Φίλτρα καμπίναςΟ βεβαρυμένος ατμοσφαιρικός αέρας σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Προσφέρουμε φίλτρα καμπινας με ή χωρίς ενεργό άνθρακα για επιβατικά οχήματα και φορτηγά. Επίσης φίλτρα καμπίνας για αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικές) καθώς και φίλτρα για σταθερές κλιματιστικές μονάδες. Φίλτρα τύπου HEPA με δυνατότητα κατακράτισης σωματιδίων έως και 0,1 micron. Μη ξεχνάτε ότι γνωρίζουμε γιατί πράγμα μας μιλάτε.

Βρέθηκαν 133 εγγραφές φίλτρων

Κωδικός Κατασκευαστής Κωδικός Πόζαρλη Τιμή €
DC7001 AMC CUK1611 0,00
DC7001 AMC CV154 0,00
DC7102 AMC CE254 0,00
DC7103 AMC   CA826 0,00
DC7104 AMC CA822 0,00
DC7105 AMC CE184 0,00
DC7106 AMC CE238 0,00
DC7107C AMC CB030 0,00
DC7108 AMC CE378 0,00
DC7110 AMC CE356 0,00
HC-8227 AMC CB120 0,00
HC-8240 AMC CB198 0,00
HC-8246 AMC CB222 0,00
HC8103 AMC   CA834 0,00
HC8105 AMC CE108 0,00
HC8106 AMC   CA834 0,00
HC8111 AMC CE390 0,00
HC8112 AMC CE206 0,00
HC8113 AMC CE206 0,00
HC8114 AMC CE224 0,00
HC8115 AMC CE216 0,00
HC8116 AMC CE252 0,00
HC8118 AMC CB038 0,00
HC8201 AMC CE286 0,00
HC8202 AMC CE200 0,00
HC8203 AMC CE170 0,00
HC8204 AMC CE170 0,00
HC8205 AMC CE244 0,00
HC8207 AMC CE374 0,00
HC8210 AMC CE302 0,00
HC8212 AMC CE392 0,00
HC8213 AMC CE298 0,00
HC8215 AMC CB046 0,00
HC8216 AMC CB064 0,00
HC8222 AMC CB002 0,00
HC8225 AMC CB082 0,00
HC8227 AMC CB120 0,00
HC8232 AMC. CB176 0,00
HC8240 AMC CB198 0,00
HC8246 AMC CB222 0,00
HO707 AMC CB176 0,00
IC350 AMC CV145 0,00
IC350 AMC CV146 0,00
KC-6108 AMC CB084 0,00
KC-6119 AMC CB160 0,00
KC6102 AMC CE234 0,00
KC6104 AMC CE278 0,00
KC6105 AMC CE344 0,00
KC6106 AMC CE300 0,00
KC6107 AMC CE354 0,00
KC6108 AMC CE324 0,00
KC6108 AMC CB084 0,00
KC6110 AMC CU19001 0,00
KC6110 AMC CB006 0,00
KC6111 AMC CV359 0,00
KC6119 AMC CB160 0,00
MC-4012 AMC CV769 0,00
MC-5102 AMC CE132 0,00
MC-5102 AMC CE132 0,00
MC-5104 AMC CV770 0,00
MC-5104 AMC CV770 0,00
MC4005 AMC CE220 0,00
MC4009C AMC CE373 0,00
MC4012 AMC CV769 0,00
MC4013 AMC CE220 0,00
MC4015 AMC CE313 0,00
MC4016C AMC CE293 0,00
MC4017C AMC CE323 0,00
MC4017C AMC CV144 0,00
MC4017C AMC CUK2141 0,00
MC5101 AMC CV124 0,00
MC5103 AMC CV058 0,00
MC5105 AMC   CA820 0,00
MC5106 AMC CV462 0,00
MC5107C AMC CE187 0,00
MC5112 AMC CE186 0,00
MC5113 AMC CE282 0,00
MC5114 AMC CB051 0,00
MC5120 AMC CE186 0,00
MC5121 AMC CB066 0,00
MD4007 AMC CV448 0,00
MD4011 AMC CV448 0,00
NA2640 AMC C29117 0,00
NC-2016 AMC CE246 0,00
NC-2016 AMC CE246 0,00
NC-2024 AMC CB068 0,00
NC2001 AMC CE120 0,00
NC2005 AMC CE236 0,00
NC2006 AMC CD863 0,00
NC2007 AMC CA980 0,00
NC2008 AMC CA990 0,00
NC2009 AMC CE294 0,00
NC2011 AMC CV142 0,00
NC2012 AMC CE376 0,00
NC2013 AMC CE350 0,00
NC2020 AMC CB060 0,00
NC2028 AMC CB026 0,00
SC-9519 AMC CB178 0,00
SC-9809 AMC CV859 0,00
SC9501 AMC CD899 0,00
SC9503 AMC CE386 0,00
SC9504 AMC CE284 0,00
SC9505 AMC CE370 0,00
SC9506 AMC CE314 0,00
SC9507 AMC CB034 0,00
SC9509 AMC CE348 0,00
SC9513 AMC CD120 0,00
SC9516 AMC CB144 0,00
SC9517 AMC CB206 0,00
SC9519 AMC CB178 0,00
SC9601C AMC CUK2145 0,00
SC9601C AMC CE259 0,00
SC9603 AMC CU1526 0,00
SC9603 AMC CV116 0,00
SC9606 AMC CV153 0,00
SC9608 AMC CB032 0,00
SC9609 AMC CD010 0,00
SC9802 AMC CV330 0,00
SC9803 AMC CB040 0,00
SC9809 AMC CV859 0,00
TC1002 AMC CE204 0,00
TC1003 AMC CE026 0,00
TC1006 AMC CE192 0,00
TC1007 AMC CE248 0,00
TC1011 AMC CE136 0,00
TC1013 AMC CE248 0,00
TC1014V AMC CD894 0,00
TC1017 AMC CE276 0,00
TC1018 AMC CE290 0,00
TC1021 AMC CB052 0,00
TC1025C AMC CD160 0,00
TC1031 AMC CB132 0,00
TC1036 AMC CB158 0,00

πληκτρολογείστε τον κωδικό του φίλτρου

Δεν βρίσκετε αυτό που ψάχνετε;

Τα τελευταία νέα μας

2013 - powered by webApplications
Copyright 2013 all-filters.com
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Όροι χρήσης