Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 228 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
AVF0809 MISTRAL CB086 0,00
AVF1001 MISTRAL CA844 0,00
AVF1002 MISTRAL CA846 0,00
AVF1003 MISTRAL CA928 0,00
AVF1004 MISTRAL CA932 0,00
AVF1004 MISTRAL CA966 0,00
AVF1005 MISTRAL CA880 0,00
AVF1006 MISTRAL CA938 0,00
AVF1007 MISTRAL CE106 0,00
AVF1007C MISTRAL CE107 0,00
AVF1008 MISTRAL CA990 0,00
AVF101 MISTRAL CA856 0,00
AVF1010C MISTRAL CE307 0,00
AVF1011 MISTRAL CE174 0,00
AVF1012 MISTRAL CE212 0,00
AVF1013C MISTRAL CUK2620 0,00
AVF1013C MISTRAL CV157 0,00
AVF1014 MISTRAL CB010 0,00
AVF1014 MISTRAL CU1629 0,00
AVF1015 MISTRAL CE336 0,00
AVF1016C MISTRAL CB037 0,00
AVF1017C MISTRAL CE383 0,00
AVF102 MISTRAL CA866 0,00
AVF103 MISTRAL CA868 0,00
AVF104 MISTRAL CA850 0,00
AVF105 MISTRAL CA870 0,00
AVF105C MISTRAL CA871 0,00
AVF105C MISTRAL CE215 0,00
AVF106C MISTRAL CA969 0,00
AVF108 MISTRAL CV034 0,00
AVF109 MISTRAL CA912 0,00
AVF1101 MISTRAL CA836 0,00
AVF1102 MISTRAL CD202 0,00
AVF1102 MISTRAL CA840 0,00
AVF1102C MISTRAL CA841 0,00
AVF1103 MISTRAL CA926 0,00
AVF1103C MISTRAL CA927 0,00
AVF1104 MISTRAL CE112 0,00
AVF1104C MISTRAL CE113 0,00
AVF1105C MISTRAL CE183 0,00
AVF1106 MISTRAL CE256 0,00
AVF1107C MISTRAL CE171 0,00
AVF1108 MISTRAL CE322 0,00
AVF1109C MISTRAL CE365 0,00
AVF111 MISTRAL CE130 0,00
AVF113 MISTRAL CU2422 0,00
AVF113 MISTRAL CE116 0,00
AVF113C MISTRAL CE117 0,00
AVF114 MISTRAL CE208 0,00
AVF114C MISTRAL CE209 0,00
AVF116 MISTRAL CE210 0,00
AVF116C MISTRAL CUK2026 0,00
AVF116C MISTRAL CUK2026 0,00
AVF117 MISTRAL CE250 0,00
AVF118 MISTRAL CE260 0,00
AVF118C MISTRAL CUK2232 0,00
AVF118C MISTRAL CV155 0,00
AVF120 MISTRAL CE368 0,00
AVF1203 MISTRAL CA984 0,00
AVF1203C MISTRAL CA985 0,00
AVF1204 MISTRAL CA914 0,00
AVF1204C MISTRAL CA915 0,00
AVF1205 MISTRAL CE102 0,00
AVF1205C MISTRAL CE103 0,00
AVF1206C MISTRAL CE271 0,00
AVF1207 MISTRAL CE148 0,00
AVF1207C MISTRAL CE149 0,00
AVF1208C MISTRAL CE293 0,00
AVF1209 MISTRAL CE222 0,00
AVF121 MISTRAL CE320 0,00
AVF1210 MISTRAL CU4054 0,00
AVF1210 MISTRAL CE266 0,00
AVF1210C MISTRAL CE267 0,00
AVF1211 MISTRAL CE384 0,00
AVF1214C MISTRAL CE273 0,00
AVF1215 MISTRAL CE330 0,00
AVF1215C MISTRAL CE331 0,00
AVF1216 MISTRAL CE388 0,00
AVF1216C MISTRAL CE389 0,00
AVF1217C MISTRAL CE335 0,00
AVF124C MISTRAL CD578 0,00
AVF1301 MISTRAL CE181 0,00
AVF1302 MISTRAL CA958 0,00
AVF1402 MISTRAL CE090 0,00
AVF1403 MISTRAL CE308 0,00
AVF1403C MISTRAL CE309 0,00
AVF1404 MISTRAL CE100 0,00
AVF1404C MISTRAL CE101 0,00
AVF1501 MISTRAL CA980 0,00
AVF1502 MISTRAL CE104 0,00
AVF1503 MISTRAL CE350 0,00
AVF1504 MISTRAL CE294 0,00
AVF1505 MISTRAL CE376 0,00
AVF1507 MISTRAL CB026 0,00
AVF1601 MISTRAL CE192 0,00
AVF1602 MISTRAL CE026 0,00
AVF1603 MISTRAL CE136 0,00
AVF1604 MISTRAL CE290 0,00
AVF1701 MISTRAL CE108 0,00
AVF1702 MISTRAL CE390 0,00
AVF1705 MISTRAL CE216 0,00
AVF1706 MISTRAL CE252 0,00
AVF1707 MISTRAL CB038 0,00
AVF1801 MISTRAL CU26004 0,00
AVF1801 MISTRAL CU26004 0,00
AVF1901 MISTRAL CE186 0,00
AVF1902 MISTRAL CE282 0,00
AVF202 MISTRAL CA848 0,00
AVF202C MISTRAL CA849 0,00
AVF203 MISTRAL CA812 0,00
AVF203C MISTRAL CA813 0,00
AVF204 MISTRAL CA898 0,00
AVF205 MISTRAL CA940 0,00
AVF206 MISTRAL CA890 0,00
AVF207C MISTRAL CA895 0,00
AVF207C MISTRAL CA813 0,00
AVF208 MISTRAL CE146 0,00
AVF208C MISTRAL CE147 0,00
AVF209C MISTRAL CE167 0,00
AVF2101 MISTRAL CE238 0,00
AVF2103 MISTRAL CE254 0,00
AVF2105 MISTRAL CB030 0,00
AVF2107 MISTRAL CE378 0,00
AVF2108 MISTRAL CE356 0,00
AVF2108C MISTRAL CE357 0,00
AVF2201 MISTRAL CE342 0,00
AVF2201C MISTRAL CE343 0,00
AVF2301 MISTRAL CE302 0,00
AVF2302 MISTRAL CE392 0,00
AVF2303 MISTRAL CE200 0,00
AVF2304 MISTRAL CE298 0,00
AVF2306 MISTRAL CB046 0,00
AVF2307 MISTRAL CE324 0,00
AVF2307 MISTRAL CE352 0,00
AVF2308 MISTRAL CE244 0,00
AVF2401 MISTRAL CE314 0,00
AVF2402 MISTRAL CB034 0,00
AVF2403 MISTRAL CE396 0,00
AVF2404 MISTRAL CE370 0,00
AVF2405 MISTRAL CD899 0,00
AVF2406 MISTRAL CE284 0,00
AVF2407 MISTRAL CE348 0,00
AVF2408 MISTRAL CB024 0,00
AVF2501 MISTRAL CUK2145 0,00
AVF2501 MISTRAL CE259 0,00
AVF2602 MISTRAL CE354 0,00
AVF2603 MISTRAL CE300 0,00
AVF2604 MISTRAL CE268 0,00
AVF2606 MISTRAL CE170 0,00
AVF2608 MISTRAL CE344 0,00
AVF2609 MISTRAL CU19001 0,00
AVF2609 MISTRAL CB006 0,00
AVF2610 MISTRAL CV359 0,00
AVF2801 MISTRAL CE366 0,00
AVF2802 MISTRAL CV252 0,00
AVF2901 MISTRAL CE288 0,00
AVF2902C MISTRAL CE313 0,00
AVF2903 MISTRAL CE220 0,00
AVF301 MISTRAL CA814 0,00
AVF303 MISTRAL CE118 0,00
AVF304 MISTRAL CE114 0,00
AVF304C MISTRAL CE115 0,00
AVF305 MISTRAL CE142 0,00
AVF305C MISTRAL CUK2245 0,00
AVF305C MISTRAL CE143 0,00
AVF307 MISTRAL CE318 0,00
AVF307C MISTRAL CE319 0,00
AVF401 MISTRAL CA830 0,00
AVF403C MISTRAL CA955 0,00
AVF404 MISTRAL CE002 0,00
AVF404C MISTRAL CE003 0,00
AVF405 MISTRAL CE140 0,00
AVF405C MISTRAL CE141 0,00
AVF406 MISTRAL CA976 0,00
AVF406C MISTRAL CA977 0,00
AVF407 MISTRAL CE168 0,00
AVF407C MISTRAL CE169 0,00
AVF409 MISTRAL CE232 0,00
AVF409C MISTRAL CE233 0,00
AVF410 MISTRAL CE362 0,00
AVF410C MISTRAL CE363 0,00
AVF411 MISTRAL CE326 0,00
AVF411C MISTRAL CE327 0,00
AVF501 MISTRAL CA994 0,00
AVF502 MISTRAL CA834 0,00
AVF503 MISTRAL CE028 0,00
AVF503C MISTRAL CE029 0,00
AVF601 MISTRAL CA800 0,00
AVF601C MISTRAL CA801 0,00
AVF602 MISTRAL CA804 0,00
AVF603 MISTRAL CA802 0,00
AVF603C MISTRAL CA803 0,00
AVF604 MISTRAL CA818 0,00
AVF605 MISTRAL CA828 0,00
AVF605C MISTRAL CA829 0,00
AVF606 MISTRAL CA918 0,00
AVF607 MISTRAL CE024 0,00
AVF608 MISTRAL CE034 0,00
AVF608C MISTRAL CE035 0,00
AVF609 MISTRAL CE178 0,00
AVF609C MISTRAL CE179 0,00
AVF801 MISTRAL CA808 0,00
AVF801C MISTRAL CA809 0,00
AVF803 MISTRAL CA872 0,00
AVF803C MISTRAL CA873 0,00
AVF804 MISTRAL CA864 0,00
AVF804C MISTRAL CA865 0,00
AVF805 MISTRAL CA998 0,00
AVF805C MISTRAL CA999 0,00
AVF806 MISTRAL CE036 0,00
AVF806C MISTRAL CE037 0,00
AVF807C MISTRAL CE189 0,00
AVF808 MISTRAL CE328 0,00
AVF808C MISTRAL CE329 0,00
AVF809C MISTRAL CB087 0,00
AVF901 MISTRAL CA816 0,00
AVF901C MISTRAL CA817 0,00
AVF902 MISTRAL CA964 0,00
AVF902C MISTRAL CA821 0,00
AVF903 MISTRAL CA936 0,00
AVF903C MISTRAL CA937 0,00
AVF905 MISTRAL CE110 0,00
AVF905C MISTRAL CE111 0,00
AVF906 MISTRAL CE164 0,00
AVF906C MISTRAL CE165 0,00
AVF908 MISTRAL CE230 0,00
AVF908C MISTRAL CE231 0,00
AVF909 MISTRAL CE360 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης