Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 291 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
22086789 INGERSOLL RAND SC268 0,00
22089551 INGERSOLL RAND SB584 0,00
22111975 INGERSOLL RAND SB637 0,00
22291080 INGERSOLL RAND SF051 0,00
22305577 INGERSOLL RAND SB521 0,00
22305577C INGERSOLL RAND SB521 0,00
22354633 INGERSOLL RAND SF045 0,00
22388045 INGERSOLL RAND SF051 0,00
22402325 INGERSOLL RAND SV052 0,00
22402358 INGERSOLL RAND SB520 0,00
22988166 INGERSOLL RAND SF010 0,00
33762250 INGERSOLL RAND SB173 0,00
35083880 INGERSOLL RAND SB520 0,00
35083880 INGERSOLL RAND SB235 0,00
35290295 INGERSOLL RAND SA276 0,00
35290444 INGERSOLL RAND SA276 0,00
35299577 INGERSOLL RAND SB116 0,00
35328509 INGERSOLL RAND SA276 0,00
35502756 INGERSOLL RAND SB228 0,00
35577220 INGERSOLL RAND SB048 0,00
35577238 INGERSOLL RAND SB243 0,00
35579184 INGERSOLL RAND SB039 0,00
35580349 INGERSOLL RAND SB246 0,00
35580406 INGERSOLL RAND SB244 0,00
35580463 INGERSOLL RAND SB247 0,00
35580653 INGERSOLL RAND SB243 0,00
35580661 INGERSOL RAND SV030 0,00
35580661 INGERSOLL RAND SV030 0,00
35798016 INGERSOLL RAND SB248 0,00
35813187 INGERSOLL RAND SB040 0,00
35820893 INGERSOLL RAND SB228 0,00
35831205 INGERSOLL RAND SB236 0,00
35833120 INGERSOLL RAND SB040 0,00
35835859 INGERSOLL RAND SB228 0,00
35838606 INGERSOLL RAND SB245 0,00
35843341 INGERSOLL RAND SV052 0,00
35856376 INGERSOLL RAND SB220 0,00
35858927 INGERSOLL RAND SB520 0,00
35858927 INGERSOLL RAND SB235 0,00
35864842 INGERSOLL RAND SB234 0,00
36502862 INGERSOLL RAND SB040 0,00
36721942 INGERSOLL RAND SB243 0,00
36723666 INGERSOLL RAND SB233 0,00
36732666 INGERSOLL RAND SB233 0,00
36845311 INGERSOLL RAND SB197 0,00
36845469 INGERSOLL RAND SB197 0,00
36866218 INGERSOLL RAND SB195 0,00
36899144 INGERSOLL RAND SB195 0,00
36932495 INGERSOLL RAND SB061 0,00
36966218 INGERSOLL RAND SB195 0,00
38008579 INGERSOLL RAND SC267 0,00
38008587 INGERSOLL RAND SC263 0,00
38490371 INGERSOLL RAND SB092 0,00
39137229 INGERSOLL RAND SA276 0,00
39311279 INGERSOLL RAND SA218 0,00
39504147 INGERSOLL RAND SB117 0,00
39588777 INGERSOLL RAND SA6930 0,00
39611322 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39611322 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39627666 INGERSOLL RAND SA158 0,00
39633227 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39633227 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39705136 INGERSOLL RAND SB116 0,00
39705728 INGERSOLL RAND SB076 0,00
39705736 INGERSOLL RAND SB116 0,00
39705744 INGERSOLL RAND SB117 0,00
39708728 INGERSOLL RAND SB076 0,00
39712070 INGERSOLL RAND SB227 0,00
39721442 INGERSOLL RAND SB116 0,00
39722897 INGERSOLL RAND SB116 0,00
39726286 INGERSOLL RAND SB041 0,00
39726386 INGERSOLL RAND SB041 0,00
39727490 INGERSOLL RAND SB347 0,00
39733793 INGERSOLL RAND SB077 0,00
39734892 INGERSOLL RAND SB098 0,00
39734892ES INGERSOLL RAND SB098 0,00
39737473 INGERSOLL RAND SB077 0,00
39737493 INGERSOLL RAND SB077 0,00
39738265 INGERSOLL RAND SB092 0,00
39738265ES INGERSOLL RAND SB092 0,00
39739578 INGERSOLL RAND SB231 0,00
39742861 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39750369 INGERSOLL RAND SB189 0,00
39751391 INGERSOLL RAND SB046 0,00
39751391ES INGERSOLL RAND SB046 0,00
39757133 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39760590 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39760962 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39760962 INGERSOLL RAND SA290 0,00
39760962 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39760970 INGERSOLL RAND SA158 0,00
39818968 INGERSOLL RAND SB292 0,00
39823018 INGERSOLL RAND SB227 0,00
39824115 INGERSOLL RAND SA6908 0,00
39827654 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39827662 INGERSOLL RAND SA158 0,00
39831862 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39831862 INGERSOLL RAND SA290 0,00
39831862 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39831870 INGERSOLL RAND SA158 0,00
39831888 INGERSOLL RAND SB216 0,00
39831888 INGERSOLL RAND SB505 0,00
39831896 INGERSOLL RAND SB252 0,00
39831904 INGERSOLL RAND SB207 0,00
39831912 INGERSOLL RAND SB205 0,00
39831920 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39831938 INGERSOLL RAND SB189 0,00
39838162 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39838162 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39843693 INGERSOLL RAND SB249 0,00
39846787 INGERSOLL RAND SB329 0,00
39858683 INGERSOLL RAND SA157 0,00
39858683 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
39858691 INGERSOLL RAND SA158 0,00
39863817 INGERSOLL RAND SB207 0,00
39863840 INGERSOLL RAND SB252 0,00
39863857 INGERSOLL RAND SB207 0,00
39863865 INGERSOLL RAND SB205 0,00
39863873 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39863899 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39868823 INGERSOLL RAND SB534 0,00
39869706 INGERSOLL RAND SC252 0,00
39890660 INGERSOLL RAND SB241 0,00
39890678 INGERSOLL RAND SB189 0,00
39894597 INGERSOLL RAND SB294 0,00
39894597 INGERSOLL RAND SB473 0,00
39895610 INGERSOLL RAND SB345 0,00
39895610 INGERSOLL RAND SB584 0,00
39900923 SOTRAS SB472 0,00
39900923 INGERSOLL RAND SB242 0,00
39930193 INGERSOLL RAND SF005 0,00
39930219 INGERSOLL RAND SF004 0,00
402151012 INGERSOLL RAND SB022 0,00
410351022 INGERSOLL RAND SF004 0,00
42361196 INGERSOLL RAND SA127P 0,00
42361196 INGERSOLL RAND SA157 0,00
42361204 INGERSOLL RAND SA158 0,00
42410530 INGERSOLL RAND SA218 0,00
42542787 INGERSOLL RAND SC268 0,00
42546259 INGERSOLL RAND SB584 0,00
42839902 INGERSOLL RAND SB061 0,00
46555952 INGERSOLL RAND SB173 0,00
49305577 INGERSOLL RAND SB521 0,00
5073481 INGERSOLL RAND SB009 0,00
52180684 INGERSOLL RAND SB426 0,00
52180692 INGERSOLL RAND SB246 0,00
52234366 INGERSOLL RAND SB426 0,00
52234374 INGERSOLL RAND SB246 0,00
52344376 INGERSOLL RAND SB246 0,00
54509427 INGERSOLL RAND SB205 0,00
54509500 INGERSOLL RAND SB354 0,00
54517776 INGERSOLL RAND SB406 0,00
54586705 INGERSOLL RAND SB443 0,00
54595442 INGERSOLL RAND SB451 0,00
54596705 INGERSOLL RAND SB443 0,00
54601513 INGERSOLL RAND SB294 0,00
54601513 INGERSOLL RAND SB473 0,00
54625942 INGERSOLL RAND SB385 0,00
54639794 INGERSOLL RAND SC267 0,00
54639802 INGERSOLL RAND SC263 0,00
54720735 INGERSOLL RAND SF058 0,00
54721345 INGERSOLL RAND SB637 0,00
54749247 INGERSOLL RAND SF045 0,00
57078792 INGERSOLL RAND SC110 0,00
57101636 INGERSOLL RAND SB291 0,00
57272065 INGERSOLL RAND SB291 0,00
57442246 INGERSOLL RAND SB350 0,00
65813187 INGERSOLL RAND SB040 0,00
88111901 INGERSOLL RAND SA6955 0,00
88181755 INGERSOLL RAND SB088 0,00
88181763 INGERSOLL RAND SB183 0,00
88200753 INGERSOLL RAND SB115 0,00
88204318 INGERSOLL RAND SB472 0,00
88204318 INGERSOLL RAND SB242 0,00
88248950 INGERSOLL RAND SB294 0,00
88248950 INGERSOLL RAND SB473 0,00
89202022 INGERSOLL RAND SB312 0,00
89259337 INGERSOLL RAND SF051 0,00
89285761 INGERSOLL RAND SB440 0,00
89285779 INGERSOLL RAND SB336 0,00
92038595 INGERSOLL RAND SB312 0,00
92042506 INGERSOLL RAND SB040 0,00
92062132 INGERSOLL RAND SB061 0,00
92077601 INGERSOLL RAND SB038 0,00
92078609 INGERSOLL RAND SB038 0,00
92087881 INGERSOLL RAND SB022 0,00
92101153 INGERSOLL RAND SB083 0,00
92128883 INGERSOLL RAND SB037 0,00
92202224 INGERSOLL RAND SB045 0,00
92522135 INGERSOLL RAND SB058 0,00
92547140 INGERSOLL RAND SB083 0,00
92699198 INGERSOLL RAND SB083 0,00
92702224 INGERSOLL RAND SB045 0,00
92719434 INGERSOLL RAND SB060 0,00
92722750 INGERSOLL RAND SB086 0,00
92725514 INGERSOLL RAND SB082 0,00
92735547 INGERSOLL RAND SB037 0,00
92740935 INGERSOLL RAND SB061 0,00
92754688 INGERSOLL RAND SB072 0,00
92754696 INGERSOLL RAND SB098 0,00
92765783 INGERSOLL RAND SB088 0,00
92785328 INGERSOLL RAND SB189 0,00
92808286 INGERSOLL RAND SB137 0,00
92824473 INGERSOLL RAND SB136 0,00
92866508 INGERSOLL RAND SB144 0,00
92871316 INGERSOLL RAND SB077 0,00
92871326 INGERSOLL RAND SB077 0,00
92890334 INGERSOLL RAND SB115 0,00
92890394 INGERSOLL RAND SB115 0,00
92894047 INGERSOLL RAND SB312 0,00
92963396 INGERSOLL RAND SB312 0,00
93188019 INGERSOLL RAND SB183 0,00
93489607 INGERSOLL RAND SB351 0,00
93501807 INGERSOLL RAND SB027 0,00
93504231 INGERSOLL RAND SC039 0,00
93505519 INGERSOLL RAND SA059 0,00
93514529 INGERSOLL RAND SB030 0,00
93516342 INGERSOLL RAND SC084 0,00
93519866 INGERSOLL RAND SB021 0,00
93520773 INGERSOLL RAND SB134 0,00
93520781 INGERSOLL RAND SB102 0,00
93520807 INGERSOLL RAND SB090 0,00
93522902 INGERSOLL RAND SB036 0,00
93523215 INGERSOLL RAND SB059 0,00
93568244 INGERSOLL RAND SA059 0,00
93568251 INGERSOLL RAND SB027 0,00
93568269 INGERSOLL RAND SB027 0,00
93568277 INGERSOLL RAND SC039 0,00
93568293 INGERSOLL RAND SB059 0,00
93568301 INGERSOLL RAND SB036 0,00
93568319 INGERSOLL RAND SC075 0,00
93578383 INGERSOLL RAND SB102 0,00
93600344 INGERSOLL RAND SC026 0,00
93600385 INGERSOLL RAND SC004 0,00
93600740 INGERSOLL RAND SC031 0,00
93603496 INGERSOLL RAND SB018 0,00
93604031 INGERSOLL RAND SB003 0,00
93604965 INGERSOLL RAND SB055 0,00
93605558 INGERSOLL RAND SB102 0,00
93606390 INGERSOLL RAND SC075 0,00
93611028 INGERSOLL RAND SB034 0,00
93612497 INGERSOLL RAND SA021 0,00
93612794 INGERSOLL RAND SB146 0,00
93612844 INGERSOLL RAND SB084 0,00
93613107 INGERSOLL RAND SF004 0,00
93618171 INGERSOLL RAND SB009 0,00
93618270 INGERSOLL RAND SB012 0,00
93618569 INGERSOLL RAND SB018 0,00
93618718 INGERSOLL RAND SB030 0,00
93618759 INGERSOLL RAND SB027 0,00
93618858 INGERSOLL RAND SB006 0,00
93619898 INGERSOLL RAND SB131 0,00
93619898 INGERSOLL RAND SB021 0,00
93620037 INGERSOLL RAND SB004 0,00
93621514 INGERSOLL RAND SA001 0,00
93623759 INGERSOLL RAND SA028 0,00
93627941 INGERSOLL RAND SB131 0,00
93682516 INGERSOLL RAND SA021 0,00
93682771 INGERSOLL RAND SB009 0,00
93695179 INGERSOLL RAND SB022 0,00
97235899 INGERSOLL RAND SA6774 0,00
98262233 INGERSOLL RAND SF004 0,00
99273906 INGERSOLL RAND SB207 0,00
DV375 INGERSOLL RAND SB020 0,00
K125AA INGERSOLL RAND SI33572 0,00
K125AC INGERSOLL RAND SI33573 0,00
K125AO INGERSOLL RAND SI33571 0,00
K15AC INGERSOLL RAND SI30533 0,00
K15AO INGERSOLL RAND SI30531 0,00
K180AA INGERSOLL RAND SI36202 0,00
K180AC INGERSOLL RAND SI36203 0,00
K180AO INGERSOLL RAND SI36201 0,00
K198AA INGERSOLL RAND SI36202 0,00
K198AO INGERSOLL RAND SI36201 0,00
K24AC INGERSOLL RAND SI30843 0,00
K24AO INGERSOLL RAND SI30841 0,00
K280AA INGERSOLL RAND SI38402 0,00
K280AC INGERSOLL RAND SI38403 0,00
K280AO INGERSOLL RAND SI38401 0,00
K300AA INGERSOLL RAND SI36272 0,00
K300AC INGERSOLL RAND SI36273 0,00
K300AO INGERSOLL RAND SI36271 0,00
K39AC INGERSOLL RAND SI30853 0,00
K4AA INGERSOLL RAND SI30132 0,00
K4AC INGERSOLL RAND SI30133 0,00
K4AO INGERSOLL RAND SI30131 0,00
K50AA INGERSOLL RAND SI31362 0,00
K50AO INGERSOLL RAND SI31361 0,00
K8AA INGERSOLL RAND SI30272 0,00
K8AC INGERSOLL RAND SI30273 0,00
K8AO INGERSOLL RAND SI30271 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης