Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 227 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
GM98109P MICRONAIR CA888 0,00
AK35107 MICRONAIR   CA940 0,00
AK351111 MICRONAIR CB174 0,00
C346 MICRONAIR CA914 0,00
C589 MICRONAIR CA912 0,00
CP1106 MICRONAIR CE136 0,00
FD02115C MICRONAIR CD884 0,00
HN96160P MICRONAIR CD878 0,00
HN98104P MICRONAIR CD752 0,00
IN10215P MICRONAIR CD466 0,00
MB02153C MICRONAIR CJ356 0,00
MC505 MICRONAIR   CA833 0,00
MC509 MICRONAIR   CA801 0,00
MC511 MICRONAIR   CA809 0,00
MC514 MICRONAIR CA829 0,00
MC515 MICRONAIR CA803 0,00
MC517 MICRONAIR CA821 0,00
MC518 MICRONAIR   CA805 0,00
MC520 MICRONAIR CA985 0,00
MC525 MICRONAIR CA849 0,00
MC526RL MICRONAIR   CA833 0,00
MC530 MICRONAIR CA955 0,00
MC5302 MICRONAIR CA955 0,00
MC532 MICRONAIR   CA819 0,00
MC537 MICRONAIR CA915 0,00
MC538 MICRONAIR CE003 0,00
MC539 MICRONAIR CA871 0,00
MC549 MICRONAIR CA999 0,00
MC553 MICRONAIR CA857 0,00
MC555 MICRONAIR   CA841 0,00
MC559 MICRONAIR CE103 0,00
MC560 MICRONAIR CE037 0,00
MC563 MICRONAIR CE104 0,00
MC564 MICRONAIR CE107 0,00
MC571 MICRONAIR CE113 0,00
MC574RL MICRONAIR   CE102 0,00
MC576 MICRONAIR   CA817 0,00
MC578 MICRONAIR   CE001 0,00
MC590 MICRONAIR CE271 0,00
MC591 MICRONAIR CA969 0,00
MC592 MICRONAIR   CA895 0,00
MC592 MICRONAIR CA813 0,00
MC5932 MICRONAIR   CA951 0,00
MC595 MICRONAIR CE125 0,00
MC5952 MICRONAIR CE125 0,00
MC596 MICRONAIR CE117 0,00
MC597 MICRONAIR CE163 0,00
MC599 MICRONAIR CA803 0,00
MC600 MICRONAIR CA943 0,00
MC6002 MICRONAIR CA943 0,00
MC606 MICRONAIR CA999 0,00
MC607 MICRONAIR   CE035 0,00
MC609 MICRONAIR CE149 0,00
MC613 MICRONAIR CE147 0,00
MC614 MICRONAIR CE111 0,00
MC615 MICRONAIR CE177 0,00
MC616 MICRONAIR CE209 0,00
MC619 MICRONAIR CD757 0,00
MC630 MICRONAIR CE141 0,00
MC639 MICRONAIR CE179 0,00
MC640 MICRONAIR CE183 0,00
MC641 MICRONAIR CE167 0,00
MC642 MICRONAIR CE165 0,00
MC645 MICRONAIR CE231 0,00
MC646 MICRONAIR CE101 0,00
MC649 MICRONAIR CE327 0,00
MC656 MICRONAIR CD306 0,00
MC659 MICRONAIR CE171 0,00
MC661 MICRONAIR CE267 0,00
MC6662 MICRONAIR CA977 0,00
MC670 MICRONAIR CE293 0,00
MC675 MICRONAIR CE273 0,00
MC677 MICRONAIR CE331 0,00
MC681 MICRONAIR CE231 0,00
MC685 MICRONAIR CE189 0,00
MC688 MICRONAIR CE129 0,00
MC689 MICRONAIR CE181 0,00
MC694 MICRONAIR   CE035 0,00
MC695 MICRONAIR CE233 0,00
MC700 MICRONAIR CUK2232 0,00
MC700 MICRONAIR CV155 0,00
MC7012 MICRONAIR CE319 0,00
MC798 MICRONAIR CE335 0,00
MP002 MICRONAIR CA900 0,00
MP003 MICRONAIR CA830 0,00
MP005 MICRONAIR CA832 0,00
MP006 MICRONAIR CA852 0,00
MP009 MICRONAIR CA800 0,00
MP011 MICRONAIR CA808 0,00
MP012 MICRONAIR CA836 0,00
MP013 MICRONAIR CA912 0,00
MP014 MICRONAIR CA828 0,00
MP015 MICRONAIR CA802 0,00
MP016 MICRONAIR CA850 0,00
MP017 MICRONAIR   CA820 0,00
MP018 MICRONAIR CA804 0,00
MP020 MICRONAIR CA984 0,00
MP021 MICRONAIR CA868 0,00
MP022 MICRONAIR CA934 0,00
MP023 MICRONAIR CA978 0,00
MP024 MICRONAIR CA874 0,00
MP025 MICRONAIR CA848 0,00
MP027 MICRONAIR CA856 0,00
MP029 MICRONAIR   CA834 0,00
MP030 MICRONAIR   CV033 0,00
MP0302 MICRONAIR   CV033 0,00
MP031 MICRONAIR   CA940 0,00
MP031 MICRONAIR CA890 0,00
MP032 MICRONAIR CA818 0,00
MP033 MICRONAIR CA928 0,00
MP034 MICRONAIR CA814 0,00
MP035 MICRONAIR CA842 0,00
MP037 MICRONAIR CA914 0,00
MP038 MICRONAIR   CE002 0,00
MP039 MICRONAIR CA870 0,00
MP041 MICRONAIR CA936 0,00
MP042 MICRONAIR   CA822 0,00
MP043 MICRONAIR CA826 0,00
MP044 MICRONAIR CA874 0,00
MP044 MICRONAIR CA812 0,00
MP045 MICRONAIR CV126 0,00
MP046 MICRONAIR   CV147 0,00
MP047 MICRONAIR CA918 0,00
MP048 MICRONAIR CA872 0,00
MP049 MICRONAIR CA864 0,00
MP050 MICRONAIR CA866 0,00
MP051 MICRONAIR CA844 0,00
MP052 MICRONAIR CA846 0,00
MP053 MICRONAIR CV119 0,00
MP054 MICRONAIR   CA838 0,00
MP055 MICRONAIR CA840 0,00
MP057 MICRONAIR CA926 0,00
MP058 MICRONAIR CA888 0,00
MP059 MICRONAIR   CE102 0,00
MP060 MICRONAIR CE036 0,00
MP061 MICRONAIR CE114 0,00
MP062 MICRONAIR CA924 0,00
MP063 MICRONAIR CE104 0,00
MP064 MICRONAIR CE106 0,00
MP065 MICRONAIR CA932 0,00
MP065 MICRONAIR CA966 0,00
MP068 MICRONAIR CA880 0,00
MP069 MICRONAIR CE134 0,00
MP070 MICRONAIR CV055 0,00
MP071 MICRONAIR CE112 0,00
MP073 MICRONAIR CV015 0,00
MP076 MICRONAIR CA816 0,00
MP077 MICRONAIR CE396 0,00
MP078 MICRONAIR CE130 0,00
MP080 MICRONAIR CA834 0,00
MP080 MICRONAIR CE108 0,00
MP081 MICRONAIR CV034 0,00
MP082 MICRONAIR CA980 0,00
MP084 MICRONAIR CA860 0,00
MP085 MICRONAIR CE090 0,00
MP086 MICRONAIR CE100 0,00
MP0873 MICRONAIR CE144 0,00
MP088 MICRONAIR CA938 0,00
MP096 MICRONAIR CE116 0,00
MP096 MICRONAIR CU2422 0,00
MP097 MICRONAIR CE162 0,00
MP101 MICRONAIR   CE096 0,00
MP104 MICRONAIR CE192 0,00
MP105 MICRONAIR CE026 0,00
MP106 MICRONAIR CA998 0,00
MP107 MICRONAIR CE034 0,00
MP109 MICRONAIR CE148 0,00
MP114 MICRONAIR CE110 0,00
MP115 MICRONAIR   CE176 0,00
MP116 MICRONAIR CE208 0,00
MP117 MICRONAIR CE136 0,00
MP120 MICRONAIR CE254 0,00
MP1282 MICRONAIR   CE204 0,00
MP129 MICRONAIR CE248 0,00
MP130 MICRONAIR CE140 0,00
MP131 MICRONAIR CV084 0,00
MP135 MICRONAIR CV252 0,00
MP139 MICRONAIR CE178 0,00
MP142 MICRONAIR CE164 0,00
MP145 MICRONAIR CE230 0,00
MP148 MICRONAIR CE222 0,00
MP149 MICRONAIR CE326 0,00
MP151 MICRONAIR CV110 0,00
MP152 MICRONAIR CV049 0,00
MP153 MICRONAIR CV222 0,00
MP154 MICRONAIR CV014 0,00
MP155 MICRONAIR CV048 0,00
MP157 MICRONAIR CE118 0,00
MP158 MICRONAIR CE216 0,00
MP160 MICRONAIR CE390 0,00
MP163 MICRONAIR CE210 0,00
MP1662 MICRONAIR   CA976 0,00
MP167 MICRONAIR CE174 0,00
MP171 MICRONAIR CV050 0,00
MP173 MICRONAIR CE142 0,00
MP176 MICRONAIR CE342 0,00
MP177 MICRONAIR CE330 0,00
MP179 MICRONAIR CA990 0,00
MP180 MICRONAIR CE224 0,00
MP181 MICRONAIR CE230 0,00
MP193 MICRONAIR CE250 0,00
MP195 MICRONAIR CE232 0,00
MP196 MICRONAIR CE302 0,00
MP197 MICRONAIR CE300 0,00
MP198 MICRONAIR CE314 0,00
MP200 MICRONAIR CE260 0,00
MP2012 MICRONAIR CE318 0,00
MP202 MICRONAIR CE252 0,00
MP2032 MICRONAIR CE244 0,00
MP207 MICRONAIR CE276 0,00
MP213 MICRONAIR CE200 0,00
MP220 MICRONAIR CE344 0,00
MP223 MICRONAIR CE246 0,00
MP232 MICRONAIR CA994 0,00
MP234 MICRONAIR CE296 0,00
MP240 MICRONAIR CJ477 0,00
MP242 MICRONAIR CV047 0,00
MP263 MICRONAIR CE366 0,00
MP269 MICRONAIR CE352 0,00
MP270 MICRONAIR CE350 0,00
MP273 MICRONAIR CE290 0,00
MP277 MICRONAIR CE298 0,00
MP285 MICRONAIR CB030 0,00
MP321 MICRONAIR CE280 0,00
MP333 MICRONAIR CE378 0,00
NN07183P MICRONAIR CE350 0,00
TY00145P MICRONAIR CD883 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης