Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 89 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
1318 ECO CA800 0,00
1319 ECO CA804 0,00
1402/1 ECO CA808 0,00
14021 ECO CA808 0,00
1407 ECO CE258 0,00
1412 ECO CV220 0,00
1416/2 ECO   CE204 0,00
14162 ECO   CE204 0,00
1427 ECO CE024 0,00
1430 ECO CA932 0,00
1431 ECO CE220 0,00
1432 ECO CV142 0,00
1443 ECO CE160 0,00
1448/2 ECO CA910 0,00
14482 ECO CA910 0,00
1453/1 ECO CE248 0,00
14531 ECO CE248 0,00
1457 ECO CE168 0,00
1463 ECO CV078 0,00
1473 ECO CA802 0,00
1491 ECO CE128 0,00
1512R ECO CE316 0,00
1520 ECO CA864 0,00
1537 ECO CE184 0,00
1547 ECO CE268 0,00
1552 ECO CE344 0,00
1556 ECO CE174 0,00
1558 ECO CE134 0,00
1559 ECO CV049 0,00
1565 ECO CE384 0,00
1567 ECO CE230 0,00
1568 ECO CE164 0,00
1568 ECO CE230 0,00
1569 ECO CV030 0,00
1572 ECO CU4054 0,00
1572 ECO CE266 0,00
1575 ECO CE212 0,00
1577 ECO CE390 0,00
1594 ECO CV125 0,00
1600 ECO   CE188 0,00
1601 ECO CE130 0,00
1602 ECO CE232 0,00
1606 ECO CE296 0,00
1608 ECO CB040 0,00
1612 ECO CV152 0,00
1629 ECO CE260 0,00
1639 ECO CE256 0,00
1647 ECO CE324 0,00
1651 ECO CE120 0,00
1655 ECO CE366 0,00
1662 ECO CB030 0,00
1667 ECO CE348 0,00
1670 ECO CE328 0,00
1674 ECO CE360 0,00
1680 ECO CE356 0,00
1683 ECO CB024 0,00
318 ECO CA801 0,00
319 ECO CA805 0,00
402/1 ECO CA809 0,00
4021 ECO CA809 0,00
457 ECO CE169 0,00
467 ECO CA985 0,00
473 ECO CA803 0,00
491 ECO CE129 0,00
492 ECO CUK2245 0,00
492 ECO CE143 0,00
494 ECO CE115 0,00
497 ECO CE271 0,00
510 ECO CA927 0,00
512R ECO CE317 0,00
520 ECO CA865 0,00
568 ECO CE231 0,00
600 ECO CE189 0,00
653 ECO CD578 0,00
670 ECO CE329 0,00
680 ECO CE357 0,00
720D34 ECOCLIM CV317 0,00
740A16 ECOCLIM CV130 0,00
740A39 ECOCLIM CV278 0,00
740A91 ECOCLIM CJ980 0,00
740A93 ECOCLIM CK004 0,00
740B19 ECOCLIM CV825 0,00
740B23 ECOCLIM CV334 0,00
S1463 ECO CV078 0,00
XC10218C ECOGARD CV582 0,00
XC10218C ECOGARD CV591 0,00
XC10386 ECOGARD CV589 0,00
XC26205C ECOGARD CV926 0,00
XC35484C ECOGARD CA999 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης