Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 263 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
FL6028 FIAAM C1633/1 0,00
FL6071 FIAAM C2351 0,00
FL6814 FIAAM C32293 0,00
FL6814 FIAAM C32293 0,00
FLI6460 FIAAM C31700 0,00
FT4653 FIAAM CTT05033P25A 0,00
FT4653HP FIAAM CSP05033P10A 0,00
FT4657 FIAAM CTT07033P25A 0,00
FT4702A FIAAM CS05010P10A 0,00
FT4750 FIAAM CTT006E2P10A 0,00
FT4760 FIAAM CTT01213P10A 0,00
FT4761 FIAAM CS02010P10A 0,00
FT4765 FIAAM CS05010P10A 0,00
FT4776 FIAAM CTT02013P10A 0,00
FT4777 FIAAM CS06033P25A 0,00
FT4790 FIAAM CTT05013P10A 0,00
FT4828 FIAAM CTT02012P10A 0,00
FT4926 FIAAM CS070*0P25A 0,00
FT5001 FIAAM CTT006E2P10A 0,00
FT5014 FIAAM CTT07033P10A 0,00
PA7563 FIAAM CV051 0,00
PC8000 FIAAM CA806 0,00
PC8002 FIAAM CA800 0,00
PC8003 FIAAM CA814 0,00
PC8004 FIAAM CA808 0,00
PC8005 FIAAM CA812 0,00
PC8006 FIAAM CA816 0,00
PC8007 FIAAM CA804 0,00
PC8008 FIAAM CA856 0,00
PC8009 FIAAM CA872 0,00
PC8010 FIAAM CA802 0,00
PC8011 FIAAM CA870 0,00
PC8012 FIAAM   CA820 0,00
PC8013 FIAAM CA866 0,00
PC8014 FIAAM CA868 0,00
PC8015 FIAAM CA830 0,00
PC8016 FIAAM CA832 0,00
PC8017 FIAAM   CA834 0,00
PC8018 FIAAM CA836 0,00
PC8019 FIAAM   CA838 0,00
PC8020 FIAAM CA840 0,00
PC8021 FIAAM CA842 0,00
PC8022 FIAAM CA844 0,00
PC8023 FIAAM CA846 0,00
PC8024 FIAAM CA848 0,00
PC8025 FIAAM CA850 0,00
PC8026 FIAAM CA852 0,00
PC8028 FIAAM CA818 0,00
PC8029 FIAAM CV047 0,00
PC8030 FIAAM CA860 0,00
PC8031 FIAAM CA900 0,00
PC8032 FIAAM CA864 0,00
PC8033 FIAAM CA934 0,00
PC8035 FIAAM CA914 0,00
PC8037 FIAAM CV015 0,00
PC8038 FIAAM   CA966 0,00
PC8038 FIAAM CA932 0,00
PC8039 FIAAM CV055 0,00
PC8039 FIAAM CV055 0,00
PC8040 FIAAM CV795 0,00
PC8041 FIAAM CA880 0,00
PC80412 FIAAM CA880 0,00
PC8043 FIAAM CA936 0,00
PC8044 FIAAM CV034 0,00
PC8046 FIAAM CA918 0,00
PC8047 FIAAM CA828 0,00
PC8049 FIAAM CE118 0,00
PC8050 FIAAM CE134 0,00
PC8051 FIAAM CA912 0,00
PC8052 FIAAM CA888 0,00
PC8053 FIAAM   CE002 0,00
PC8055 FIAAM CE144 0,00
PC8056 FIAAM CE144 0,00
PC8057 FIAAM CJ477 0,00
PC8058 FIAAM CA984 0,00
PC8059 FIAAM CA928 0,00
PC8060 FIAAM CA926 0,00
PC8061 FIAAM   CA930 0,00
PC8075 FIAAM CA938 0,00
PC8076 FIAAM CE142 0,00
PC8077 FIAAM CE036 0,00
PC8079 FIAAM CE024 0,00
PC8080 FIAAM CE108 0,00
PC8081 FIAAM CA980 0,00
PC8083 FIAAM CE104 0,00
PC8084 FIAAM CE106 0,00
PC8085 FIAAM CE100 0,00
PC8086 FIAAM CA826 0,00
PC8087 FIAAM CA822 0,00
PC8088 FIAAM CE112 0,00
PC8091 FIAAM CE114 0,00
PC8093 FIAAM CE130 0,00
PC8097 FIAAM CE034 0,00
PC8098 FIAAM   CE096 0,00
PC8099 FIAAM CE162 0,00
PC8101 FIAAM CE034 0,00
PC8106 FIAAM CV048 0,00
PC8107 FIAAM CA874 0,00
PC8108 FIAAM CE208 0,00
PC8110 FIAAM CE128 0,00
PC8111 FIAAM CE174 0,00
PC8112 FIAAM CA924 0,00
PC8113 FIAAM CE140 0,00
PC8114 FIAAM CV220 0,00
PC8115 FIAAM CA978 0,00
PC8116 FIAAM CV120 0,00
PC8117 FIAAM CA998 0,00
PC8118 FIAAM CV084 0,00
PC8119 FIAAM CV222 0,00
PC8120 FIAAM CV049 0,00
PC8125 FIAAM CE248 0,00
PC8126 FIAAM CE136 0,00
PC8127 FIAAM CE160 0,00
PC8128 FIAAM CA990 0,00
PC8130 FIAAM CA910 0,00
PC8133 FIAAM CE190 0,00
PC8139 FIAAM CE164 0,00
PC8141 FIAAM CE170 0,00
PC8142 FIAAM CE176 0,00
PC81432 FIAAM CE206 0,00
PC8144 FIAAM CE026 0,00
PC81452 FIAAM CE184 0,00
PC8147 FIAAM   CE102 0,00
PC8151 FIAAM CE178 0,00
PC8152 FIAAM CE294 0,00
PC8154 FIAAM CE246 0,00
PC8155 FIAAM CE146 0,00
PC8158 FIAAM   CE166 0,00
PC8159 FIAAM CE210 0,00
PC8161 FIAAM CE230 0,00
PC8164 FIAAM CE212 0,00
PC8166 FIAAM CE224 0,00
PC8170 FIAAM CE250 0,00
PC8174 FIAAM CE260 0,00
PC8179 FIAAM CV513 0,00
PC8186 FIAAM CE290 0,00
PC8187 FIAAM CB102 0,00
PC8187 FIAAM CE302 0,00
PC8195 FIAAM CE290 0,00
PC8196 FIAAM CE298 0,00
PC8201 FIAAM CE322 0,00
PC8202 FIAAM CE252 0,00
PC8205 FIAAM CE368 0,00
PC8211 FIAAM CE352 0,00
PC8217-2 FIAAM CE336 0,00
PC82172 FIAAM CE336 0,00
PC82182 FIAAM CE318 0,00
PC8224 FIAAM CE276 0,00
PC8225 FIAAM CE366 0,00
PC8228 FIAAM CV156 0,00
PC8230 FIAAM CE222 0,00
PC8235 FIAAM CE316 0,00
PC8237 FIAAM CE092 0,00
PC8248 FIAAM CE344 0,00
PC8250 FIAAM CE360 0,00
PC8254 FIAAM CB052 0,00
PC8255 FIAAM CE356 0,00
PC8257 FIAAM CB178 0,00
PC8258-2 FIAAM CB066 0,00
PC82582 FIAAM CB066 0,00
PC8263 FIAAM CE362 0,00
PC8290 FIAAM CB018 0,00
PC8298 FIAAM CB026 0,00
PC8300 FIAAM CE348 0,00
PC8326 FIAAM CB068 0,00
PC8327-2 FIAAM CB084 0,00
PC8340 FIAAM CB090 0,00
PC8342 FIAAM CB080 0,00
PC8355 FIAAM CB100 0,00
PC8362-2 FIAAM CB082 0,00
PC83622 FIAAM CB082 0,00
PC8365 FIAAM CB114 0,00
PC8374 FIAAM CB110 0,00
PC8379 FIAAM CB134 0,00
PC8385-2 FIAAM CB128 0,00
PC83852 FIAAM CB128 0,00
PC8392 FIAAM CD903 0,00
PC8396-2 FIAAM CB116 0,00
PC83962 FIAAM CB116 0,00
PC8418 FIAAM CB124 0,00
PC8420 FIAAM CB144 0,00
PC8453 FIAAM CB132 0,00
PC8473 FIAAM CV711 0,00
PC8475 FIAAM CB140 0,00
PC8478 FIAAM CB186 0,00
PC8480 FIAAM CB176 0,00
PC8488 FIAAM CB160 0,00
PC8545 FIAAM CV756 0,00
PC9027 FIAAM CA854 0,00
PCK8036 FIAAM CA850 0,00
PCK8036 FIAAM CA969 0,00
PCK8043 FIAAM CA937 0,00
PCK8045 FIAAM CA813 0,00
PCK8045 FIAAM   CA895 0,00
PCK8050 FIAAM CE134 0,00
PCK8053 FIAAM CE003 0,00
PCK8054 FIAAM CA955 0,00
PCK80542 FIAAM CA955 0,00
PCK8062 FIAAM CA865 0,00
PCK8063 FIAAM   CA817 0,00
PCK8064 FIAAM   CA801 0,00
PCK8065 FIAAM   CA833 0,00
PCK8066 FIAAM CA849 0,00
PCK8067 FIAAM   CA819 0,00
PCK8068 FIAAM CA871 0,00
PCK8069 FIAAM   CA805 0,00
PCK8071 FIAAM   CA809 0,00
PCK8073 FIAAM CA803 0,00
PCK8074 FIAAM CT016 0,00
PCK8078 FIAAM   CA951 0,00
PCK8084 FIAAM CE107 0,00
PCK8090 FIAAM CE125 0,00
PCK8092 FIAAM CE037 0,00
PCK8095 FIAAM CE271 0,00
PCK8097 FIAAM   CE035 0,00
PCK8099 FIAAM CE163 0,00
PCK8100 FIAAM CE117 0,00
PCK8103 FIAAM CA999 0,00
PCK8104 FIAAM CA803 0,00
PCK8109 FIAAM CE113 0,00
PCK8110 FIAAM CE129 0,00
PCK8111 FIAAM CE175 0,00
PCK8122 FIAAM CA821 0,00
PCK8123 FIAAM CE186 0,00
PCK8124 FIAAM CE111 0,00
PCK8137 FIAAM CE149 0,00
PCK8142 FIAAM CE177 0,00
PCK8153 FIAAM CE183 0,00
PCK8155 FIAAM CE147 0,00
PCK8156 FIAAM CV277 0,00
PCK8162 FIAAM CE267 0,00
PCK81682 FIAAM CA977 0,00
PCK8172 FIAAM CE233 0,00
PCK8173-2 FIAAM CE257 0,00
PCK81732 FIAAM CE257 0,00
PCK8175 FIAAM CUK2232 0,00
PCK8175 FIAAM CV155 0,00
PCK8186 FIAAM CD160 0,00
PCK8190 FIAAM CE209 0,00
PCK8193 FIAAM CE310 0,00
PCK8198 FIAAM CE309 0,00
PCK8199 FIAAM CE331 0,00
PCK82042 FIAAM CE319 0,00
PCK8208-2 FIAAM CE307 0,00
PCK82082 FIAAM CE307 0,00
PCK8214 FIAAM CE231 0,00
PCK8216 FIAAM CE365 0,00
PCK8219 FIAAM CE165 0,00
PCK8227 FIAAM CD757 0,00
PCK8240 FIAAM CE317 0,00
PCK8249 FIAAM CB037 0,00
PCK8255 FIAAM CD211 0,00
PCK8255 FIAAM CE357 0,00
PCK82602 FIAAM CE263 0,00
PCK8355 FIAAM CB101 0,00
PCK8361 FIAAM CB089 0,00
PCK8365 FIAAM CB115 0,00
PCK8371 FIAAM CB099 0,00
PCK8378 FIAAM CD110 0,00
PCK8396-2 FIAAM CB117 0,00
PCK83962 FIAAM CB117 0,00
PCK8420 FIAAM CB158 0,00
PCK8472 FIAAM CB201 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης