIL SB020 0,00
NSF400827X NUVOFIL SB124 0,00
NSF400828X NUVOFIL SV025 0,00
NSF400829X NUVOFIL SV022 0,00
NSF400830X NUVOFIL SB077 0,00
NSF400832X NUVOFIL SB136 0,00
NSF400834X NUVOFIL SB098 0,00
NSF400835X NUVOFIL SB186 0,00
NSF400840X NUVOFIL SB138 0,00
NSF400842X NUVOFIL SB126 0,00
NSF400844 NUVOFIL SC076 0,00
NSF400845 NUVOFIL SB012 0,00
NSF400845 NUVOFIL SE003 0,00
NSF400846X NUVOFIL SB130 0,00
NSF400853 NUVOFIL SB139 0,00
NSF400854 NUVOFIL SB140 0,00
NSF400857X NUVOFIL SB057 0,00
NSF400859 NUVOFIL SE004 0,00
NSF400859 NUVOFIL SE001 0,00
NSF400859 NUVOFIL SB009 0,00
NSF400860 NUVOFIL SE002 0,00
NSF400861 NUVOFIL SB025 0,00
NSF400863 NUVOFIL SB064 0,00
NSF400863 NUVOFIL SE011 0,00
NSF400863 NUVOFIL SB002 0,00
NSF400863 NUVOFIL SE001 0,00
NSF400864 NUVOFIL SB141 0,00
NSF400865X NUVOFIL SB127 0,00
NSF400867 NUVOFIL SA034 0,00
NSF400871X NUVOFIL SB534 0,00
NSF400873 NUVOFIL SB161 0,00
NSF400877X NUVOFIL SB167 0,00
NSF400881 NUVOFIL SC004 0,00
NSF400891X NUVOFIL SC039 0,00
NSF400906X NUVOFIL SB085 0,00
NSF400915X NUVOFIL SB090 0,00
NSF400918 NUVOFIL SB034 0,00
NSF400919 NUVOFIL SB036 0,00
NSF400920 NUVOFIL SB059 0,00
NSF400921 NUVOFIL SB156 0,00
NSF400922X NUVOFIL SB083 0,00
NSF400923 NUVOFIL SB174 0,00
NSF400926 NUVOFIL SE017 0,00
NSF400926 NUVOFIL SV068 0,00
NSF400930 NUVOFIL SB294 0,00
NSF400930 NUVOFIL SB473 0,00
NSF400931 NUVOFIL SC285 0,00
NSF400932X NUVOFIL SB210 0,00
NSF400942X NUVOFIL SA253 0,00
NSF400944NDT NUVOFIL SB385 0,00
NSF400946X NUVOFIL SV069 0,00
NSF400947X NUVOFIL SC104 0,00
NSF400948X NUVOFIL SB188 0,00
NSF400948X NUVOFIL SB318 0,00
NSF400949 NUVOFIL SC188 0,00
NSF400954 NUVOFIL SV024 0,00
NSF400955 NUVOFIL SV005 0,00
NSF400956X NUVOFIL SC241 0,00
NSF400959X NUVOFIL SE031 0,00
NSF400968X NUVOFIL SC266 0,00
NSF400970X NUVOFIL SV070 0,00
NSF400971X NUVOFIL SB198 0,00
NSF400972X NUVOFIL SC256 0,00
NSF400974 NUVOFIL SA005 0,00
NSF400974 NUVOFIL SA190 0,00
NSF400975X NUVOFIL SC280 0,00
NSF400976 NUVOFIL SC286 0,00
NSF400979X NUVOFIL SA282 0,00
NSO300109 NUVOFIL SF014 0,00
NSO300113 NUVOFIL SF003 0,00
NSO300115 NUVOFIL SF009 0,00
NSO300116 NUVOFIL SF044 0,00
NSO300117 NUVOFIL SF051 0,00
NSO300119 NUVOFIL SF025 0,00
NSO300120 NUVOFIL SF043 0,00
NSO300121 NUVOFIL SF026 0,00
NSO300122 NUVOFIL SF013 0,00
NSO300124 NUVOFIL SF003 0,00
NSO300124 NUVOFIL SF045 0,00
NSO300126 NUVOFIL SF033 0,00
NSO300133 NUVOFIL SV023 0,00
NSO300134 NUVOFIL SV007 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης