Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 142 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
025100 BUSCH SA047 0,00
0532-000-082 BUSCH SA048 0,00
0532-000-083 BUSCH SA049 0,00
0532-000-208 BUSCH SA123 0,00
0532-000-224 BUSCH SA049 0,00
0532-122-190 BUSCH SA123 0,00
0532-127-411 BUSCH SA123 0,00
0532-127-415 BUSCH SA061 0,00
0532-127-419 BUSCH SA048 0,00
0532-127-420 BUSCH SA049 0,00
0532-140-151 BUSCH SA123 0,00
0532-140-155 BUSCH SA061 0,00
0532-903-822 BUSCH SV088 0,00
0532-903-840 BUSCH SV087 0,00
0532000082 BUSCH SA048 0,00
0532000083 BUSCH SA049 0,00
0532000208 BUSCH SA123 0,00
0532000222 BUSCH SA052 0,00
0532000224 BUSCH SA049 0,00
0532000239 BUSCH SA048 0,00
0532000240 BUSCH SA049 0,00
0532000248 BUSCH SB147 0,00
0532000300 BUSCH SA094 0,00
0532000302 BUSCH SA047 0,00
0532000303 BUSCH SA048 0,00
0532000507 BUSCH SA054 0,00
0532000508 BUSCH SA053 0,00
0532000509 BUSCH SA052 0,00
0532000512 BUSCH SA091 0,00
0532122190 BUSCH SA123 0,00
0532127411 BUSCH SA123 0,00
0532127415 BUSCH SA061 0,00
0532127419 BUSCH SA048 0,00
0532127419 BUSCH SA048 0,00
0532127420 BUSCH SA049 0,00
0532140151 BUSCH SA123 0,00
0532140154 BUSCH SA130 0,00
0532140155 BUSCH SA157P 0,00
0532140155 BUSCH SA061 0,00
0532140155 BUSCH SA157P 0,00
0532140156 BUSCH SA091 0,00
05322140157 BUSCH SA386 0,00
0532239 BUSCH SA048 0,00
0532524506 BUSCH SA053 0,00
0532903822 BUSCH SV088 0,00
0532903840 BUSCH SV087 0,00
393253 BUSCH SA387 0,00
531082001 BUSCH SA048 0,00
532-000-083 BUSCH SA049 0,00
532-000-304 BUSCH SA049 0,00
532-901-520 BUSCH SA049 0,00
532-902-182 BUSCH SA049 0,00
532-903-822 BUSCH SV088 0,00
532-903-840 BUSCH SV087 0,00
532000054 BUSCH SA134 0,00
532000083 BUSCH SA049 0,00
532000208 BUSCH SA123 0,00
532000216 BUSCH SA130 0,00
532000221 BUSCH SA060 0,00
532000222 BUSCH SA052 0,00
532000224 BUSCH SA049 0,00
532000240 BUSCH SA049 0,00
532000300 BUSCH SA094 0,00
532000301 BUSCH SA177 0,00
532000302 BUSCH SA047 0,00
532000303 BUSCH SA048 0,00
532000304 BUSCH SA049 0,00
532000507 BUSCH SA054 0,00
532000508 BUSCH SA053 0,00
532000509 BUSCH SA052 0,00
532000510 BUSCH SA061 0,00
532000512 BUSCH SA091 0,00
532022 BUSCH SA094 0,00
53205401 BUSCH SA104 0,00
532082 BUSCH SA048 0,00
53208201 BUSCH SA048 0,00
532105216 BUSCH SA130 0,00
532122190 BUSCH SA123 0,00
532127411 BUSCH SA123 0,00
532127413 BUSCH SA094 0,00
532127414 BUSCH SA130 0,00
532127415 BUSCH SA061 0,00
532127415 BUSCH SA060 0,00
532127415 BUSCH SA157P 0,00
532127416 BUSCH SA091 0,00
532127416 BUSCH SA091 0,00
532127417 BUSCH SA047 0,00
532127418 BUSCH SA134 0,00
532127418 BUSCH SA177 0,00
532127419 BUSCH SA300 0,00
532127419 BUSCH SA048 0,00
532127420 BUSCH SA049 0,00
532127420 BUSCH SA054 0,00
532140151 BUSCH SA123 0,00
532140153 BUSCH SA094 0,00
532140153 BUSCH SA094 0,00
532140154 BUSCH SA130 0,00
532140156 BUSCH SA091 0,00
532140157 BUSCH SA052 0,00
532140158 BUSCH SA134 0,00
532140158 BUSCH SA177 0,00
532140159 BUSCH SA387 0,00
532140159 BUSCH SA053 0,00
532140160 BUSCH SA054 0,00
532140160 BUSCH SA388 0,00
532157 BUSCH SA085 0,00
532158 BUSCH SA177 0,00
532158 BUSCH SA134 0,00
532208 BUSCH SA123 0,00
532216 BUSCH SA130 0,00
532220 BUSCH SA094 0,00
532221 BUSCH SA060 0,00
532222 BUSCH SA047 0,00
532222 BUSCH SA052 0,00
532223 BUSCH SA048 0,00
532224 BUSCH SA049 0,00
532239 BUSCH SA048 0,00
532240 BUSCH SA049 0,00
532248 BUSCH SB147 0,00
532300 BUSCH SA094 0,00
532301 BUSCH SA177 0,00
532302 BUSCH SA047 0,00
532303 BUSCH SA300 0,00
532303 BUSCH SA048 0,00
532304 BUSCH SA049 0,00
532413 BUSCH SA094 0,00
532419 BUSCH SA048 0,00
532500047 BUSCH SA6830 0,00
532507 BUSCH SA054 0,00
53250701 BUSCH SA049 0,00
532508 BUSCH SA053 0,00
532509 BUSCH SA052 0,00
532509501 BUSCH SA047 0,00
532510 BUSCH SA061 0,00
532512 BUSCH SA091 0,00
532524506 BUSCH SA053 0,00
532901520 BUSCH SA049 0,00
532902182 BUSCH SA049 0,00
532903822 BUSCH SV088 0,00
532903840 BUSCH SV087 0,00
682507 BUSCH SA054 0,00
SAO55500 BUSCH SA053 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης