Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 299 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
CF116 FIBA CE162 0,00
CF-260 FIBA CB116 0,00
CF-261 FIBA CB176 0,00
CF-273/C FIBA CB201 0,00
CF-277 FIBA CB200 0,00
CF10 FIBA CA800 0,00
CF100/C FIBA CB034 0,00
CF100C FIBA CB034 0,00
CF101/C FIBA CE024 0,00
CF101/C FIBA CE396 0,00
CF101C FIBA CE024 0,00
CF101C FIBA CE396 0,00
CF102 FIBA CE216 0,00
CF103 FIBA CE271 0,00
CF103/C FIBA CE271 0,00
CF103C FIBA CE271 0,00
CF104 FIBA CA990 0,00
CF104/C FIBA CA991 0,00
CF104C FIBA CA991 0,00
CF105 FIBA CE186 0,00
CF105/C FIBA CE187 0,00
CF105C FIBA CE187 0,00
CF107/C FIBA CE259 0,00
CF107C FIBA CE259 0,00
CF11 FIBA CE002 0,00
CF11/C FIBA CE003 0,00
CF111 FIBA CE282 0,00
CF112 FIBA CA915 0,00
CF113 FIBA CA832 0,00
CF114 FIBA CE230 0,00
CF115 FIBA CE164 0,00
CF117 FIBA CE260 0,00
CF118 FIBA CE210 0,00
CF119/C FIBA CE149 0,00
CF119C FIBA CE149 0,00
CF11C FIBA CE003 0,00
CF12 FIBA CA936 0,00
CF120 FIBA CE222 0,00
CF121 FIBA CA978 0,00
CF122 FIBA CE140 0,00
CF123 FIBA CE174 0,00
CF123 FIBA CE278 0,00
CF123/C FIBA CE175 0,00
CF123C FIBA CE175 0,00
CF124 FIBA CE302 0,00
CF125 FIBA CE170 0,00
CF126/C FIBA CE377 0,00
CF126C FIBA CE377 0,00
CF127 FIBA CE252 0,00
CF128 FIBA CE378 0,00
CF129 FIBA CB046 0,00
CF13 FIBA CV142 0,00
CF131 FIBA CE290 0,00
CF131/C FIBA CD160 0,00
CF131/C FIBA CD160 0,00
CF133 FIBA CE110 0,00
CF134/C FIBA CE373 0,00
CF134/C FIBA CE373 0,00
CF135/C FIBA CE293 0,00
CF135/C FIBA CE293 0,00
CF137 FIBA CV448 0,00
CF138 FIBA CE250 0,00
CF138 FIBA CE250 0,00
CF138/C FIBA CE251 0,00
CF138/C FIBA CE251 0,00
CF139/C FIBA CE233 0,00
CF139C FIBA CE233 0,00
CF14 FIBA CA808 0,00
CF140/C FIBA CE277 0,00
CF140/C FIBA CV146 0,00
CF140C FIBA CE277 0,00
CF141 FIBA CA912 0,00
CF141/C FIBA CA912 0,00
CF141C FIBA CA912 0,00
CF142C FIBA CV146 0,00
CF143/C FIBA CV539 0,00
CF143/C FIBA CV539 0,00
CF144 FIBA CE256 0,00
CF144/C FIBA CE257 0,00
CF144C FIBA CE257 0,00
CF145 FIBA CE352 0,00
CF146/C FIBA CV058 0,00
CF146C FIBA CV058 0,00
CF147 FIBA CE350 0,00
CF147/C FIBA CE351 0,00
CF147C FIBA CE351 0,00
CF148/C FIBA CE267 0,00
CF148C FIBA CE267 0,00
CF149 FIBA CE300 0,00
CF15 FIBA CE120 0,00
CF151/C FIBA CA895 0,00
CF151C FIBA CA895 0,00
CF152/C FIBA CB030 0,00
CF152/C FIBA CB031 0,00
CF152C FIBA CB031 0,00
CF152C FIBA CB030 0,00
CF153 FIBA CE035 0,00
CF154 FIBA CE146 0,00
CF154/C FIBA CE147 0,00
CF154C FIBA CE147 0,00
CF155 FIBA CE184 0,00
CF157/C FIBA CE314 0,00
CF157/C FIBA CE315 0,00
CF157C FIBA CE315 0,00
CF159 FIBA CE330 0,00
CF16 FIBA CA812 0,00
CF160/C FIBA CE103 0,00
CF160C FIBA CE103 0,00
CF162 FIBA CE224 0,00
CF163/C FIBA CE183 0,00
CF163C FIBA CE183 0,00
CF165 FIBA CE212 0,00
CF167/C FIBA CE389 0,00
CF167C FIBA CE389 0,00
CF168 FIBA CE322 0,00
CF169 FIBA CV145 0,00
CF17 FIBA CA814 0,00
CF171 FIBA CB038 0,00
CF173/C FIBA CV036 0,00
CF173C FIBA CV036 0,00
CF174/C FIBA CE357 0,00
CF174C FIBA CE357 0,00
CF175/C FIBA CE329 0,00
CF175C FIBA CE329 0,00
CF176 FIBA CE348 0,00
CF18 FIBA CA816 0,00
CF181/C FIBA CE319 0,00
CF181C FIBA CE319 0,00
CF182 FIBA CB006 0,00
CF183 FIBA CB032 0,00
CF184 FIBA CJ359 0,00
CF185 FIBA CB052 0,00
CF186 FIBA CE392 0,00
CF187/C FIBA CE273 0,00
CF187C FIBA CE273 0,00
CF189 FIBA CE166 0,00
CF19 FIBA CA818 0,00
CF191 FIBA CB020 0,00
CF192 FIBA CE380 0,00
CF193 FIBA CE320 0,00
CF193/C FIBA CE321 0,00
CF193C FIBA CE321 0,00
CF194 FIBA CB024 0,00
CF195 FIBA CE368 0,00
CF196/C FIBA CB037 0,00
CF196C FIBA CB037 0,00
CF197 FIBA CB082 0,00
CF198 FIBA CB040 0,00
CF199 FIBA CJ700 0,00
CF200/C FIBA CT012 0,00
CF200C FIBA CT012 0,00
CF201 FIBA CE280 0,00
CF202 FIBA CB026 0,00
CF203 FIBA CB086 0,00
CF203/C FIBA CB087 0,00
CF203C FIBA CB087 0,00
CF204 FIBA CE176 0,00
CF205 FIBA CB010 0,00
CF206 FIBA CB068 0,00
CF207 FIBA CA822 0,00
CF208 FIBA CV400 0,00
CF209/C FIBA CE383 0,00
CF209/C FIBA CE383 0,00
CF210/C FIBA CB147 0,00
CF210C FIBA CB147 0,00
CF211 FIBA CA932 0,00
CF212 FIBA CE310 0,00
CF213/C FIBA CE263 0,00
CF213/C FIBA CE263 0,00
CF214 FIBA CB064 0,00
CF216 FIBA CE338 0,00
CF216/C FIBA CE335 0,00
CF216/C FIBA CE335 0,00
CF217 FIBA CV359 0,00
CF218/C FIBA CB097 0,00
CF218C FIBA CB097 0,00
CF219/C FIBA CB089 0,00
CF219/C FIBA CB089 0,00
CF22 FIBA CA804 0,00
CF220/C FIBA CB099 0,00
CF220C FIBA CB099 0,00
CF221 FIBA CB090 0,00
CF223 FIBA CE366 0,00
CF227 FIBA CE336 0,00
CF229/C FIBA CB111 0,00
CF229/C FIBA CB111 0,00
CF230 FIBA CV014 0,00
CF231 FIBA CE090 0,00
CF232/C FIBA CB073 0,00
CF232/C FIBA CB073 0,00
CF233 FIBA CE100 0,00
CF234 FIBA CB092 0,00
CF234/C FIBA CB093 0,00
CF234C FIBA CB093 0,00
CF236 FIBA CB100 0,00
CF238/C FIBA CB081 0,00
CF238/C FIBA CB081 0,00
CF239 FIBA CB138 0,00
CF24 FIBA CA828 0,00
CF240 FIBA CB060 0,00
CF25 FIBA CA926 0,00
CF252 FIBA CB198 0,00
CF259 FIBA CB124 0,00
CF26 FIBA CA928 0,00
CF260 FIBA CB116 0,00
CF261 FIBA CB176 0,00
CF263 FIBA CB158 0,00
CF265 FIBA CB180 0,00
CF267 FIBA CB140 0,00
CF27 FIBA CA924 0,00
CF271 FIBA CB182 0,00
CF272 FIBA CB206 0,00
CF273/C FIBA CB201 0,00
CF273C FIBA CB201 0,00
CF277 FIBA CB200 0,00
CF28 FIBA CA890 0,00
CF284 FIBA CB222 0,00
CF29 FIBA CA994 0,00
CF30 FIBA CA840 0,00
CF31 FIBA CA846 0,00
CF33 FIBA CA830 0,00
CF33/C FIBA CA831 0,00
CF33/C FIBA CA831 0,00
CF34 FIBA CA998 0,00
CF34/C FIBA CA999 0,00
CF34C FIBA CA999 0,00
CF35 FIBA CE192 0,00
CF36 FIBA CE114 0,00
CF37 FIBA CA894 0,00
CF38 FIBA CE108 0,00
CF38 FIBA CA834 0,00
CF39 FIBA CE034 0,00
CF40 FIBA CE036 0,00
CF40/C FIBA CE037 0,00
CF40C FIBA CE037 0,00
CF41 FIBA CE106 0,00
CF41/C FIBA CE107 0,00
CF41C FIBA CE107 0,00
CF42 FIBA CA802 0,00
CF43/C FIBA CE125 0,00
CF43C FIBA CE125 0,00
CF48 FIBA CA866 0,00
CF49 FIBA CA870 0,00
CF50 FIBA CV110 0,00
CF51 FIBA CA984 0,00
CF51/C FIBA CA985 0,00
CF51C FIBA CA985 0,00
CF52 FIBA CV120 0,00
CF53 FIBA CV524 0,00
CF54 FIBA CV055 0,00
CF55 FIBA CV222 0,00
CF56 FIBA CV049 0,00
CF57 FIBA CV050 0,00
CF58 FIBA CJ477 0,00
CF58/C FIBA CJ477 0,00
CF58C FIBA CJ477 0,00
CF59 FIBA CV047 0,00
CF60/C FIBA CV085 0,00
CF60C FIBA CV085 0,00
CF61 FIBA CV015 0,00
CF62/C FIBA CV361 0,00
CF62C FIBA CV361 0,00
CF63 FIBA CE096 0,00
CF65/C FIBA CD306 0,00
CF65C FIBA CD306 0,00
CF66 FIBA CV057 0,00
CF67 FIBA CV025 0,00
CF68 FIBA CV082 0,00
CF69 FIBA CV081 0,00
CF70 FIBA CE142 0,00
CF71 FIBA CE132 0,00
CF72/C FIBA CE236 0,00
CF72C FIBA CE236 0,00
CF73 FIBA CE118 0,00
CF74 FIBA CE112 0,00
CF74/C FIBA CE113 0,00
CF74C FIBA CE113 0,00
CF75 FIBA CE026 0,00
CF76 FIBA CE286 0,00
CF77 FIBA CE204 0,00
CF79 FIBA CE206 0,00
CF80 FIBA CA900 0,00
CF81/C FIBA CE117 0,00
CF81C FIBA CE117 0,00
CF82/C FIBA CE001 0,00
CF82C FIBA CE001 0,00
CF83 FIBA CE130 0,00
CF84 FIBA CE220 0,00
CF85 FIBA CE104 0,00
CF86 FIBA CA860 0,00
CF886 FIBA CE246 0,00
CF89 FIBA CE136 0,00
CF92 FIBA CE244 0,00
CF93 FIBA CA934 0,00
CF94 FIBA CE254 0,00
CF96 FIBA CA918 0,00
CF98 FIBA CD899 0,00
CF99 FIBA CE284 0,00
CU250 FIBA CE360 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης