Διαχωριστές αέρος λαδιούΔιαθέτουμε ολοκληρωμένη σειρά διαχωριστών αέρος λαδιού για κομπρεσέρ όλων των τύπων. Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα σε ποικιλία διατομών για κάθε εφαρμογή. Καλύπτουμε όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κόσμο: ATLAS COPCO, INGERSOLL RAND, COMPAIR HOLLMAN, ECOAIR, KAESER, MATTEI και άλλους.
Επίσης διαθέτουμε σειρά φίλτρων VACUM για την βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας και τις καπνοβιομηχανίες.

Βρέθηκαν 441 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
FA1003AL BSB SA6868 0,00
FA2068 BSB SA6972 0,00
FA2982 BSB SA6982 0,00
FA5001/K BSB SA6948 0,00
FA5101 BSB SA6780 0,00
FD3001 BSB SB088 0,00
FD3002 BSB SB061 0,00
FD3002 BSB SV070 0,00
FD3004 BSB SB038 0,00
FD3005 BSB SB022 0,00
FD3006 BSB SC028 0,00
FD3007 BSB SC029 0,00
FD3008 BSB SB058 0,00
FD3009 BSB SB018 0,00
FD3010 BSB SC066 0,00
FD3010 BSB SC038 0,00
FD3011V BSB SF017 0,00
FD3012 BSB SB141 0,00
FD3013 BSB SB037 0,00
FD3014 BSB SB217 0,00
FD3014 BSB SB135 0,00
FD3015 BSB SE025 0,00
FD3016 BSB SC126 0,00
FD3019 BSB SA084 0,00
FD3020 BSB SC130 0,00
FD3021 BSB SC132 0,00
FD3022 BSB SC137 0,00
FD3022 BSB SC248 0,00
FD3023 BSB SC134 0,00
FD3023 BSB SB351 0,00
FD3024V BSB SF026 0,00
FD3025 BSB SC110 0,00
FD3025 BSB SC136 0,00
FD3026 BSB SC127 0,00
FD3027 BSB SKV04 0,00
FD3027 BSB SC128 0,00
FD3028 BSB SC129 0,00
FD3029 BSB SC151 0,00
FD3029 BSB SC131 0,00
FD3030 BSB SB124 0,00
FD3031 BSB SF003 0,00
FD3031V BSB SF003 0,00
FD3031V BSB SF066 0,00
FD3031V BSB SF004 0,00
FD3032 BSB SE002 0,00
FD3032 BSB SB006 0,00
FD3033 BSB SA063 0,00
FD3034 BSB SF010 0,00
FD3035 BSB SA002 0,00
FD3038 BSB SB004 0,00
FD3039 BSB SA045 0,00
FD3040 BSB SB029 0,00
FD3040 BSB SB152 0,00
FD3041 BSB SA104 0,00
FD3042 BSB SB024 0,00
FD3043 BSB SE002 0,00
FD3044 BSB SE003 0,00
FD3045 BSB SC027 0,00
FD3046 BSB SA001 0,00
FD3047 BSB SA190 0,00
FD3047 BSB SA005 0,00
FD3048 BSB SA006 0,00
FD3049 BSB SA009 0,00
FD3050 BSB SA015 0,00
FD3051 BSB SA016 0,00
FD3051 BSB SA011 0,00
FD3053 BSB SA044 0,00
FD3054 BSB SI41508 0,00
FD3054 BSB SA053 0,00
FD3055 BSB SA388 0,00
FD3055 BSB SA054 0,00
FD3058 BSB SB001 0,00
FD3059 BSB SA002 0,00
FD3059 BSB SB002 0,00
FD3061 BSB SB007 0,00
FD3061 BSB SB139 0,00
FD3062 BSB SB009 0,00
FD3062 BSB SB008 0,00
FD3063 BSB SB009 0,00
FD3064 BSB SB012 0,00
FD3065 BSB SB027 0,00
FD3066 BSB SB221 0,00
FD3066 BSB SB030 0,00
FD3067 BSB SB034 0,00
FD3068 BSB SB040 0,00
FD3069 BSB SB043 0,00
FD3070 BSB SB057 0,00
FD3071 BSB SB060 0,00
FD3072 BSB SB062 0,00
FD3073 BSB SB064 0,00
FD3073 BSB SB002 0,00
FD3074 BSB SB077 0,00
FD3075 BSB SB081 0,00
FD3076 BSB SB083 0,00
FD3077 BSB SB103 0,00
FD3078 BSB SB118 0,00
FD3080 BSB SB138 0,00
FD3081 BSB SB161 0,00
FD3082 BSB SB163 0,00
FD3087 BSB SA034 0,00
FD3096 BSB SF005 0,00
FD3096 BSB SF067 0,00
FD3096V BSB SF067 0,00
FD3096V BSB SF005 0,00
FD3097 BSB SE001 0,00
FD3097 BSB SE004 0,00
FD3097 BSB SB074 0,00
FD3097 BSB SE011 0,00
FD3097 BSB SE004 0,00
FD3098 BSB SB078 0,00
FD3101 BSB SA003 0,00
FD3102 BSB SA004 0,00
FD3105 BSB SA010 0,00
FD3108 BSB SA013 0,00
FD3109 BSB SA014 0,00
FD3111 BSB SA018 0,00
FD3112 BSB SA145 0,00
FD3112 BSB SA019 0,00
FD3113 BSB SA020 0,00
FD3114 BSB SA021 0,00
FD3115 BSB SA022 0,00
FD3116 BSB SA203 0,00
FD3116 BSB SA023 0,00
FD3117 BSB SA024 0,00
FD3121 BSB SA028 0,00
FD3122 BSB SA029 0,00
FD3123 BSB SA030 0,00
FD3124 BSB SA031 0,00
FD3133 BSB SA042 0,00
FD3134 BSB SA043 0,00
FD3134 BSB SA226 0,00
FD3135 BSB SA046 0,00
FD3136 BSB SA203 0,00
FD3136 BSB SA047 0,00
FD3137 BSB SA048 0,00
FD3138 BSB SA049 0,00
FD3139 BSB SA050 0,00
FD3140 BSB SA051 0,00
FD3141 BSB SA052 0,00
FD3143 BSB SA056 0,00
FD3143 BSB SA146 0,00
FD3146 BSB SA059 0,00
FD3148 BSB SA157P 0,00
FD3148 BSB SA060 0,00
FD3148 BSB SA061 0,00
FD3150 BSB SA064 0,00
FD3159 BSB SA067 0,00
FD3160 BSB SA068 0,00
FD3161 BSB SA069 0,00
FD3170 BSB SA079 0,00
FD3171 BSB SA080 0,00
FD3172 BSB SA081 0,00
FD3173 BSB SA082 0,00
FD3174 BSB SA083 0,00
FD3176 BSB SA122 0,00
FD3180 BSB SB013 0,00
FD3183 BSB SB017 0,00
FD3186 BSB SB124 0,00
FD3186 BSB SB020 0,00
FD3187 BSB SB131 0,00
FD3187 BSB SB021 0,00
FD3189 BSB SB023 0,00
FD3191 BSB SB060 0,00
FD3191 BSB SB025 0,00
FD3192 BSB SB026 0,00
FD3193 BSB SB031 0,00
FD3195 BSB SB160 0,00
FD3195 BSB SB033 0,00
FD3196 BSB SB035 0,00
FD3197 BSB SB036 0,00
FD3198 BSB SB039 0,00
FD3199 BSB SB041 0,00
FD3202 BSB SB045 0,00
FD3203 BSB SB041 0,00
FD3203 BSB SB046 0,00
FD3204 BSB SB048 0,00
FD3205 BSB SB049 0,00
FD3207 BSB SB051 0,00
FD3211 BSB SB055 0,00
FD3212 BSB SB056 0,00
FD3214 BSB SB059 0,00
FD3218 BSB SB067 0,00
FD3221 BSB SB071 0,00
FD3222 BSB SB072 0,00
FD3224 BSB SB074 0,00
FD3225 BSB SB075 0,00
FD3226 BSB SB076 0,00
FD3228 BSB SB080 0,00
FD3229 BSB SB082 0,00
FD3230 BSB SB084 0,00
FD3231 BSB SB085 0,00
FD3232 BSB SB086 0,00
FD3233 BSB SB087 0,00
FD3235 BSB SB089 0,00
FD3236 BSB SB090 0,00
FD3237 BSB SB091 0,00
FD3240 BSB SB107 0,00
FD3240 BSB SB094 0,00
FD3241 BSB SB095 0,00
FD3243 BSB SB097 0,00
FD3244 BSB SB098 0,00
FD3247 BSB SB102 0,00
FD3248 BSB SB104 0,00
FD3249 BSB SB105 0,00
FD3251 BSB SB107 0,00
FD3252 BSB SB108 0,00
FD3257 BSB SB115 0,00
FD3257 BSB SV068 0,00
FD3259 BSB SB116 0,00
FD3260 BSB SB117 0,00
FD3265 BSB SB123 0,00
FD3268 BSB SB126 0,00
FD3269 BSB SB127 0,00
FD3271 BSB SB129 0,00
FD3272 BSB SB130 0,00
FD3273 BSB SB131 0,00
FD3274 BSB SB132 0,00
FD3275 BSB SB133 0,00
FD3275 BSB SV085 0,00
FD3275 BSB SB134 0,00
FD3276 BSB SB136 0,00
FD3277 BSB SB137 0,00
FD3278 BSB SB139 0,00
FD3279 BSB SB140 0,00
FD3281 BSB SB142 0,00
FD3282 BSB SB144 0,00
FD3283 BSB SB145 0,00
FD3284 BSB SB146 0,00
FD3285 BSB SB147 0,00
FD3286 BSB SB148 0,00
FD3290 BSB SB169 0,00
FD3295 BSB SC002 0,00
FD3304 BSB SB022 0,00
FD3306 BSB SC019 0,00
FD3308 BSB SC021 0,00
FD3311 BSB SC049 0,00
FD3311 BSB SC026 0,00
FD3316 BSB SC031 0,00
FD3319 BSB SC034 0,00
FD3323 BSB SC039 0,00
FD3324 BSB SC040 0,00
FD3325 BSB SC041 0,00
FD3327 BSB SC043 0,00
FD3328 BSB SC017 0,00
FD3332 BSB SC049 0,00
FD3338 BSB SB129 0,00
FD3339 BSB SA092 0,00
FD3346 BSB SC123 0,00
FD3347 BSB SC068 0,00
FD3351 BSB SC072 0,00
FD3353 BSB SC077 0,00
FD3353 BSB SC133 0,00
FD3355 BSB SC030 0,00
FD3356 BSB SC080 0,00
FD3358 BSB SC082 0,00
FD3359 BSB SC084 0,00
FD3361 BSB SC092 0,00
FD3362 BSB SC135 0,00
FD3363 BSB SC109 0,00
FD3372V BSB SF006 0,00
FD3386 BSB SA078 0,00
FD3388 BSB SA086 0,00
FD3389 BSB SA087 0,00
FD3390 BSB SA088 0,00
FD3391 BSB SA091 0,00
FD3392 BSB SA092 0,00
FD3393 BSB SA093 0,00
FD3394 BSB SA094 0,00
FD3396 BSB SA279 0,00
FD3396 BSB SA103 0,00
FD3397 BSB SA095 0,00
FD3397 BSB SA105 0,00
FD3400 BSB SA108 0,00
FD3402 BSB SA110 0,00
FD3403 BSB SA111 0,00
FD3404 BSB SA112 0,00
FD3405 BSB SA143 0,00
FD3406 BSB SA115 0,00
FD3407 BSB SA116 0,00
FD3408 BSB SA117 0,00
FD3409 BSB SA118 0,00
FD3411 BSB SA120 0,00
FD3413 BSB SA123 0,00
FD3415 BSB SA125 0,00
FD3418 BSB SA128 0,00
FD3420 BSB SA130 0,00
FD3423 BSB SA133 0,00
FD3424 BSB SA134 0,00
FD3424 BSB SA104 0,00
FD3425 BSB SA124 0,00
FD3425 BSB SA135 0,00
FD3426 BSB SA137 0,00
FD3431 BSB SA142 0,00
FD3432 BSB SB003 0,00
FD3435 BSB SB099 0,00
FD3441 BSB SB156 0,00
FD3443 BSB SB160 0,00
FD3444 BSB SB162 0,00
FD3445 BSB SB164 0,00
FD3446 BSB SB165 0,00
FD3447 BSB SB166 0,00
FD3448 BSB SB167 0,00
FD3449 BSB SB168 0,00
FD3451 BSB SB171 0,00
FD3452 BSB SB173 0,00
FD3457 BSB SB183 0,00
FD3459 BSB SB382 0,00
FD3459 BSB SV016 0,00
FD3459 BSB SB313 0,00
FD3459 BSB SB185 0,00
FD3460 BSB SB186 0,00
FD3462 BSB SB318 0,00
FD3462 BSB SB188 0,00
FD3463 BSB SB189 0,00
FD3464 BSB SB190 0,00
FD3464 BSB SB132 0,00
FD3466 BSB SB194 0,00
FD3470 BSB SB198 0,00
FD3471 BSB SB534 0,00
FD3473 BSB SB201 0,00
FD3473 BSB SB527 0,00
FD3476 BSB SB205 0,00
FD3478 BSB SB207 0,00
FD3484 BSB SB216 0,00
FD3487 BSB SB219 0,00
FD3487 BSB SB573 0,00
FD3488 BSB SB221 0,00
FD3490 BSB SB223 0,00
FD3492 BSB SB227 0,00
FD3495 BSB SB233 0,00
FD3501 BSB SC091 0,00
FD3503 BSB SC094 0,00
FD3504 BSB SC096 0,00
FD3505 BSB SC097 0,00
FD3513 BSB SC111 0,00
FD3536 BSB SC138 0,00
FD3537 BSB SC139 0,00
FD3538 BSB SC140 0,00
FD3539 BSB SC141 0,00
FD3540 BSB SC142 0,00
FD3542 BSB SE017 0,00
FD3543 BSB SE021 0,00
FD3545V BSB SF013 0,00
FD3546 BSB SF014 0,00
FD3546V BSB SF014 0,00
FD3554 BSB SB005 0,00
FD3556 BSB SB472 0,00
FD3556 BSB SB242 0,00
FD3559 BSB SC189 0,00
FD3560 BSB SC188 0,00
FD3560 BSB SC188 0,00
FD3562 BSB SE033 0,00
FD3562 BSB SE033 0,00
FD3563 BSB SF019 0,00
FD3564 BSB SB373 0,00
FD3565 BSB SA283 0,00
FD3572 BSB SA181 0,00
FD3573 BSB SC218 0,00
FD3574 BSB SB312 0,00
FD3581 BSB SB637 0,00
FD3581 BSB SB637 0,00
FD3582 BSB SA253 0,00
FD3583 BSB SA254 0,00
FD3585 BSB SB406 0,00
FD3586 BSB SA282 0,00
FD3587 BSB SA178 0,00
FD3588V BSB SF045 0,00
FD3590 BSB SA226 0,00
FD3590 BSB SA043 0,00
FD3591 BSB SA206 0,00
FD3592 BSB S3203 0,00
FD3593 BSB SE039 0,00
FD3593 BSB S4039 0,00
FD3593 BSB SE039 0,00
FD3595 BSB SF026 0,00
FD3595 BSB SF026 0,00
FD3597V BSB SF044 0,00
FD3600 BSB SV025 0,00
FD3600 BSB SV025 0,00
FD3601 BSB SV006 0,00
FD3601 BSB SV006 0,00
FD3602 BSB SV022 0,00
FD3602 BSB SV022 0,00
FD3603 BSB SV024 0,00
FD3603 BSB SV024 0,00
FD3604 BSB SF044 0,00
FD3609 BSB SC185 0,00
FD3609 BSB SC185 0,00
FD3609 BSB SC249 0,00
FD3610 BSB SB130 0,00
FD3610 BSB SB424 0,00
FD3611 BSB SF043 0,00
FD3611V BSB SF043 0,00
FD3612 BSB SA156 0,00
FD3613 BSB SA158 0,00
FD3614 BSB SA187 0,00
FD3615 BSB SA218 0,00
FD3616 BSB SV013 0,00
FD3616 BSB SA237 0,00
FD3617 BSB SA238 0,00
FD3618 BSB SA239 0,00
FD3619 BSB SA241 0,00
FD3620 BSB SA243 0,00
FD3621 BSB SA270 0,00
FD3622 BSB SA278 0,00
FD3623 BSB SA279 0,00
FD3624 BSB SA286 0,00
FD3625 BSB SF045 0,00
FD3626 BSB SB252 0,00
FD3627 BSB SB287 0,00
FD3628 BSB SB336 0,00
FD3629 BSB SB354 0,00
FD3630 BSB SB365 0,00
FD3631 BSB SB381 0,00
FD3632 BSB SB385 0,00
FD3633 BSB SB414 0,00
FD3634 BSB SB416 0,00
FD3635 BSB SB436 0,00
FD3636 BSB SB440 0,00
FD3637 BSB SB443 0,00
FD3638 BSB SB395 0,00
FD3639 BSB SC186 0,00
FD3640 BSB SB210 0,00
FD3640 BSB SB210 0,00
FD3641 BSB SV016 0,00
FD3642 BSB SC207 0,00
FD3643 BSB SC217 0,00
FD3644 BSB S3223 0,00
FD3645 BSB S3224 0,00
FD3646 BSB S3239 0,00
FD3647 BSB S3245 0,00
FD3648 BSB S3267 0,00
FD3649 BSB SF025 0,00
FD3649V BSB SF025 0,00
FD3650 BSB SA055 0,00
FD3650 BSB SA146 0,00
FD3651 BSB SV019 0,00
FD3670V BSB SF051 0,00
FD3671 BSB SB099 0,00
FO0333V BSB S6290R 0,00
IF812F BSB SC8096 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης