Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 307 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
0143003970 DENSO CD469 0,00
0143005090 DENSO CD469 0,00
143003970 DENSO CD469 0,00
4531002 DENSO CD895 0,00
4531004 DENSO CD895 0,00
4531011 DENSO CD883 0,00
4532043 DENSO CA999 0,00
4532056 DENSO CV583 0,00
4532058 DENSO CV461 0,00
4542032 DENSO CJ356 0,00
544021500 DENSO CA870 0,00
5W022500 DENSO CV758 0,00
A22001600 DENSO CE250 0,00
A220027002833 DENSO CB100 0,00
A22101700 DENSO CB101 0,00
AC34114C DENSO CA919 0,00
B838 DENSO CE130 0,00
DCF001P DENSO CA812 0,00
DCF002K DENSO CA895 0,00
DCF002K DENSO CA813 0,00
DCF003P DENSO CA808 0,00
DCF004P DENSO CA926 0,00
DCF005P DENSO CA870 0,00
DCF006P DENSO CE036 0,00
DCF007P DENSO CA918 0,00
DCF008P DENSO CA874 0,00
DCF009P DENSO CA832 0,00
DCF010P DENSO CA818 0,00
DCF011P DENSO CA828 0,00
DCF012P DENSO CA936 0,00
DCF013P DENSO CA928 0,00
DCF014P DENSO CA849 0,00
DCF014P DENSO CA848 0,00
DCF015K DENSO CA955 0,00
DCF016P DENSO CE002 0,00
DCF017P DENSO CA800 0,00
DCF018P DENSO CA814 0,00
DCF019P DENSO CA860 0,00
DCF020P DENSO CA964 0,00
DCF021P DENSO CA998 0,00
DCF022P DENSO CA830 0,00
DCF023P DENSO CE034 0,00
DCF024P DENSO CE130 0,00
DCF025P DENSO CA934 0,00
DCF026P DENSO CE102 0,00
DCF027P DENSO CA816 0,00
DCF028P DENSO CA840 0,00
DCF029P DENSO CE114 0,00
DCF029P DENSO CE115 0,00
DCF030P DENSO CA866 0,00
DCF031P DENSO CA804 0,00
DCF033P DENSO CE112 0,00
DCF034P DENSO CA844 0,00
DCF035K DENSO CA915 0,00
DCF036P DENSO CA802 0,00
DCF037P DENSO CA914 0,00
DCF038P DENSO CE090 0,00
DCF039K DENSO CE117 0,00
DCF040P DENSO CA984 0,00
DCF041P DENSO CA856 0,00
DCF042P DENSO CE092 0,00
DCF043P DENSO CE260 0,00
DCF044K DENSO CA871 0,00
DCF046K DENSO CA969 0,00
DCF047K DENSO CV155 0,00
DCF048K DENSO CE125 0,00
DCF049P DENSO CE146 0,00
DCF050K DENSO CA809 0,00
DCF052K DENSO CE147 0,00
DCF053K DENSO CE373 0,00
DCF053K DENSO CE359 0,00
DCF054K DENSO CA999 0,00
DCF055P DENSO CA872 0,00
DCF056K DENSO CA865 0,00
DCF057P DENSO CA864 0,00
DCF057P DENSO CA990 0,00
DCF058K DENSO CA943 0,00
DCF059K DENSO CE173 0,00
DCF061P DENSO CE140 0,00
DCF062K DENSO CE003 0,00
DCF063K DENSO CE141 0,00
DCF064P DENSO CE168 0,00
DCF065K DENSO CE169 0,00
DCF067K DENSO CE229 0,00
DCF071K DENSO CE113 0,00
DCF073K DENSO CE319 0,00
DCF078P DENSO CV147 0,00
DCF079P DENSO CE330 0,00
DCF080K DENSO CB009 0,00
DCF081K DENSO CE331 0,00
DCF082P DENSO CA868 0,00
DCF083P DENSO CV034 0,00
DCF084P DENSO CE116 0,00
DCF086P DENSO CA876 0,00
DCF091P DENSO CE210 0,00
DCF092K DENSO CE233 0,00
DCF094K DENSO CA849 0,00
DCF095K DENSO CA817 0,00
DCF096P DENSO CE232 0,00
DCF097K DENSO CA937 0,00
DCF098P DENSO CE162 0,00
DCF098P DENSO CE162 0,00
DCF101P DENSO CE164 0,00
DCF102P DENSO CE230 0,00
DCF105K DENSO CE111 0,00
DCF106K DENSO CE165 0,00
DCF107K DENSO CE231 0,00
DCF108P DENSO CA852 0,00
DCF109P DENSO CA834 0,00
DCF111P DENSO CE390 0,00
DCF112P DENSO CE252 0,00
DCF113P DENSO CE206 0,00
DCF120K DENSO CD578 0,00
DCF120K DENSO CD578 0,00
DCF121P DENSO   CE188 0,00
DCF122K DENSO CE189 0,00
DCF125K DENSO CV277 0,00
DCF125K DENSO CV277 0,00
DCF126P DENSO CE342 0,00
DCF128P DENSO CV152 0,00
DCF131P DENSO CV048 0,00
DCF132P DENSO CV055 0,00
DCF133P DENSO CV078 0,00
DCF134K DENSO CD306 0,00
DCF136P DENSO CE186 0,00
DCF137P DENSO CV058 0,00
DCF139K DENSO CE271 0,00
DCF140P DENSO CV053 0,00
DCF142P DENSO CV150 0,00
DCF143P DENSO CE346 0,00
DCF150P DENSO CE266 0,00
DCF150P DENSO CE267 0,00
DCF150P DENSO CU4054 0,00
DCF150P DENSO CE266 0,00
DCF151K DENSO CA985 0,00
DCF153K DENSO CE347 0,00
DCF156K DENSO CV085 0,00
DCF158K DENSO CE267 0,00
DCF159P DENSO CE332 0,00
DCF160K DENSO CJ356 0,00
DCF161K DENSO CE199 0,00
DCF162K DENSO CE197 0,00
DCF163K DENSO CE263 0,00
DCF164K DENSO CA879 0,00
DCF164K DENSO CA879 0,00
DCF167K DENSO CE195 0,00
DCF168K DENSO CE265 0,00
DCF170K DENSO CE273 0,00
DCF171P DENSO CE222 0,00
DCF175P DENSO CU4236 0,00
DCF175P DENSO CU4236 0,00
DCF178P DENSO CV443 0,00
DCF181K DENSO CE293 0,00
DCF181K DENSO CE293 0,00
DCF186P DENSO CV522 0,00
DCF187P DENSO CD863 0,00
DCF190P DENSO CA980 0,00
DCF191P DENSO CE236 0,00
DCF192P DENSO CE120 0,00
DCF193P DENSO CU2349 0,00
DCF193P DENSO CU2349 0,00
DCF198K DENSO CA919 0,00
DCF200K DENSO CA829 0,00
DCF201K DENSO CE251 0,00
DCF202P DENSO CE250 0,00
DCF203P DENSO CA888 0,00
DCF204P DENSO CE302 0,00
DCF205K DENSO CA801 0,00
DCF206P DENSO CA836 0,00
DCF207P DENSO CE208 0,00
DCF209P DENSO CE369 0,00
DCF209P DENSO CE368 0,00
DCF210P DENSO CE286 0,00
DCF211K DENSO CE183 0,00
DCF214P DENSO CA880 0,00
DCF215K DENSO CUK19312 0,00
DCF215K DENSO CA881 0,00
DCF216P DENSO CA924 0,00
DCF217P DENSO CE106 0,00
DCF218P DENSO CE176 0,00
DCF220K DENSO CE107 0,00
DCF221K DENSO CE177 0,00
DCF223K DENSO CE035 0,00
DCF224P DENSO CV119 0,00
DCF225K DENSO CA813 0,00
DCF226P DENSO CE314 0,00
DCF227P DENSO CE396 0,00
DCF227P DENSO CE024 0,00
DCF228P DENSO CA890 0,00
DCF228P DENSO CA940 0,00
DCF230P DENSO CE284 0,00
DCF231K DENSO CV158 0,00
DCF231K DENSO CV158 0,00
DCF232K DENSO CV031 0,00
DCF234K DENSO CE167 0,00
DCF237P DENSO CE384 0,00
DCF239K DENSO CE027 0,00
DCF242P DENSO CE254 0,00
DCF243P DENSO CE238 0,00
DCF245P DENSO CE378 0,00
DCF252K DENSO CE149 0,00
DCF256P DENSO CE326 0,00
DCF259P DENSO CE142 0,00
DCF262P DENSO CA950 0,00
DCF263P DENSO CB046 0,00
DCF264P DENSO CE100 0,00
DCF266P DENSO CE244 0,00
DCF268P DENSO CA890 0,00
DCF268P DENSO CE392 0,00
DCF270P DENSO CA932 0,00
DCF274P DENSO CE294 0,00
DCF274P DENSO CE322 0,00
DCF276P DENSO CV125 0,00
DCF277P DENSO CE340 0,00
DCF279P DENSO CE268 0,00
DCF280P DENSO CE234 0,00
DCF280P DENSO CE234 0,00
DCF281P DENSO CE300 0,00
DCF283P DENSO CE278 0,00
DCF284P DENSO CE344 0,00
DCF285P DENSO CE274 0,00
DCF286P DENSO CE160 0,00
DCF287P DENSO CA940 0,00
DCF288P DENSO CA890 0,00
DCF288P DENSO CA910 0,00
DCF290K DENSO CE163 0,00
DCF291P DENSO CE132 0,00
DCF296P DENSO CV124 0,00
DCF300K DENSO CE313 0,00
DCF301K DENSO CA821 0,00
DCF302P DENSO CE288 0,00
DCF303P DENSO CE220 0,00
DCF305P DENSO CE292 0,00
DCF306P DENSO CE240 0,00
DCF311P DENSO CE348 0,00
DCF313P DENSO CE376 0,00
DCF330P DENSO CE386 0,00
DCF331K DENSO CE037 0,00
DCF336K DENSO CB059 0,00
DCF336K DENSO CB059 0,00
DCF340K DENSO CE327 0,00
DCF341K DENSO CE021 0,00
DCF343K DENSO CE317 0,00
DCF343K DENSO CE101 0,00
DCF344K DENSO CV144 0,00
DCF344K DENSO CUK2141 0,00
DCF344K DENSO CV144 0,00
DCF344K DENSO CE323 0,00
DCF344K DENSO CE323 0,00
DCF345K DENSO CE271 0,00
DCF346K DENSO CE129 0,00
DCF347K DENSO CE171 0,00
DCF348K DENSO CE231 0,00
DCF349K DENSO CE181 0,00
DCF351K DENSO CA841 0,00
DCF352K DENSO CE317 0,00
DCF353P DENSO CE026 0,00
DCF355P DENSO CB070 0,00
DCF356P DENSO CE290 0,00
DCF357P DENSO CE192 0,00
DCF358P DENSO CE136 0,00
DCF361P DENSO CE204 0,00
DCF362P DENSO CE318 0,00
DCF364P DENSO CE360 0,00
DCF365K DENSO CV036 0,00
DCF366P DENSO CE200 0,00
DCF367P DENSO CE324 0,00
DCF368P DENSO CE366 0,00
DCF369P DENSO CE350 0,00
DCF371P DENSO CB030 0,00
DCF380P DENSO CD120 0,00
DCF380P DENSO CD120 0,00
DCF381P DENSO CB178 0,00
DCF400P DENSO CA942 0,00
DCF401P DENSO CA948 0,00
DCF403P DENSO CA976 0,00
DCF404P DENSO CB078 0,00
DCF404P DENSO CB078 0,00
DCF405P DENSO CE128 0,00
DCF408P DENSO CE286 0,00
DCF410P DENSO CE170 0,00
DCF411P DENSO CE296 0,00
DCF412P DENSO CE020 0,00
DCF413P DENSO CE174 0,00
DCF414P DENSO CE212 0,00
DCF417P DENSO CA938 0,00
DCF418P DENSO CE246 0,00
DCF419K DENSO CA977 0,00
DCF420K DENSO CB078 0,00
DCF420K DENSO CD518 0,00
DCF420K DENSO CD518 0,00
DCF421K DENSO CE029 0,00
DCF422P DENSO CE134 0,00
DCF423P DENSO CV448 0,00
DCF424P DENSO CE028 0,00
DCF426K DENSO CA951 0,00
DCF427K DENSO CA927 0,00
DCF428P DENSO CE108 0,00
DCF4466P DENSO CE314 0,00
DCF590P DENSO CB144 0,00
PD0145200460 DENSO CE020 0,00
PD0145200970 DENSO CE020 0,00
T00410500 DENSO CV548 0,00
T00510500 DENSO CV549 0,00
T00510600 ? CV549 0,00
T01126000 DENSO CV750 0,00
Α22002100 DENSO CE130 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης