Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 132 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
2140 FLUITEK SA084 0,00
2612 FLUITEK SA527 0,00
2997 FLUITEK SB149 0,00
2997 FLUITEK SB149 0,00
4579 FLUITEK SA642 0,00
5173 FLUITEK SB044 0,00
C02809904M18 FLUITEK SA047 0,00
C9434-100F2 FLUITEK SA330 0,00
C9434100F2 FLUITEK SA330 0,00
CD062263-A1 FLUITEK SA155 0,00
CD062263-A1 FLUITEK SA155 0,00
CD064048H2 FLUITEK SB242 0,00
CD068098 IN LINE SB527 0,00
CD084180C2 FLUITEK SB230 0,00
CD084181-B15 FLUITEK SC012 0,00
CD084181-B15 FLUITEK SC012 0,00
CD084235B2 FLUITEK SB153 0,00
CD094162-A1 FLUITEK SA573 0,00
CD094162A1 FLUITEK SA573 0,00
CD096368B2 FLUITEK SB244 0,00
CD138115-B18 FLUITEK SC185 0,00
CD138115-B18 FLUITEK SC185 0,00
CD149174-C2 FLUITEK SB534 0,00
CD149174-C2 FLUITEK SB534 0,00
CD149303-B15 FLUITEK SC181 0,00
CD149303-B15 FLUITEK SC181 0,00
CI-334 FLUITEK SV042 0,00
CI-334 FLUITEK SV042 0,00
FLK0402027 FLUITEK SB454 0,00
FLK14-01864 FLUITEK SV156 0,00
FLK1401864 FLUITEK SV156 0,00
FLK16-01100 FLUITEK SA601 0,00
FLK16-01113 FLUITEK SA156 0,00
FLK16-01131 FLUITEK SV029 0,00
FLK16-01131 FLUITEK SV029 0,00
FLK16-01208 FLUITEK SA260 0,00
FLK16-01208 FLUITEK SA260 0,00
FLK16-01215 FLUITEK SA262 0,00
FLK16-01217 FLUITEK SA186 0,00
FLK16-01217 FLUITEK SA186 0,00
FLK16-01223 FLUITEK SA143 0,00
FLK16-01223 FLUITEK SA143 0,00
FLK16-01245 FLUITEK SB248 0,00
FLK16-01269 FLUITEK SC180 0,00
FLK16-01269 FLUITEK SC180 0,00
FLK16-01336 FLUITEK SC213 0,00
FLK16-01344 FLUITEK SC013 0,00
FLK16-01344 FLUITEK SC013 0,00
FLK16-01350 FLUITEK SV036 0,00
FLK16-01350 FLUITEK SV036 0,00
FLK16-01467 FLUITEK SC044 0,00
FLK16-01467 FLUITEK SC044 0,00
FLK16-01471 FLUITEK SB508 0,00
FLK16-01471 FLUITEK SB508 0,00
FLK16-01471 FLUITEK SA222 0,00
FLK16-01471 FLUITEK SA222 0,00
FLK16-01510 FLUITEK SB768 0,00
FLK16-01549 FLUITEK SC051 0,00
FLK16-01549 FLUITEK SC051 0,00
FLK16-01599 FLUITEK SB051 0,00
FLK16-01689 FLUITEK SA268 0,00
FLK16-01689 FLUITEK SA268 0,00
FLK16-01696 FLUITEK SA271 0,00
FLK16-01758 FLUITEK SB129 0,00
FLK16-01758 FLUITEK SB129 0,00
FLK16-01775 FLUITEK SK211 0,00
FLK16-01775 FLUITEK SK211 0,00
FLK16-01859 FLUITEK SA437 0,00
FLK16-01860 FLUITEK SA472 0,00
FLK16-01864 FLUITEK SV155 0,00
FLK16-01872 FLUITEK SA157P 0,00
FLK16-01872 FLUITEK SA157P 0,00
FLK16-02128 FLUITEK SC263 0,00
FLK16-02128 FLUITEK SC263 0,00
FLK16-02157 FLUITEK SA282 0,00
FLK16-02165 FLUITEK SA593 0,00
FLK16-02183 FLUITEK SV145 0,00
FLK16-02184 FLUITEK SA563 0,00
FLK16-02331 FLUITEK SA322 0,00
FLK16-02359 FLUITEK SV023 0,00
FLK16-02359 FLUITEK SV023 0,00
FLK16-02360 FLUITEK SA668 0,00
FLK16-02577 FLUITEK SB149 0,00
FLK16-03110 FLUITEK SC011 0,00
FLK16-03449 FLUITEK SA563 0,00
FLK16-03469 FLUITEK SV150 0,00
FLK16-03484 FLUITEK SV149 0,00
FLK16-03485 FLUIDAIR SV148 0,00
FLK16-03486 FLUITEK SV147 0,00
FLK16-12229 FLUITEK SA186 0,00
FLK16-12261 FLUITEK SA330 0,00
FLK16010557 FLUITEK SC031 0,00
FLK1601100 FLUITEK SA601 0,00
FLK1601113 FLUIDAIR SA156 0,00
FLK1601215 FLUITEK SA262 0,00
FLK1601245 FLUITEK SB248 0,00
FLK1601285 FLUITEK SB245 0,00
FLK160132 FLUITEK SA118 0,00
FLK1601336 FLUITEK SC213 0,00
FLK1601465 FLUITEK SB149 0,00
FLK1601510 FLUITEK SB768 0,00
FLK1601542 FLUITEK SB210 0,00
FLK1601599 FLUITEK SB051 0,00
FLK1601696 FLUITEK SA271 0,00
FLK1601724 FLUITEK SV021 0,00
FLK1601859 FLUITEK SA437 0,00
FLK1601860 FLUITEK SA472 0,00
FLK1601864 FLUITEK SV155 0,00
FLK1602157 FLUITEK SA282 0,00
FLK1602165 FLUITEK SA593 0,00
FLK1602183 FLUITEK SV145 0,00
FLK1602184 FLUITEK SA563 0,00
FLK1602240 FLUITEK SV025 0,00
FLK1602331 FLUITEK SA322 0,00
FLK1602360 FLUITEK SA668 0,00
FLK1602577 FLUITEK SB149 0,00
FLK1603110 FLUITEK SC011 0,00
FLK1603449 FLUITEK SA563 0,00
FLK1603469 FLUITEK SV150 0,00
FLK1603484 FLUITEK SV149 0,00
FLK1603485 FLUIDAIR SV148 0,00
FLK1603486 FLUITEK SV147 0,00
FLK160915 FLUITEK SA058 0,00
FLK1612229 FLUITEK SA186 0,00
FLK1612261 FLUITEK SA330 0,00
FLK29-01353 FLUITEK SF015 0,00
FLK29-01353 FLUITEK SF015 0,00
FLK29-01505 FLUITEK SA246 0,00
FLK29-01505 FLUITEK SA246 0,00
FSN-0471-03 FLUITEK SA112 0,00
FSN-0471-03 FLUITEK SA112 0,00
FSN176001 FLUITEK SB451 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης