Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 118 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
039129620A VAG CV047 0,00
07L133843B VAG C1677 0,00
07L133843E VAG C1677 0,00
191091700 VAG CA898 0,00
191819638 VAG CA898 0,00
1H0091800 VAG CA813 0,00
1H0091800 VAG CX812 0,00
1H0091800SE VAG CX812 0,00
1H0091800SE VAG CA813 0,00
1H0819638 VAG CA810 0,00
1H0819638A VAG CX812 0,00
1H0819638A VAG CA812 0,00
1H0819638B VAG CX812 0,00
1H0819638B VAG CA812 0,00
1H0819644 VAG CX812 0,00
1H0819644 VAG CA812 0,00
1H0819644A VAG CX812 0,00
1H0819644A VAG CA812 0,00
1H0819644B VAG CX812 0,00
1H0819644B VAG CA812 0,00
1HO091800 VAG CA813 0,00
1HO091800 VAG CX812 0,00
1HO091800SE VAG CX812 0,00
1HO819638A VAG CX812 0,00
1HO819638B VAG CX812 0,00
1HO819644 VAG CX812 0,00
1HO819644A VAG CX812 0,00
1HO819644B VAG CX812 0,00
1J0819644 VAG CA813 0,00
1J0819644A VAG CA813 0,00
1K0129620B VAG C36188/1 0,00
1K0129620B VAG C36188/1 0,00
1K0819644 VAG CE146 0,00
1K0819644A VAG CE146 0,00
1K0819644B VAG CE146 0,00
1K1819653 VAG CE147 0,00
1K1819653A VAG CE147 0,00
1K1819653B VAG CE147 0,00
1K2819653 VAG CE359 0,00
1K2819653A VAG CE359 0,00
1K2819653B VAG CE359 0,00
1S0820367 VAG CB092 0,00
2D0819638A VAG CA984 0,00
2E0819637 MERCEDES CT018 0,00
2E0819638 VAG CE330 0,00
2E0819638A VAG CE331 0,00
2Q0819644 VAG CB170 0,00
2Q0819653 VAG CB171 0,00
357091700 VAG CA940 0,00
357819638 VAG   CA940 0,00
3A0819638 VAG CA890 0,00
3A0819644 VAG CA891 0,00
3A0819644 VAG CA890 0,00
3B0091800 VAG CA809 0,00
3D0819644 VAG CV158 0,00
3D0898644 VAG CV158 0,00
3D1819643 VAG CV158 0,00
3D1819644 VAG CV158 0,00
4A0091800 VAG CA865 0,00
4A0819430A VAG CA865 0,00
4A0819439 VAG CV969 0,00
4A0819439A VAG CA864 0,00
4A1820367 VAG CA872 0,00
4B0091800 VAG CA865 0,00
4B0819439 VAG CA865 0,00
4B0819439A VAG CA865 0,00
4B0819439C VAG CA999 0,00
4D0819439 VAG CA942 0,00
4D0819439A VAG CA943 0,00
4D0898438 VAG CA942 0,00
4F0819439 VAG CE188 0,00
4F0819439A VAG CE189 0,00
4H0831439 VAG CB075 0,00
4M0819439 VAG CB168 0,00
4M0819439A VAG CB169 0,00
5Q0819644 VAG CB088 0,00
5Q0819644 VAG CB088 0,00
5Q0819653 VAG CB089 0,00
5Q0819669 VAG CX588 0,00
68031730500 VAG CA849 0,00
6Q0819653 VAG CE037 0,00
6Q0820367 VAG CE036 0,00
6Q0820367B VAG CE036 0,00
6R0819653 VAG CB087 0,00
6R0820367 VAG CB086 0,00
703819989 VAG CA874 0,00
7D0819989 VAG CA874 0,00
7H0819631 VAG CE166 0,00
7H0819631A VAG CE167 0,00
7M0091800 VAG CA849 0,00
7M0091800SE VAG CA849 0,00
7M0819638A VAG CA848 0,00
7M0819644 VAG CA848 0,00
7M3819644 VAG CA849 0,00
7M3819644A VAG CA849 0,00
7P0819631 VAG CB017 0,00
893091400A VAG CA806 0,00
893091700 VAG CA808 0,00
893819429 VAG CA806 0,00
893819439 VAG CA806 0,00
893819439A VAG CA806 0,00
8A0819439 VAG CA808 0,00
8A0819439A VAG CA808 0,00
8A0819439B VAG CA809 0,00
8D0091800 VAG CA809 0,00
8E0819439 VAG CA998 0,00
8K0819439 VAG CE328 0,00
8K0819439A VAG CE329 0,00
8K0819439B VAG CE329 0,00
8L0091800 VAG CA813 0,00
8L0091800 VAG CX812 0,00
8LO091800 VAG CX812 0,00
8W0819439 VAG CB168 0,00
8W0819439A VAG CB169 0,00
A0819644 VAG CA891 0,00
D0819439A VAG CA943 0,00
JZW819653A VAG CX036 0,00
JZW819653F VAG CX036 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης