Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 127 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
MDA0017 MDF CV115 0,00
MDA0901 MDF CJ129 0,00
MDA1841 MDF C30154 0,00
MDA1841 MDF CV106 0,00
MDA2391 MDF CC554 0,00
MDA2412 MDF CD319 0,00
MDA2615 MDF CV282 0,00
MDA2619 MDF CD319 0,00
MDA2623 MDF CF696 0,00
MDA2629 MDF CA836 0,00
MDA2711 MDF CV224 0,00
MDA2760 MDF CV047 0,00
MDA2764 MDF CV051 0,00
MDA2786 MDF CV132 0,00
MDA2812 MDF CV050 0,00
MDA2843 MDF CV179 0,00
MDA2894 MDF CF468 0,00
MDA2895 MDF CA874 0,00
MDA2898 MDF CF590 0,00
MDA2910 MDF CV339 0,00
MDA2926 MDF CV105 0,00
MDA2954 MDF CV339 0,00
MDA2957 MDF CV466 0,00
MDA2958 MDF CV089 0,00
MDA2973 MDF CA846 0,00
MDA2976 MDF CV055 0,00
MDA2999 MDF CV020 0,00
MDA3027 MDF CV025 0,00
MDA3028 MDF CV025 0,00
MDA3041 MDF CV222 0,00
MDA3081 MDF CV415 0,00
MDA3095 MDF CK003 0,00
MDA3096 MDF CA834 0,00
MDA3105 MDF CA932 0,00
MDA3109 MDF CA924 0,00
MDA3124 MDF CA834 0,00
MDA3126 MDF CA928 0,00
MDA3211 MDF CV212 0,00
MDA3220 MDF CV344 0,00
MDA3227 MDF CA806 0,00
MDA3351 MDF CV060 0,00
MDA4351 MDF CV195 0,00
MDA5255 MDF C630/1 0,00
MDA5801 MDF CV889 0,00
MDA6168 MDF C31700 0,00
MDA7131 MDF C1449 0,00
MDA8331 MDF CC570 0,00
MDA8691 MDF CV104 0,00
MDA8801 MDF CV210 0,00
MDA9043 MDF CV060 0,00
MDA9044 MDF CF825 0,00
MDA9072 MDF CA930 0,00
MDA9091 MDF CE112 0,00
MDA9094 MDF CA842 0,00
MDA9096 MDF CE114 0,00
MDA9116 MDF CE002 0,00
MDA9125 MDF CA994 0,00
MDA9128 MDF CA912 0,00
MDA9130 MDF CA816 0,00
MDA9133 MDF CA926 0,00
MDA9150 MDF CV795 0,00
MDA9154 MDF CE091 0,00
MDA9161 MDF CV688 0,00
MDA9175 MDF CA994 0,00
MDA9179 MDF CE028 0,00
MDA9190 MDF CV049 0,00
MDA9194 MDF CA980 0,00
MDA9198 MDF CV047 0,00
MDA9206 MDF CA826 0,00
MDA9220 MDF CV073 0,00
MDA9256 MDF CV105 0,00
MDA9257 MDF CV571 0,00
MDA9270 MDF CV453 0,00
MDA9274 MDF CV887 0,00
MDA9276 MDF CE128 0,00
MDA9277 MDF CV641 0,00
MDA9278 MDF CV304 0,00
MDA9289 MDF CV469 0,00
MDA9801 MDF CV140 0,00
MDH0306 MDF C630/03 0,00
MDH0427 MDF C40/3M 0,00
MDH0495 MDF CRC600/6 0,00
MDH0733 MDF CR180/6 0,00
MDH0933 MDF CR220O6 0,00
MDH1227 MDF CR60/60 0,00
MDH1933 MDF C40/6 0,00
MDH2206 MDF C25 0,00
MDH2595 MDF C630/6 0,00
MDH3155 MDF CRC600/1 0,00
MDH3206 MDF C40/1 0,00
MDH3327 MDF CR150/02 0,00
MDH3395 MDF C250/1 0,00
MDH3655 MDF CR330/6 0,00
MDH3833 MDF CR330/6 0,00
MDH3927 MDF CR220 0,00
MDH4206 MDF C40/03 0,00
MDH4595 MDF CCTFNT 0,00
MDH4927 MDF CCTFNHWDωX 0,00
MDH4933 MDF C25/6 0,00
MDH5572 MDF CR330 0,00
MDH5580 MDF CR125/03 0,00
MDH5633 MDF CR100/6 0,00
MDH5933 MDF CCTFNH30 0,00
MDH6206 MDF CCTFNH10 0,00
MDH6533 MDF CR75 0,00
MDH6927 MDF CR100/6 0,00
MDH7206 MDF CCTFNH03 0,00
MDH7302 MDF CR125/1 0,00
MDH7305 MDF CR30/02 0,00
MDH7395 MDF C40/6 0,00
MDH7533 MDF C160/3 0,00
MDH7833 MDF CR220O3 0,00
MDH8195 MDF CCTFNHT[FX 0,00
MDH8206 MDF C250/03 0,00
MDH8455 MDF CR150/3 0,00
MDH8495 MDF C40/3 0,00
MDH8533 MDF CR60/60 0,00
MDH8633 MDF CR180/1 0,00
MDH9027 MDF CR100/03 0,00
MDH9030 MDF CR150 0,00
MDH9032 MDF CR180/02 0,00
MDH9050 MDF CRC04J 0,00
MDH9050 MDF CRC04J 0,00
MDH9092 MDF CR330 0,00
MDH9206 MDF C630/3 0,00
MDH9306 MDF CR180/03 0,00
MFA1534 MDF CV195 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης