Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 265 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
A1204 PURFLUX C4371 0,00
A1204 PURFLUX C4371 0,00
A957 PURFLUX CJ477 0,00
AH101 PURFLUX CA814 0,00
AH102 PURFLUX CD202 0,00
AH102 PURFLUX CA840 0,00
AH103 PURFLUX CA816 0,00
AH104 PURFLUX CA812 0,00
AH105 PURFLUX CA804 0,00
AH106 PURFLUX CA800 0,00
AH107 PURFLUX CA870 0,00
AH108 PURFLUX CA868 0,00
AH109 PURFLUX CA856 0,00
AH110 PURFLUX CA866 0,00
AH111 PURFLUX CA850 0,00
AH112 PURFLUX CE144 0,00
AH113 PURFLUX CE144 0,00
AH114 PURFLUX CA836 0,00
AH115 PURFLUX   CA838 0,00
AH116 PURFLUX CA846 0,00
AH117 PURFLUX CA844 0,00
AH118 PURFLUX CA842 0,00
AH119 PURFLUX CA808 0,00
AH120 PURFLUX CA830 0,00
AH122 PURFLUX   CA820 0,00
AH123 PURFLUX CA852 0,00
AH124 PURFLUX CA818 0,00
AH125 PURFLUX   CA940 0,00
AH126 PURFLUX CA914 0,00
AH127 PURFLUX   CA834 0,00
AH128 PURFLUX CA802 0,00
AH129 PURFLUX CA848 0,00
AH130 PURFLUX CA900 0,00
AH132 PURFLUX CA930 0,00
AH133 PURFLUX   CA966 0,00
AH134 PURFLUX   CV033 0,00
AH135 PURFLUX CA898 0,00
AH136 PURFLUX CA890 0,00
AH137 PURFLUX CA934 0,00
AH138 PURFLUX CA832 0,00
AH139 PURFLUX CA872 0,00
AH140 PURFLUX CA926 0,00
AH141 PURFLUX CA922 0,00
AH142 PURFLUX CA924 0,00
AH143 PURFLUX CA928 0,00
AH144 PURFLUX CA932 0,00
AH147 PURFLUX CA864 0,00
AH150 PURFLUX CA860 0,00
AH151 PURFLUX   CE204 0,00
AH157 PURFLUX CA888 0,00
AH158 PURFLUX CA984 0,00
AH159 PURFLUX CA978 0,00
AH160 PURFLUX CE192 0,00
AH163 PURFLUX CA880 0,00
AH165 PURFLUX CA994 0,00
AH166 PURFLUX CE114 0,00
AH167 PURFLUX CA936 0,00
AH169 PURFLUX CA938 0,00
AH170 PURFLUX CA828 0,00
AH171 PURFLUX CA918 0,00
AH173 PURFLUX CE100 0,00
AH175 PURFLUX CE024 0,00
AH179 PURFLUX CE112 0,00
AH180 PURFLUX CE118 0,00
AH182 PURFLUX CA874 0,00
AH184 PURFLUX CA998 0,00
AH185 PURFLUX CE106 0,00
AH186 PURFLUX CE246 0,00
AH188 PURFLUX CE271 0,00
AH189 PURFLUX CE136 0,00
AH191 PURFLUX CE036 0,00
AH193 PURFLUX CE142 0,00
AH194 PURFLUX CE102 0,00
AH198 PURFLUX CE034 0,00
AH199 PURFLUX CE174 0,00
AH201 PURFLUX CE130 0,00
AH202 PURFLUX CE146 0,00
AH203 PURFLUX CE176 0,00
AH204 PURFLUX CE104 0,00
AH205 PURFLUX CE208 0,00
AH206 PURFLUX CE178 0,00
AH207 PURFLUX CA990 0,00
AH209 PURFLUX   CE166 0,00
AH210 PURFLUX CE026 0,00
AH212 PURFLUX CE164 0,00
AH220 PURFLUX CE206 0,00
AH221 PURFLUX CE224 0,00
AH223 PURFLUX CE276 0,00
AH224 PURFLUX   CE096 0,00
AH226 PURFLUX CA822 0,00
AH228 PURFLUX CA910 0,00
AH229 PURFLUX   CE190 0,00
AH230 PURFLUX CE170 0,00
AH231 PURFLUX CA912 0,00
AH233 PURFLUX CE210 0,00
AH234 PURFLUX CE212 0,00
AH238 PURFLUX CE230 0,00
AH245 PURFLUX CE256 0,00
AH248 PURFLUX CE302 0,00
AH248 PURFLUX CB102 0,00
AH249 PURFLUX CE216 0,00
AH250 PURFLUX CE260 0,00
AH251 PURFLUX CE282 0,00
AH256 PURFLUX CE290 0,00
AH257 PURFLUX CE200 0,00
AH258 PURFLUX CE310 0,00
AH259 PURFLUX CE290 0,00
AH260 PURFLUX CE298 0,00
AH261 PURFLUX CE318 0,00
AH263 PURFLUX CE368 0,00
AH265 PURFLUX CE320 0,00
AH266 PURFLUX CE252 0,00
AH269 PURFLUX CE328 0,00
AH270 PURFLUX CE352 0,00
AH273 PURFLUX CE336 0,00
AH273-2 PURFLUX CE336 0,00
AH2732 PURFLUX CE336 0,00
AH274 PURFLUX CV156 0,00
AH275 PURFLUX CE380 0,00
AH280 PURFLUX CE222 0,00
AH282 PURFLUX CE360 0,00
AH285 PURFLUX CB052 0,00
AH286 PURFLUX CE356 0,00
AH287 PURFLUX CU19001 0,00
AH287 PURFLUX CB006 0,00
AH289 PURFLUX CE090 0,00
AH291 PURFLUX CB178 0,00
AH292 PURFLUX CB066 0,00
AH298 PURFLUX CE294 0,00
AH330 PURFLUX CB018 0,00
AH341 PURFLUX CB026 0,00
AH344 PURFLUX CE234 0,00
AH344 PURFLUX CV607 0,00
AH356 PURFLUX CB068 0,00
AH357-2 PURFLUX CB084 0,00
AH3572 PURFLUX CB084 0,00
AH365 PURFLUX CV400 0,00
AH370 PURFLUX CB092 0,00
AH371 PURFLUX CB090 0,00
AH373 PURFLUX CB080 0,00
AH376 PURFLUX CB146 0,00
AH386 PURFLUX CB100 0,00
AH393-2 PURFLUX CB082 0,00
AH3932 PURFLUX CB082 0,00
AH396 PURFLUX CB114 0,00
AH398 PURFLUX CD479 0,00
AH405 PURFLUX CB110 0,00
AH409 PURFLUX CB134 0,00
AH412 PURFLUX CB118 0,00
AH415-2 PURFLUX CB128 0,00
AH4152 PURFLUX CB128 0,00
AH416 PURFLUX CB078 0,00
AH425-2 PURFLUX CB116 0,00
AH426 PURFLUX CB108 0,00
AH482 PURFLUX CB124 0,00
AH484 PURFLUX CB144 0,00
AH495 PURFLUX CB132 0,00
AH515 PURFLUX CB140 0,00
AH519 PURFLUX CB186 0,00
AH521 PURFLUX CB176 0,00
AH530 PURFLUX CB160 0,00
AH584 PURFLUX CV756 0,00
AHC101 PURFLUX CA815 0,00
AHC102 PURFLUX   CA841 0,00
AHC103 PURFLUX   CA817 0,00
AHC103 PURFLUX CE163 0,00
AHC105 PURFLUX   CA805 0,00
AHC107 PURFLUX CA871 0,00
AHC112 PURFLUX CE144 0,00
AHC113 PURFLUX CE144 0,00
AHC119 PURFLUX   CA809 0,00
AHC122 PURFLUX   CA821 0,00
AHC124 PURFLUX   CA819 0,00
AHC126 PURFLUX CA915 0,00
AHC128 PURFLUX CA803 0,00
AHC129 PURFLUX CA849 0,00
AHC134 PURFLUX CA955 0,00
AHC136 PURFLUX CA891 0,00
AHC139 PURFLUX CA873 0,00
AHC140 PURFLUX CA927 0,00
AHC143 PURFLUX CA929 0,00
AHC143 PURFLUX CA935 0,00
AHC145 PURFLUX CA943 0,00
AHC147 PURFLUX CA865 0,00
AHC149 PURFLUX CE135 0,00
AHC153 PURFLUX CA957 0,00
AHC154 PURFLUX   CE001 0,00
AHC156 PURFLUX CA969 0,00
AHC158 PURFLUX CA985 0,00
AHC166 PURFLUX CE115 0,00
AHC167 PURFLUX CA937 0,00
AHC177 PURFLUX CE125 0,00
AHC178 PURFLUX   CA895 0,00
AHC178 PURFLUX CA813 0,00
AHC179 PURFLUX CE113 0,00
AHC181 PURFLUX CE171 0,00
AHC183 PURFLUX CE129 0,00
AHC184 PURFLUX CA999 0,00
AHC185 PURFLUX CE107 0,00
AHC187 PURFLUX CE003 0,00
AHC188 PURFLUX CE271 0,00
AHC190 PURFLUX CE117 0,00
AHC190 PURFLUX CU2422 0,00
AHC190 PURFLUX   CE116 0,00
AHC192 PURFLUX CE141 0,00
AHC195 PURFLUX CE111 0,00
AHC198 PURFLUX   CE035 0,00
AHC199 PURFLUX CE175 0,00
AHC200 PURFLUX CV277 0,00
AHC202 PURFLUX CE147 0,00
AHC203 PURFLUX CE177 0,00
AHC205 PURFLUX CE209 0,00
AHC208 PURFLUX CE186 0,00
AHC208 PURFLUX CE187 0,00
AHC211 PURFLUX CE149 0,00
AHC212 PURFLUX CE165 0,00
AHC213 PURFLUX CE183 0,00
AHC215 PURFLUX CE197 0,00
AHC219 PURFLUX CA977 0,00
AHC237 PURFLUX CE267 0,00
AHC238 PURFLUX CE231 0,00
AHC239 PURFLUX CA955 0,00
AHC241 PURFLUX CE263 0,00
AHC245-2 PURFLUX CE257 0,00
AHC2452 PURFLUX CE257 0,00
AHC246 PURFLUX CE233 0,00
AHC247 PURFLUX CE189 0,00
AHC247 PURFLUX   CE188 0,00
AHC250 PURFLUX CUK2232 0,00
AHC250 PURFLUX CV155 0,00
AHC256 PURFLUX CD160 0,00
AHC258 PURFLUX CE311 0,00
AHC261 PURFLUX CE319 0,00
AHC263 PURFLUX CE369 0,00
AHC264 PURFLUX CE307 0,00
AHC267 PURFLUX CE309 0,00
AHC268 PURFLUX CE331 0,00
AHC269 PURFLUX CE329 0,00
AHC272 PURFLUX CE365 0,00
AHC281 PURFLUX CB037 0,00
AHC284 PURFLUX CE383 0,00
AHC286 PURFLUX CD211 0,00
AHC286 PURFLUX CE357 0,00
AHC304 PURFLUX CE317 0,00
AHC306 PURFLUX CB011 0,00
AHC318 PURFLUX CE335 0,00
AHC319 PURFLUX CE113 0,00
AHC340 PURFLUX CE351 0,00
AHC372-2 PURFLUX CB077 0,00
AHC372-2 PURFLUX CB077 0,00
AHC373 PURFLUX CT021 0,00
AHC386 PURFLUX CB101 0,00
AHC3872 PURFLUX CV705 0,00
AHC391 PURFLUX CB097 0,00
AHC392 PURFLUX CB089 0,00
AHC396 PURFLUX CB115 0,00
AHC402 PURFLUX CB099 0,00
AHC405 PURFLUX CB111 0,00
AHC408 PURFLUX CD110 0,00
AHC425-2 PURFLUX CB117 0,00
AHC4252 PURFLUX CB117 0,00
AHC516 PURFLUX CB105 0,00
AHC516 PURFLUX CE104 0,00
AHH584 PURFLUX CX401 0,00
H376 PURFLUX CB147 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης