Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 365 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
AD1053 BSB CV007 0,00
AP3280 BSB CV254 0,00
AP7368KIT BSB CV348 0,00
AX7119 BSB CV133 0,00
AX8256KIT PANCLEAN CV340 0,00
FA0021 BSB C2351 0,00
FA0072 BSB CV047 0,00
FA0130 BSB CV109 0,00
FA0350 BSB C4371 0,00
FA0350 BSB C4371 0,00
FA0987 BSB CV066 0,00
FI0906V BSB CSP01513P10A 0,00
FI0907V BSB CSP05033P10A 0,00
FI1288V BSB CSP05033P10A 0,00
FI1301 BSB CF9603A03A 0,00
FI1302V BSB CTT05013P10AC 0,00
FO0064V BSB CTT01210P25AC 0,00
FO0300V BSB CS09040P25AC 0,00
FO0300V BSB CTT09040P10AC 0,00
FO0666V BSB CTT05011P25AC 0,00
FP2004 BSB CV141 0,00
FP2006 BSB CF590 0,00
FP2007 BSB CV089 0,00
FP2009 BSB CV104 0,00
FP2010 BSB CV105 0,00
FP2011 BSB CV083 0,00
FP2012 BSB CV073 0,00
FP2013 BSB CC560 0,00
FP2015 BSB CV106 0,00
FP2016 BSB CV140 0,00
FP2046 BSB CV278 0,00
FP2072 BSB CV304 0,00
FP2072C BSB CV308 0,00
FP2074 BSB CV311 0,00
FP2074 BSB CV310 0,00
FP2074CA BSB CV312 0,00
FP2074CA BSB CV313 0,00
FP2075 BSB CV311 0,00
FP2075 BSB CV310 0,00
FP2075C BSB CV313 0,00
FP2075C BSB CV312 0,00
FP2169 BSB CV304 0,00
FP2169CA BSB CV308 0,00
FP2247 BSB CD315 0,00
FP2271 BSB CV028 0,00
FP8088 BSB CV102 0,00
FP8089 BSB CV103 0,00
IF005CF BSB CE259 0,00
IF005F BSB CE258 0,00
IF008F BSB CV034 0,00
IF011CF BSB CE037 0,00
IF011F BSB CA978 0,00
IF012CF BSB CE129 0,00
IF012F BSB CE128 0,00
IF013F BSB CE396 0,00
IF013F BSB CE024 0,00
IF016F BSB CV125 0,00
IF017CF BSB CE165 0,00
IF017F BSB CE164 0,00
IF018CF BSB CE171 0,00
IF019F BSB CE160 0,00
IF025CF BSB CD757 0,00
IF027F BSB CE384 0,00
IF028F BSB CE170 0,00
IF029F BSB CE222 0,00
IF031CF BSB CE273 0,00
IF032CF BSB CV036 0,00
IF032F BSB CE360 0,00
IF034CF BSB CA969 0,00
IF036F BSB CB034 0,00
IF038F BSB CE254 0,00
IF039F BSB CE210 0,00
IF041F BSB CE296 0,00
IF042CF BSB CE141 0,00
IF042F BSB CE140 0,00
IF044F BSB CV058 0,00
IF045F BSB CE282 0,00
IF045F BSB CB066 0,00
IF045F BSB CE282 0,00
IF048F BSB CE344 0,00
IF061CF BSB CA879 0,00
IF070F BSB CA890 0,00
IF074CF BSB CA841 0,00
IF074F BSB CD202 0,00
IF077CF BSB CA803 0,00
IF080CF BSB CUK2141 0,00
IF080CF BSB CE323 0,00
IF080F BSB CE294 0,00
IF080F BSB CE322 0,00
IF081F BSB CE026 0,00
IF082CF BSB CV158 0,00
IF085F BSB CE392 0,00
IF086F BSB CE376 0,00
IF089F BSB CE370 0,00
IF090F BSB CE386 0,00
IF091F BSB CV145 0,00
IF092F BSB CE378 0,00
IF095F BSB CE280 0,00
IF097CF BSB CV154 0,00
IF098F BSB CE252 0,00
IF099CF BSB CE313 0,00
IF102CF BSB CE363 0,00
IF102F BSB CE362 0,00
IF103CF BSB CD578 0,00
IF105CF BSB CE389 0,00
IF105F BSB CE388 0,00
IF106F BSB CE354 0,00
IF107CF BSB CE309 0,00
IF107F BSB CE308 0,00
IF110F BSB CB030 0,00
IF111F BSB CE284 0,00
IF115F BSB CB046 0,00
IF117CF BSB CE329 0,00
IF117F BSB CE328 0,00
IF119CF BSB CE335 0,00
IF123F BSB CE380 0,00
IF124F BSB CE320 0,00
IF126CF BSB CE307 0,00
IF127CF BSB CE365 0,00
IF129CF BSB CE357 0,00
IF129F BSB CE356 0,00
IF132CF BSB CV157 0,00
IF134CF BSB CB037 0,00
IF141CF BSB CB015 0,00
IF145CF BSB CB073 0,00
IF182F BSB CE130 0,00
IF25 BSB CA984 0,00
IF26 BSB CA978 0,00
IF283F BSB CA958 0,00
IF284F BSB CA876 0,00
IF288CF BSB CE181 0,00
IF290F BSB CA934 0,00
IF291F BSB CV053 0,00
IF295F BSB CA966 0,00
IF296CF BSB CA937 0,00
IF296F BSB CA936 0,00
IF299CF BSB CA943 0,00
IF299F BSB CA942 0,00
IF300CF BSB CA969 0,00
IF300F BSB CE348 0,00
IF300F BSB CA850 0,00
IF346F BSB CE144 0,00
IF347F BSB CE352 0,00
IF347F BSB CE324 0,00
IF378F BSB CE134 0,00
IF382F BSB CA860 0,00
IF384F BSB CE108 0,00
IF385CF BSB CA829 0,00
IF385F BSB CA828 0,00
IF390CF BSB CA895 0,00
IF390CF BSB CA813 0,00
IF391F BSB CD863 0,00
IF393F BSB CA852 0,00
IF397CF BSB CA927 0,00
IF397F BSB CA926 0,00
IF401CF BSB CE029 0,00
IF401F BSB CE028 0,00
IF403CF BSB CE003 0,00
IF403F BSB CE002 0,00
IF404F BSB CA950 0,00
IF407CF BSB CE101 0,00
IF407F BSB CE100 0,00
IF408CF BSB CE271 0,00
IF409CF BSB CE021 0,00
IF409F BSB CE020 0,00
IF412F BSB CE104 0,00
IF413F BSB CA826 0,00
IF414F BSB CE192 0,00
IF415F BSB CA924 0,00
IF416F BSB CA834 0,00
IF417F BSB CA994 0,00
IF418F BSB CA938 0,00
IF419CF BSB CE115 0,00
IF419F BSB CE114 0,00
IF421CF BSB CE035 0,00
IF421F BSB CE034 0,00
IF422CF BSB CE327 0,00
IF422F BSB CE326 0,00
IF424CF BSB CE037 0,00
IF424F BSB CE036 0,00
IF425F BSB CD903 0,00
IF426CF BSB CE125 0,00
IF428CF BSB CA999 0,00
IF428F BSB CA998 0,00
IF429CF BSB CE107 0,00
IF429F BSB CE106 0,00
IF437CF BSB CUK2245 0,00
IF437CF BSB CE143 0,00
IF437F BSB CE142 0,00
IF438CF BSB CE229 0,00
IF440F BSB CE236 0,00
IF441F BSB CE118 0,00
IF445F BSB CV116 0,00
IF446CF BSB CE113 0,00
IF446F BSB CE112 0,00
IF447F BSB CE200 0,00
IF450F BSB CE204 0,00
IF451CF BSB CE117 0,00
IF451F BSB CE116 0,00
IF452CF BSB CE373 0,00
IF453F BSB CE220 0,00
IF454F BSB CA874 0,00
IF455F BSB CE390 0,00
IF457F BSB CE248 0,00
IF457F BSB CE136 0,00
IF457F BSB CB070 0,00
IF458CF BSB CE169 0,00
IF458F BSB CE168 0,00
IF459CF BSB CE149 0,00
IF459F BSB CE148 0,00
IF460F BSB CE206 0,00
IF461CF BSB CV277 0,00
IF462F BSB CE286 0,00
IF463F BSB CV172 0,00
IF464CF BSB CE209 0,00
IF464F BSB CE208 0,00
IF467F BSB CV170 0,00
IF467F BSB CE244 0,00
IF468CF BSB CE111 0,00
IF468F BSB CE110 0,00
IF469F BSB CA832 0,00
IF483F BSB CE268 0,00
IF496CF BSB CE189 0,00
IF501CF BSB CA977 0,00
IF501CF BSB CA977 0,00
IF501F BSB CA976 0,00
IF506F BSB CE238 0,00
IF507F BSB CE302 0,00
IF508CF BSB CE267 0,00
IF508F BSB CE266 0,00
IF510CF BSB CE231 0,00
IF510F BSB CE230 0,00
IF512CF BSB CE183 0,00
IF513CF BSB CE293 0,00
IF513F BSB CE292 0,00
IF514F BSB CE300 0,00
IF515CF BSB CE233 0,00
IF515F BSB CE232 0,00
IF517CF BSB CV155 0,00
IF517F BSB CE260 0,00
IF519CF BSB CE343 0,00
IF519F BSB CE342 0,00
IF523F BSB CE298 0,00
IF526F BSB CE250 0,00
IF528F BSB CE290 0,00
IF540CF BSB CE257 0,00
IF540F BSB CE256 0,00
IF542F BSB CE368 0,00
IF544CF BSB CA801 0,00
IF544F BSB CA800 0,00
IF545F BSB CA804 0,00
IF546CF BSB CA803 0,00
IF546F BSB CA802 0,00
IF548F BSB CA830 0,00
IF549F BSB CA868 0,00
IF550F BSB CA856 0,00
IF551CF BSB CA817 0,00
IF551F BSB CA816 0,00
IF552F BSB CA866 0,00
IF556F BSB CA836 0,00
IF557F BSB CA814 0,00
IF558CF BSB CA813 0,00
IF558F BSB CA812 0,00
IF560CF BSB CA809 0,00
IF560F BSB CA808 0,00
IF562F BSB CA900 0,00
IF563CF BSB CE319 0,00
IF563F BSB CE318 0,00
IF564CF BSB CA865 0,00
IF564F BSB CE294 0,00
IF564F BSB CA864 0,00
IF565CF BSB CA871 0,00
IF565F BSB CA870 0,00
IF566F BSB CE350 0,00
IF568F BSB CA818 0,00
IF569CF BSB CA821 0,00
IF569F BSB CA964 0,00
IF570F BSB CA980 0,00
IF573F BSB CA846 0,00
IF574F BSB CE094 0,00
IF574F BSB CA844 0,00
IF575F BSB CA840 0,00
IF577F BSB CA890 0,00
IF577F BSB CA940 0,00
IF580F BSB CA842 0,00
IF581CF BSB CA849 0,00
IF581F BSB CA848 0,00
IF582CF BSB CE103 0,00
IF582CF BSB CE199 0,00
IF582F BSB CE102 0,00
IF584F BSB CE090 0,00
IF585F BSB CA910 0,00
IF587F BSB CA912 0,00
IF588CF BSB CA955 0,00
IF589F BSB CA888 0,00
IF590F BSB CA872 0,00
IF591CF BSB CA915 0,00
IF591F BSB CA914 0,00
IF592CF BSB CA881 0,00
IF592CF BSB CUK19312 0,00
IF592F BSB CA880 0,00
IF594F BSB CA918 0,00
IF595F BSB CA928 0,00
IF596F BSB CA932 0,00
IF600F BSB CA922 0,00
IF640CF BSB CE179 0,00
IF640F BSB CE178 0,00
IF642CF BSB CE167 0,00
IF646F BSB CE174 0,00
IF648F BSB CE212 0,00
IF650CF BSB CE147 0,00
IF650F BSB CE146 0,00
IF700CF BSB CA985 0,00
IF700F BSB CA984 0,00
IF812F BSB CE314 0,00
IF812F BSB CE216 0,00
IF818CF BSB CE187 0,00
IF818F BSB CE186 0,00
IF822F BSB CA990 0,00
JF1002F BSB CV081 0,00
JF1003CF BSB CE331 0,00
JF1003F BSB CE330 0,00
JF1007F BSB CV087 0,00
JF1010F BSB CV065 0,00
JF1011F BSB CV222 0,00
JF1012CF BSB CV031 0,00
JF1012F BSB CV120 0,00
JF1013F BSB CC170 0,00
JF1014CF BSB CE215 0,00
JF1014F BSB CA870 0,00
JF1015F BSB CV110 0,00
JF1018CF BSB CV085 0,00
JF1018F BSB CV084 0,00
JF1019F BSB CV001 0,00
JF1020F BSB CV049 0,00
JF1023F BSB CV050 0,00
JF1025F BSB CJ477 0,00
JF1029F BSB CV014 0,00
JF1030CF BSB CV321 0,00
JF1034F BSB CV015 0,00
JF1036F BSB CU4236 0,00
JF1036F BSB CU4236 0,00
JF1037C BSB CV443 0,00
JF1037F BSB CV443 0,00
JF1038F BSB CV220 0,00
JF1040F BSB CT010 0,00
JF1044 BSB CV233 0,00
JF1047F BSB CE366 0,00
JF1050F BSB CV030 0,00
JF1052F BSB CV048 0,00
JF1053F BSB CV152 0,00
JF1056F BSB CE246 0,00
JF1061CF BSB CD306 0,00
JF1061F BSB CV078 0,00
JF1066F BSB CV080 0,00
JF1178F BSB CV047 0,00
JF1249 BSB CV088 0,00
JF1290F BSB CV252 0,00
JF1590F BSB CV262 0,00
JF1592F BSB CV055 0,00
JF1620F BSB CV251 0,00
JF1622F BSB CV499 0,00
JF1626F BSB CV524 0,00
KP4663 BSB CJ129 0,00
KPG1022 BSB CV020 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης